عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله حاضر شامل هفت فصل می باشد که بحث و بررسی در مورد شخصیت ابن رشیق قیروانی و آثار او است، و به عنوان زمینه سازی برای موضوع و شناخت سرزمین مغرب عربی فصل اول به بحث و بررسی در مورد اوضاع جغرافیایی سیاسی و فرهنگی مغرب زمین عربی و اندلیس اختصاص یافته است. در فصل دوم ادب مغربی و اغراض شعری ادب مغربی و حیاه فکری و فرهنگی در مغرب و اندلس ، به همراه ذکر نمونه هایی از شعر آن دو دیار آمده است. در فصل سوم موضوع شهر قیروان و شاعر آن ابن رشیق و جنبه های مختلف زندگانی او ، مانند اسم پدر ...

منطقه خاورمیانه در قرن بیستم با مشکلات سیاسی اجتماعی بسیاری مواجه بود و کشور عراق از این مساله مستثنی نشده بلکه از وضع سیاسی حاکم بر منطقه خسارتهای بیشتری هم متحمل شده است.اشغال عراق توسط انگلیس، قیمومت انگلستان ، جنگ جهانی اول و دوم ، از جمله مسایلی هستند که در قرن بیستم اوضاع عراق را تحت تاثیر قرار داد. اوضاع اجتماعی به تبع اوضاع سیاسی چندان رضایت بخش نبود و مسائلی چون جهل و بیسوادی ، فقر، نبود بهداشت، نبود مدارس، فساد اداری، شیوع رشوه، فئودالیسم و غیره مشکلات اجتماعی جامعه ...

اضداد لغوی کلماتی هستند از نوع مشترک لفظی که دو معنی متقابل دارند . این الفاظ ابتدا در مقابل یک قدرجامع و مفهوم مشترک وضع شده و بعد به مناسبت وجود آن وجه مشترک درهر دو معنی متقابل استعمال شده است . در این پایان نامه ویژگی ممتاز این گونه واژه ها در آیات قرآن کریم بررسی شده است . ...

دراین پژوهش تاثیر آموزش لغات از طریق عبارات واژگانی ‏‎(Lexical Phrases)‎‏ بر یادگیری آنها بررسی شده است . بدین منظور یک گروه همگن متشکل از 64 دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی به صورت تصادفی به دو گروه دیگر تقسیم شدند . در گروه ‏‎A‎‏ که شامل 32 دانش آموز بود ، لغات جدید در بافتهای عبارات واژگانی تدریس شد . در گروه ‏‎B‎‏ که شامل 34 دانش آموز ، همان لغات در بافت های معمولی ‏‎(Ordinary & Manipulated Context)‎‏ ارایه گردید . در پایان دو آزمون یکی در بافت عبارات واژگانی و دیگری در بافت ...

در این رساله نتایج یک بررسی زبانی که خود از سه قسمت زیر تشکیل یافت عرضه شده است : - تجزیه و تحلیل پاراگراف‌های فارسی و انگلیسی از نظر معانی بیان . - تجزیه و تحلیل خطاهائی که دانشجویان ایرانی در نوشته انگلیسی مرتکب می‌شوند. - و یک سری تمرین‌های نمونه برای تدریس انشاء به دانشجویان فارسی زبان تعداد پاراگراف‌هائی که برای تجزیه و تحلیل ساختمان زبانیشان مورد بررسی قرار گرفتند به پنجاه می‌رسید که این پاراگراف‌ها از مقاله‌های فارسی و کتاب‌های درسی مختلف انتخاب گشته و به انگلیسی ترجمه ...

به دلیل نقش حیاتی ارتباط در بازرگانی نوین، داشتن نظام کارآمد ارتباط نوشتاری و یافتن افرادی که بتوانند به طور کارآمد و سلیس ارتباط برقرار کنند، یکی از فوری‌ترین مسایل هر شرکتی است . اداره کردن تجارت مستلزم نقشهای ارتباطی گوناگون و متعدد است ، بطوری که داشتن کارمندانی که بتوانند به انگلیسی روان و صحیح نامه‌نگاری کنند، برای موفقیت در امور تجاری اهمیت حیاتی دارد. نگارنده به پرونده‌ای از نامه‌های زیبا و اصیل نوشته شده توسط انگلیسی زبانان اصلی و نیز به دسته‌ای از نامه‌های نوشته شده ...

این رساله شامل دوقسمت اصلی است : نخست شرح حال و زندگی شاعر و سخنی در مورد شعر او و سپس شرح و ترجمه سه قصیده از قصائد معروفش . قصیده نخست از جمله اشعار بسیار معروف این شاعر می‌باشد. قصیده‌ای که در آن آب و رنگ تازه‌ای می‌بینیم، روح عصر، روح یک انسان خسته و ناامید قرون جدید، روح یک انسان رومانتیک و در آن زبانی نو می‌یابیم، زبان درد دل و راز و نیاز با طبیعت ، گریز از انسانها و روی‌آوری به دریا و غروب ، زبان انسان دردمندی که داروی خود را در طبیعت می‌جوید اما با تاسف فراوان در می‌ی ...

تشیع که همزاد اسلام است ، در باب ادب نیز دارای سبک خاصی بود که ادب شیعه را پدید آورد و در باب انواع شعر، "رثا" بارزترین نمونه شعر متعهد شیعه است و در زمینه سابقه رثا در ادب عربی، رثا عالی‌ترین نمونه شعر عاطفی صادق‌ترین نوع شعر، دارای ویژگیهایی است که آنرا از دیگر انواع شعر مستقل ساخته‌است و به لحاظ محتوی به "ندب "، "تابین و عزا" تقسیم شده‌است . با ظهور اسلام و تحولی که در اندیشه اعراب پدید آمد و ادب آنان را متحول ساخت ، ارزشهای شعر رثایی نیز صبغهءالهی گرفت و پرداختن به ملاکها ...

One of the outcomes of the shift from the study of linguistic competence to communicative competence has been the study of communication strategies. Since probing into the nature of communication strategies leads one to the psychological processes underlying L2 communication and also to the levels of learners' communicative competence , it has been the focus of some linguists and researchers in the last decade or so. Communication strategies have generally been defined as dev ...