عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1686

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پژوهش | 
زن | 
توسعه | 

از آنجا که موضوع زنان یکی از موضوعات همواره مطرح در حوزه مسائل اجتماعی-فرهنگی جامعه می‌باشد و با توجه به اینکه حجم عظیمی از تالیفات ، ترجمه‌ها، گزارشها و پایان‌نامه‌ها در زمینه‌های مختلف موضوع زنان تدوین و تنظیم شده است ، کمیسیون بانوان شورای اجتماعی استان تهران بر آن شد که کتابی تحت عنوان ماخذشناسی زنان تدوین نماید تا ضمن معرفی آثار فوق راه را برای پژوهشگران و مولفان این زمینه هموار سازد. کتاب مذکور دو بخش : "کتب " و "پایان‌نامه‌ها و پژوهشها" می‌باشد که در هر بخش به ترتیب ال ...
نمایه ها:
منابع | 
زن | 
پژوهش | 
کتاب | 

تحقیق حاضر به منظور بررسی علل و عوامل عدم گرایش استادان هیات علمی رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاههای کشور به تحقیق و تتبع، و تنگناهای و نارسایی‌های موجود اداری صورت گرفته است . جامعه آماری مورد مطالعه شامل استادان شاغل رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاههای کشور بودند. نمونه‌گیری به طور تصادفی انجام گرفت ، و 200 نفر از استادان انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که پس از تنظیم با پست ارسال گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها و جدول‌بندب و تجزیه و تحلیل‌های آماری این نتایج بد ...

به نظر می‌رسد که در سالیان اخیر گرایش به رشته ریاض کم شده در صورتیکه رشته ریاضی پایه و اساس تمام رشته‌های فنی و مهندسی بوده و همانطور که در تمام دنیا نرسون است افرادی که در رشته‌های ریاضی موفق بوده‌اند همواره توانسته‌اند در سایر رشته‌های فنی و چه رشته‌های غیرفنی ادامه تحصیل داده و مدارج بالاتر علمی را طی کنند. برای ایجاد انگیزه جهت جذب دانشجویان با استعدادتر و علاقمندتر به رشته ریاضی و بالاتر بودن سطح علمی دانشجویان ورودی و ایجاد انگیزه برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و کارهای ...

به منظور تعیین اولویتهای تحقیقات در گروه پزشکی، کمیسیون پزشکی شورای پژوهشهای علمی با استفاده از نظریات اساتید و صاحبنظران این گروه ابتدا محورهای تحقیقاتی در گروه پزشکی را به پنج محور علوم پایه، علوم بالینی، بهداشت ، علوم دارویی و تغذیه تقسیم کردند. سپس در هر یک از کمیته‌های تخصصی برای هر محرو، زیرمحورهای پژوهشی مشخص شد که مجموعه آنها در گروه پزشکی شامل 29 زیرمحور بود. برای تعیین امتیاز زیر محورها در کمیته‌های تخصصی و کمیسیون پزشکی به ترتیب از جداول شاخصهای 11 گانه و پنج‌گانه ...
نمایه ها:
پژوهش | 
پزشکی | 

در این طرح 2400 دانش‌آموز پسر و دختر در هر استان از طریق تصادفی انتخاب و بررسی شدند در یک دهم افراد غلظت ید ادرار و هورمونهای تیروئید و TSH در سرم اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اگرچه در شیوع و شدت گواتر، به ویژه در استانهای هیپرآندمیک کاهش معنی‌داری دیده می‌شود، مع‌هذا درصد گواتر در دانش‌ت‌آموزان در بسیاری از استانها در حد آندمیک است ، از سوی دیگر، در کلیه استانها میانه ید ادارا از 15mg/dl بالاتر است که نشانه کیفیت یدرسانی در سطح کشور می‌باشد. درصد دانش‌آموزانی که ید ادرا ...
نمایه ها:
پژوهش | 
ایران | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پژوهش | 
سد | 

این طرح در دو بخش خلاصه می‌شود. بخش اول شامل برنامه‌ریزی و نحوه استقرار و آرایش آزمایشگاه است که با توجه به احداث فضای آزمایشگاه و محل پیش‌بینی شده برای آزمایشگاه باید نوع و محل دستگاهها و تجهیزات اصلی مورد نیاز آزمایشگاه متناسب با فضای موجود مشخص شود. بخش دوم شامل تجهیزات آزمایشگاه است که در فاز I تجهیزات مربوط به آزمایش سه محوری سنگ باید طراحی و ساخته شود. ...

چکیده ندارد.