عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای انجام این طرح در 200 کودک مراجعه کننده به درمانگاه در محدوده سنی 2 ماه تا 5 سال اندازه‌گیری قد-وزن-دورسر-دوربازو انجام شده با توجه به اینکه فاصله سنی 2 ماه تا 5 سال تغییری در دو بازو ایجاد نشده و ثابت می‌ماند (در افراد با رشد نرمال) ولی در افراد دارای سوء تغذیه کاهش می‌یابد. نتیجه بدست آمده تعیین سوء تغذیه در این دو روش حدودا یکسال هستند. اما از نظر سرعت عمل و همچنین نیروی کمتر که بتوان بصورت غربالگری تعیین درجه و شدت سوء تغذیه نمود، روش دوم A tricoulred ساده و بصرفه‌تر ...
نمایه ها:
کودک | 
وزن | 
قد | 
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.