عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چارچوب مبتنی بر جذب، انتخاب و تثبیت اشنایدر توضیح می دهد کسانی که جذب یک گروه حرفه ای می شوند انتظار دارند که با آنها مثل حرفه ای ها رفتار شود. به ویژه وی تصریح می کند که گروه های خاصی از افراد به سوی حرفه های معینی جذب می شوند، و افرادی که حرفه خاصی را انتخاب می کنند رفتاری مشابه رفتار افراد حرفه ای از خود بروز می دهند(6). این مطالعه ارزش های کاری کتابداری را مورد بررسی قرار داده و ارزش های کاری دانشجویان رشته کتابداری را مشخص می کند(یعنی گروهی از افراد که جذب حرفه کتابداری ...
نمایه ها:
ارزش | 
کار | 

هدف کتابخانه های دانشگاهی از گردآوری و سازماندهی منابع ارائه خدمات به مراجعه کننده است یکی از عوامل مهم ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی، میزان رضایت مراجعه کنندگان آنهاست. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه6 که شامل واحدهای آبان، خرمشهر، امیدیه، اهواز، ایذه، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوشتر، ماهشهر، مسجد سلیمان، و تحصیلات تکمیلی واحد منطقه6 است، انجام شده است. جامعه آماری شامل929، 15نفر دانشجویان عضو کتابخانه های دانشگاه آ ...

در این پژوهش نظرات دانشجویان و مدرسان دروس علمی شش دانشگاه دولتی اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، مشهد که سابقه بیشتری در امر تدریس رشته کتابداری داشتند، درباره کمبت دروس علمی مورد بررسی قرار گرفت. دانشجویان شش دانشگاه مورد پژوهش تصادفی انتخاب شدند و بین آنان پرسشنامه مورد نظر توزیع گردید. به علت محدودیت تعداد اعضای هیات علمی تمامی کادر آموزشی دانشگاه های مورد نظر برای تحقیق در نظر گرفته شدند. بهد از دریافت پرسشنامه ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استباطی و فرمول مجذو ...

رشد صنعت اطلاع رسانی و توسعه دامنه کار، دانشکده ها و گروه های کتابداری و اطلاع رسانی را بر آن داشته است تا اهداف، دروس، و ساختار اطلاعات و دانش خود را با نیازهای اجتماعی تطبیق دهند. دگرگونی های دهه های اخیر در مسائل فن آوری اطلاعات، موجب تغییر در امر آموزش در مقاطع گوناگون تحصیلی شده است. مسائل آموزشی از شکل سنتی آن به شکل های جدید آموزشی با استفاده از امکانات فن آوری نوین تغییر یافته است. تحقیق حاضر به بررسی امکانات کاربرد فن آوری اطلاعات در آموزش واحدهای درسی کتابداری و اطل ...

چکیده ندارد.

کتابخانه ها به عنوان سازمان های خدماتی با حفظ و اشاعه میراث فرهنگی قرون و اعصار نقش مهمی در رشد و تمدن بشری داشته اند. بدیهی است که میزان رضایت استفاده کنندگان به کیفیت خدمات ارائه شده توسط کتابخانه بستگی دارد. از این رو اهمیت دادن به دیدگاه های استفاده کنندگان رکن مهم هر نظام اطلاع رسانی موفق است. به منظور تعیین میزان استفاده و علاقه مندی دانشجویان از کتابخانه های دانشکده ای تحت پوشش دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران سوالاتی به منظور انجام تحقی ...

امروزه وجود کتابخانه های بیمارستانی به مظور جمع آوری اطلاعات روز آمد و اشاعه آن، امری ضروری محسوب می شود. کتابخانه های بیمارستانی روانی، نوعی از کتابخانه های بیمارستانی به شمار می روند که اشاعه اطلاعات روزآمد در آنها به پزشکان، روان پزشکان، روانشناسان، دانشجویان پزشکی ، و غیره صورت می پذیرد. در این پژوهش، کتابخانه چهار بیمارستان روانی: رازی، روزبه، شهید نواب صفوی، و شهید اسماعیلی مورد تحقیق قرار گرفته است. اطلاعات مربوط به ضعیت کتابخانه های مودر تحقیق، از طریق پرسشنامه ای بر ...

این بررسی یک مطالعه توصیفی، مقطعی بوده که جهت آگاهی از دیدگاههای دانشجویان پیراپزشکی نسبت به آینده خود انجام گرفت. جامعه آماری آن را دانشجویان رشته پرستاری، مامائی و رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 75/74 تشکیل می دادند. در این بررسی 398 نفر از مجموع 463 دانشجوی رشته های فوق الذکر شرکت نموده و پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج بررسی نشان داد که بطور متوسط نزدیک به 50 درصد دانشجویان فوق الذکر نگران آینده شغلی خود می باشند. بیش از 60 درصد دانشجویان رشته پرستا ...

چکیده ندارد.