عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح از یک دستگاه لایسیمتر معمولی زهکش‌دار با ابعاد 1/2 × 1 × 2 متر مکعب که در داخل مزرعه نصب شده استفاده گردیده است . خاک مزرعه بترتیب افقهای طبیعی آن در داخل لایسیمتر جایگزین شده و در داخل لایسیمتر و حدود 1000 مترمربع اطراف آن (بعنوان گارد) بطور یکنواخت چمن کاشته شده است گیاه مرجع (چمن) در سال 1374 لغایت اول آذر ماه پس از 37 نوبت آبیاری مجموعا 1243 میلیمتر در لایسیمتر و 3/6290 متر از گارد آب مصرف نموده است که با احتساب میزان بارندگی میزان آب مصرفی پتانسیل در لایسیمتر ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.