عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4849

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی شیوه های متداول بازپروری معتادان با توجه به جامعه ایران شناخت اعتیاد در سطح میانه پژوهش و چگونگی درمان معتادان فعلی و دستیابی به نحوه پیشگیری از اعتیاد در جامعه از طریق استفاده از مدارک و متون و مشاهده و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه حضوری و کاتبه ای انجام گرفته است . ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.