عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3861

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق بررسی اثرات فرهنگی حضور ناشران خارجی در نخستین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آبان 1366 است . جامعه آماری ناشران خارجی و روش تحقیق میدان است . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مطالعه و مشاهده گردآوری شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 59 درصد کتب به ناشران انگلیسی و آمریکایی تعلق دارد، 5 ناشر از ایتالیا، 5 ناشر از پاکستان، 44 ناشر از ترکیه، 6 ناشر از سوریه و 39 ناشر از دیگر کشورها هستند. کتب مذهبی با 22/79 درصد و کتب علوم با 13/20 و تکنولوژی پزشکی با 19/11 درصد ب ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.