عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1417

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت کتابهای درسی در انتقال مفاهیم جنسیتی به دانش آموزان و همچنین تعداد روز افزون زبان آموزان زبان انگلیسی، توجه بسیاری از محققان به سمت نمود جنسیتی در کتابهای آموزش زبان انگلیسی معطوف شده است. در همین راستا، هدف این مطالعه بررسی تغییر روند نمود جنسیتی در مجموعه کتابهای رایج در ایران در طول سه دهه (2010-1980) است. برای تعیین این روند تغییر، سه مجموعه کتاب درسی (Follow Me, New American Streamline, Top Notch) بکار گرفته شد که هر کدام به یک دهه مجزا تعلق داشتند. این ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عبارت‌های فعلی حرف اضافه‌ای در زبان فارسی می‌باشد. از این‌رو، یکصد عبارت فعلی حرف اضافه‌ای براساس فرهنگ فشرده‌ی سخن و شمّ زبانی نگارنده، انتخاب و در چارچوب رویکرد معنی‌شناسی شناختی لیکاف و جانسون (1980) و ایوانز و گرین (2006) بررسی شده‌اند. جهت تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در هر بخش، ابتدا عبارت‌های فعلی حرف اضافه‌ای با سازه‌ی فعلی ساده، سپس عبارت‌های فعلی حرف اضافه‌ای با سازه‌ی فعلی پیشوندی و در پایان عبارت-های فعلی حرف اضافه‌ای با سازه‌ی فعلی مرک ...

پایان‌نامه‌ی حاضر به بررسی فرایند همگونی در 15 گونه‌ی زبانی استان فارس از جمله شیرازی، شورابی، کازرونی، دوانی، عبدویی، ممسنی، پاپونی، ریچی، بیروکانی، دادنجانی، مهبودی، زاخرویه‌ای، قلاتی، لاری و خنجی در چارچوب واج‌شناسی زایشی می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز برای انجام این تحقیق از اسناد مکتوبی چون کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها استخراج شده است. علاوه بر این در صورت نیاز به داده‌های بیش‌تر و یا تأیید صحت داده‌های جمع‌آوری شده از اسناد مکتوب، نگارنده با گویشوران گونه‌های مذکور ...

در این پژوهش ما کاربرد مقوله های معنایی فعل مرکّب را در گفتار کودکان پیش دبستانی استان تهران، بررسی کردیم. این پژوهش شامل پنج فصل می باش.لازم به ذکر است داده های این پژوهش از طریق آزمون تصویری جمع آوری شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، در مجموع 420 فعل مرکّب از میان مکالمات و گفتگوهای کودکان پیش دبستانی جمع‌آوری شده است. که از این تعداد 242 فعل مرکّب کودکان دختر و 178 فعل باقی مانده کودکان پسر اختصاص دارد. همان طور که از ارقام عنوان شده پیداست، کودکان دختر بیشتر از کودکان ...

حسن تعابیر در زبان فارسی، واژگانی غیرمستقیم، مبهم و خوشایند هستند که جایگزین واژگان صریح، آزاردهنده و ناخوشایند می‌شوند. حسن تعبیر، ابزار گفتمانی قدرتمندی محسوب می‌شود که برای تقویت و افزایش نزاکت اجتماعی و حفظ خود‌-انگاره‌ی اجتماعی طرفین گفتگو به کار ‌می‌رود. بنابراین، سازگاری روابط بین‌فردی را تسهیل می‌کند. همچنین، استفاده از واژگان و عبارات حسن تعبیری، نشان دهنده‌ی توانش ارتباطی و کاربرد مناسب زبان در اجتماع است. بیشتر واژگان حسن تعبیری در حوزه‌ی مسائل مربوط به مرگ، مسائل ...

در این پژوهش، به توصیف و تبیین جملاتی می‌پردازیم که در آن گروه فعلی ـ گزاره ـ مفقود است. در بند دوم جملاتی همچون " هم دانیال خوب درس می‌خواند هم مازیار " علاوه بر معنای مازیار معنای " خوب درس می‌خواند" نیز وجود دارد. مسأله چگونگی حضور معنا بدون صورت دال بر آن در دو رویکرد ساختار‌گرایی و غیرساختارگرایی بررسی می‌شود. در رویکرد ساختارگرایی این بار بر دوش ساخت نحوی غیرملفوظ در جایگاه حذف گذاشته می‌شود اما رویکرد غیرساختارگرایی با به کارگیری ابزارهایی که معنا را در غیاب ساخت نحوی ...

The present study investigated the relationship between critical thinking and Iranian EFL learners writing. This study was conducted on the basis of Ex post facto. The participants of the present study were 60 intermediate level students in Kish institutes, equally both male and female. At first a test of writing including two topics was administered to the participants and they were supposed to select one of them to write about. The learners’ compositions were then scored ...

این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول این پژوهش شمای کلی پایان‌نامه و مسائل مورد نظر این جستار به تفصیل بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، آنگاه پرسش‌ها و فرضیه‌هایی که این پژوهش بر مبنای آنها استوار است، عنوان می‌شود. اهداف و ضرورت پژوهش نیز در این فصل تبیین شده است. فصل دوم( پیشینه ی پژوهش) خود به دو بخش پژوهش‌های ایرانیان و پژوهش های غیر ایرانیان تقسیم شده است. در فصل سوم چارچوب نظری پایان نامه به تفصیل توضیح داده شده است. بخش اول در این فصل به معرفی برنامه ی کمینه گرا ک ...

هر زبانی از الگوهای آهنگ ویژه‌ای برخوردار است به‌طوری که بومیان آن زبان به‌هنگام صحبت کردن، از این الگوها استفاده می‌کنند. بدیهی است که فراگیران هر زبانی باید برای یادگیری یک زبان خارجی، الگوهای آهنگ آن زبان را نیز فرا بگیرند، در غیر این‌صورت جملاتی که به آن زبان تولید می‌کنند، اصطلاحاً لهجه‌دار خواهد بود. در تحقیق حاضر، به‌بررسی هبسته‌ صوتی دیرش، دامنه تغییر زیروبمی و نوع منحنی آهنگ واحدهای صوتی جملات انگلیسی که توسط فراگیران فارسی‌زبان تولید می‌شوند پرداخته خواهد شد. این ت ...