عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 995

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
کمال و تکوین نگارگری، همواره در تحول و تطور شکل گرفته است. این تحول در دوره‌های مختلف به ویژه در دوره مورد مطالعه یعنی دوره تیموریان نمود بارزی یافت. این تحول به واسطه عوامل متعددی چون عامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ نموده است. مهمترین سوال مطرح شده این بود که، کدام یک از این عوامل در تحول مکتب هرات اهمیت بیشتری داشته است؟ با بررسی اسناد تاریخی این فرضیه قوت گرفت که مهم ترین عامل در دوره تیموریان، فرهنگ بوده و عوامل دیگر تحت تأثیر این عامل در تحول نگارگری مکتب هرات ...

پژوهش حاضر با عنوان : « بررسی جایگاه اصل تربیتی سعه‌صدر در تعلیم و تربیت اسلامی و تعیین روش های متناسب با آن » از نوع بنیادی – کاربردی و با روش تحلیل اسنادی صورت گرفته است. جامعه تحقیق کلیه منابع دسته اول و منابع دسته دوم شامل منابع غنی اسلامی و آیات قرآنی و احادیث و روایات معصومین (ع) که در کتب، پژوهش ها، مقالات و سایت های اینترنتی مرتبط با موضوع پژوهش می باشد و نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده است. ابزار این پژوهش نیز فرم های فیش برداری بوده است. یافته های حاصل از این پ ...