عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1926

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق طراحی برنامه آموزش والیبال برای رده‌های سنی پایه ایران است. ابتدا یک برنامه آموزش والیبال بر اساس پیشینه تحقیق و مبانی نظری تدوین شد (فرگوسن، 1989 و مک کی، 2006 و درواریچ 2003 و ریفویو 2004 و FIVB 2004) و سپس نظر فنی مربیان از طریق چک لیست محقق ساخته جمع آوری شده است. مطالعه حاضر در ردیف پژوهش‌های توصیفی – پیمایشی قرار دارد. نمونه آماری در این تحقیق شامل 38 نفر از مربیان بین‌المللی و 15 نفر از مربیان درجه یک که به صورت انتخابی و با پیش فرض 1- مربی فعال یکی از تی ...
نمایه ها:
طراحی | 
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.