عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
بذر | 
یونجه | 
سس | 
گیاه | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گلرنگ | 
کاشت | 
گیاه | 

پرورش گیاه به وسیلیه موتاسیون به منظور ایجاد جهش و تنوع ژنتیکی در ساختار توارثی گیاهان، چندین سال است که در عرصه بهنژادی بکار می رود.در این کار پژوهشی از گیاه رقم ‏‎»‎‏موسی طارم‏‎«‎‏ به عنوان رقمی با کیفیت خوب ولی پابلند و حساس به خوابیدگی استفاده شده است.هدف از اجرای این طرح تولید لاین های‏‎»‎‏ مقاوم به خوابیدگی ‏‎«‎‏ با کیفیت و کمیت برتر است.پس از یک رشته آزمایشهای ابتدایی و انتهایی برای مقایسه میزان محصول،13 لاین جهش یافته از میان آنها برگزیده شد و لاین 3-43 که صفت مقاوم ...

چکیده ندارد.

به منظور بررسی فعالیت و نقش آنزیم پراکسیداز در برگ های جو مقاوم و حساس به بیماری سفیدک سطحی ، رقم افضل و لاین روهو / مازور کا که به ترتیب نسبت به جدایه ‏‎K400‎‏ قارچ سفید سطحی جو حساسیت و مقاومت داشتند ، مایه زنی شدند و در زمان های 0، 12، 24، 48 ، 72 و 120 ساعت بعد از مایه زنی ، پروتئین تام محلول نمونه ها و میزان فعالیت ویژه آنزیم پراکسیداز اندازه گیری شد . پروتئین تام محلول در رقم افضل مایه زنی شده نسبت به شاهد آن افزایش قابل توجهی نداشت اما در لاین روهو / مازور کا در هر نمو ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جاشیر | 
گیاه | 

سالانه در کشور، دو میلیون تن کود توسط پتروشیمی تولید و مابقی نیاز کشور (در حدود یک میلیون تن) وارد می گردد. از این مقدار یک میلیون و هفتصد هزار تن سهم کودهای ازته و 300 هزار تن مربوط به تولید داخلی دی فسفات آمونیوم می شد. از سال 1377 در راستای استفاده بهینه و مطلوب از امکانات موجود در داخل کشور، تولید کود توسط بخش خصوصی شکل گرفته و این بخش در کنار پتروشیمی توانسته است در مدت کوتاهی تنوع قابل توجهی را به ترکیبات کودی مصرفی توسط گیاه ببخشد. لذا توجه بنیادی به روشهای تولید انواع ...

بازگشت حیرت آور داروهای گیاهی در سالهای اخیر، نیاز به تجدید نظر و برخورد علمی با این مسئله قدیمی را هر چه بیشتر روشن می سازد. قطعا در این تجدید نظر تاکید اصلی باید بر روی تاثیر سلامت این داروها باشد.هدف ازاین مطالعه بررسی یکی ازگیاهان دارویی ( افشره درمنه)که به ادعای کارخانه سازنده (با ریج اسانس )به عنوان ضد آسم وارد بازار شده، به شکلی علمی بوده است. روش این بررسی ‏‎bEFORE-‎‏‏‎aFTER tIRIAL ‎‏ بو‌‌ده بنابراین می تواند پاسخ دقیقی درمورد تاثیرپذیری دارو بدهد. افراد مورد مطالعه 1 ...