عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گزینش | 

مجموعه معارف اسلامی ما اعم از عقاید، احکام و اخلاق از طریق دو منبع کتاب و سنت دریافت می‌شود. در اتقان و مصونیت قرآن از تحریف و کذب و دریافت آن به صورت متواتر و قطعی، بین فریقین اتفاق نظر وجود دارد. اندکی از علماء‌ عامه و خاصه در این موضوع تشکیک نموده‌اند که در جای خود نقد و بررسی شده است، امام سنت علیرغم اهتمام اصحاب به حفظ و نگهداری آن از چنین پشتوانه‌ای برخوردار نیست، حرکت دروغپردازی در حدیث از زمان رسول خدا به صورت کمرنگ آغاز شد و پس از حیات ایشان به ویژه در زمان امویان، گ ...
نمایه ها:
حدیث | 

چکیده ندارد.

از اواسط دهه 1990 حوزه پژوهشی جدیدی به نام وب سنجی بر پایه روش های اطلاع سنجی جدید به وجود آمد که کار آن پژوهش در باره ماهیت و خصوصیات وب است. این مقاله سعی دارد حوزه های منتخبی از پژوهش وب سنجی را که روند و فضای مناسبی برای توسعه دارند و همچنین برخی حوزه هایی را که در حال حاضر کمتر دارای آینده ای روشن هستند معرفی کند. پژوهش های جدید در باره پوشش و عملکرد موتورهای کاوش، آنها را به عنوان قالب و چارچوبی برای تحلیل گزینشی کیفیت و محتوا، شناخته است. مشکلات مربوط به عوامل تاثیر گ ...
نمایه ها:
دانش | 
وب | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی از ویژگی های بخش های مختلف اقتصادی کشورهای درحال توسعه پایین بودن سطوح بهره وری بویژه بهره وری منابع انسانی است. از مهمترین مشکلات اقتصادی اکثر کشورهای جهان سوم من جمله ایران مسئله پایین بودن سطح بهره وری عوامل تولید خصوصاً نیروی انسانی می باشد، عدم توجه به سرمایه گذاری جهت توسعه انسانی درکشورهای جهان سوم پیامدهای ناگواری برای آنها خواهد داشت.در این مقاله بر این نظریه تأکید می شود که توجه لازم به نیروی انسانی و پرداختن به عوامل تأثیر گذار بر توسعه نیروی انسانی فرهنگ کار ک ...