عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88467

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
        
مهمترین یافته ها بیانگر این است که یک جدایی نسبی و عدم هماهنگی بین دروس علوم پایه و دروس مقطع بالینی وجود دارد که دانشجویان را دچار یک سردرگمی و خستگی می نماید و فاصله زمانی نسبتا طولانی بین این دو مقطع تشدید کننده این مسئله می باشد و از علل موثر دیگر شاید عدم آشنایی اساتید علوم پایه با مشکلات و مسائل دروس بالینی باشد که به نظر می رسد در مورد حل این مشکل باید از طرف مسئولین امر اقدام گردد. ...