عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4364

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
    
در این طرح پژوهشی، 20 فرضیه مطرح گردیده و در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفته اند و در سطح اطمینان فوق عللی مانند اشتغال به کار، نحوه گذرانیدن اوقات فراعت ، میزان تحصیلات پدر و مادر، آگاهی از بازار کار رشته تحصیلی قبل از شروع به تحجصیل، میزان علاقه به رشته تحصیلی، میزان اصرار والدین در انتخاب رشته تحصیلی، سهمیه شرکت در آزمون، میزان معدل کتبی دیپلم، میزان دسترسی به منابع و تجهیزات آموزشی، شیوه رفتار اساتید، میزان درآمد خانواده دانشجویان (94 درصد اطمینان) در مشروط شدن ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
خاک | 
دریا | 
آب |