عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نمونه موردمطالعه این تحقیق 388 نفرکودک دختر و پسر درسنین دبستان می باشد.نتیجه مشخص این تحقیق‌این است که کودکان ازشخصیت مجری ونحوه اجرای برنامه رضایت کامل داشته اند. ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.