عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10000

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرعت‌سنجی پیشرفته، وسیله اصلی پژوهشهای سیالات می‌باشد. یکی از روشهای سرعت‌سنجی پیشرفته، روش سرعت‌سنجی "سیم داغ" می‌باشد. روش "سیم داغ" بر مبنای اندازه‌گیری مقدار حرارت اتلافی توسط مکانیزم جابجایی اجباری از یک سیم داغ در مسیر جریان می‌باشد. برای راه‌اندازی دستگاه سیم داغ موجود در دانشکده مکانیک ، ابتدا کاتالوگهای دستگاه جمع‌آوری و تهیه گردید و اجزاء دستگاه شناسایی گردیدند. این اجزاء شامل سه واحد مجزا و سرعت‌سنج، واحدهای عملیاتی تحلیل سیگنال، تجهیزات انتقال و حرکت پروب ، تجهیزا ...

این رساله به بررسی اثر لقی در اتصالات روباتها در عملکرد سینماتیکی - دینامیکی آنها می‌پردازد. به بیان دیگر هدف از این بررسی‌ها ارائه روشی بمنظور یافتن تخمین‌هائی در میزان مولفه‌های خطای ناشی از لقی اتصالات در عملکرد سینماتیکی - دینامیکی روبات (و بطور مشخص روبات استانفورد) می‌باشد. بلحاظ آنکه همواره مفهوم خطا و مفهوم دقت در راستای یکدیگرند، بررسی خطا هنگامی میسر است که عملکرد بدون خطای (ایده‌آل) روبات مشخص و معلوم باشد و سپس عملکرد واقعی (عملکرد با فرض وجود لقی‌ها) روبات تعیین ...
نمایه ها:
روبات | 
لقی | 
اتصال | 
عملگر | 

تئوری الاسیسیته علمی است که به بررسی یک مدل محیط پیوسته درجه اول که در آن فقط یک میدان‌برداری مورد مطالعه قرار می‌گیرد، محدود می‌شود. بنابراین در مطالعات مواد رابطه‌ای بین تنش و کرنش با حرکت جسم از قواعد کلی تبعیت نمی‌نماید و همانطور که بررسی خواهیم نمود، این تئوری جوابگوی پدیده‌های پیچیده علم مکانیک نمی‌باشد. ابتدا معادله را برای مسئله مواد غیرمحلی درجه دوم در نظر می‌گیریم و تیر کلاسیک بر پایه محیط پیوسته آن ایزوتروپ هیپرالاستیک مدلسازی و برای حالات مختلف بارگذ ...

با اختراع کامپیوتر و گسترش آن، اهمیت استفاده از روشهای عددی به عنوان ابزاری کارآمد در حل مسائل پیچیدهء مکانیک سیالات آشکار گردید و نظر بسیاری از محققان به سمت حل عددی معادلات حاکم بر جریانهای لزج و غیر قابل تراکم معطوف گشت . بدلیل اهمیت اثر پدیدهء جدایی جریان در نحوهء توزیع فشار و تنش برشی بر روی جدارهای سخت و عدم کارائی معادلات لایهء مرزی در بررسی این پدیده، توجه فراوانی به حل کامل معادلات ناوبر - استوکس شده است . معادلات ناویر - استوکس بر حسب نوع متغیرهای وا ...

در طراحی یک خط انتقال قدرت ، ارتعاشات نقش مهمی را ایفاء می‌نماید. در خط انتقال قدرت مابین جعبه دنده و دیفرانسیل، بعلت کاربری اتصالات سرعت متغیر مثل اتصالات کاردان، ارتعاشات کوپل شده پیچش - خمش بصورت همزمان روی می‌دهد. در طراحی خط انتقال قدرت اثر سفتی تکیه‌گاههای یاتاقانی - نوع مکان و لقی هزارخار - محدودیت سرعت کاربری - مشخصات ویژه اتصالات بکار رفته باید بصورت همزمان در نظر گرفته شود. در این پروژه در ابتدا با بیان مشخصات اتصالات کاردان، هزارخار، لوله و تکیه ...

دو نوع المان مستطیلی نه گرهی (Quadrilateral quadratic element) و المان ویژه (Degenerated element) برای آنالیزهای غیرخطی نوع هندسی که شامل تغییر فرمها، جابجایی و چرخشهای بزرگ در اجسام ایزو وارتوترپیک می‌گردد معرفی می‌شود. فرمولها به صورت کلی و بر مبنای اصول مکانیک محیطهای پیوسته و تئوری سه بعدی الاستیسیته بیان می‌شوند. شیوه آنالیز با استفاده از الگوریتم روش اجزاء محدود می‌باشد. المان معمولی دارای نه گره و المان ویژه بکار گرفته شده، سه گروه دارد که در تحلیل‌های دو بعدی مور ...

یکی از کمیتهای بکار رفته برای بررسی کیفیت فرمان از نظر رانندگی، اصطلاح "حس جاده‌ای" می‌باشد. حس جاده‌ای ارتباط بین سفتی فرمان با سرعت خودرو را بیان می‌کند. با توجه به این که حس جاده‌ای دقیقا با ایمنی و راحتی خودرو در ارتباط است و ایمنی و راحتی خودرو در درجه اول اهمیت قرار دارد بنابراین بهینه‌سازی حس جاده‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. عوامل متعددی مانند شعاع پینیون، شعاع چرخش تایر، سطح پیستون، ویژگیهای شیرچرخشی و ... بر حس جاده‌ای موثرند. در این پروژه ابتدا عملکرد ف ...

با توجه به نقش مهم و عمده حرکت ژل در خودرو و تاثیر آن در Handling و Ride و نیروی چرخها، طراحی بهینه حرکت رل در خودرو در حین مانور دادن از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. مقدار رل به سختی پیچشی بستگی دارد، سختی پیچشی در خودرو از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آن سختی مربوط به چرخها، دمپرها و فنرهای تعلیق است و قسمت دوم که در این پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، سختی پیچشی مربوط به جرم فنربندی شده است که توسط یک میل توازون تامین می‌گردد. در این پایان‌نامه عملکرد و ...
نمایه ها:
رل | 
خودرو | 

در این پایان‌نامه سعی بر آن بوده است تا با رجوع به کتب و مقالات مختلف در زمینه‌های طراحی هواپیما، آیرودینامیک ، مکانیک پرواز و تونل باد روشی واحد برای طراحی مقدماتی دم افقی و عمودی هواپیما یافت شود. در مورد دم افقی از همان روش آقای تورنبیک استفاده شده است . در مورد دم عمودی و به ویژه در تحلیل پدیده اسپین کتب موجود دارای ابهام بودند که با ادغام روش آقای تورنبیک با مراجع موجود این مشکل رفع شد. بدین شکل که در تحلیل پدیده اسپین از چهار روش موجود، روش شرکت مکدانل داگ ...