عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

راندمان تولیدمثل شتر در کشور بدلیل فصلی بودن جفتگیری و زایش شتر که هر دو نیز در زمستان می‌باشد بسیار پائین بوده و قریب به 15 تا 20 درصد گزارش شده است ، ادامه این روند و کشتار جمعیت این دام و ترک این حرفه موجب اقتصادی نبودن آن شده است ، لذا در این طرح که ابتدا در دو استان یزد و سمنان بعنوان الگو اجرا خواهد شد با مواد غذائی قابل دسترس و موجود در استانهای فوق جیره‌های غذایی ارزان قیمت تهیه شده و در دو زمان جفتگیری و زایش دامهای مولد تغذیه خواهند گردید و اثرات این تغذیه در افزایش ...

با توجه به روند افزایش جمعیت در کشور کوشش در افزایش تولیدات محصولات طیور از کارهای مهم و اساسی است . برای جیره‌نویسی و تغذیه طیور در کشور از اطلاعات ارائه شده در جداول ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی و احتیاجات غذایی طیور ارائه شده توسط سازمانهای بین‌المللی استفاده می‌شود که با نیازهای طیور موجود در کشور مطابقت ندارد. لذا موجب به هدر رفتن مواد مغذی مواد خوراکی و کاهش راندمان تبدیل خوراک به گوشت و تخم‌مرغ می‌گردد که از لحاظ اقتصادی ضرر و زیان بسیار زیادی را به دنبال دارد. طی این پ ...
نمایه ها:
گیاه | 
طیور | 

در حال حاضر پرورش کرم ابریشم در ایران منوط به وجود برگ توت و منحصر به فصول خاصی از سال میباشد. بخصوص در بخشهای تحقیقاتی کرم ابریشم، اجرای طرحهای آزمایشی و پرورش کرم ابریشم در فصول خزان درخت توت ناگزیر از تعطیلی می‌باشد در این تحقیق سعی گردیده با استفاده از نوعی واریته پلی‌فاژ کرم ابریشم که نسبت به تغذیه با غذای مصنوعی واکنش کاملا مثبتی نشان می‌دهد، فرمول پایه غذای مصنوعی برای اولین بار در ایران معرفی شده و در خصوص تکنولوژی ساخت و فرآوری غذای مصنوعی و تکنیکهای اختصاصی پرورش کر ...
نمایه ها:

از آنجا که درصدی از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند و در حال حاضر بالغ بر سی میلیون قطعه مرغ بومی و سایر ماکیان در سطح کشور وجود دارد، می‌توان از این امکان بالقوه در جهت تامین پروتئین، بهره‌وری بالاتر از امکانات روستائی، ایجاد سیستم تولیدی پایدار بدون وابستگی به خارج استفاده کرد. در این راستا با توجه به توانمندیهای ژنتیکی در راستای قدرت زیست در شرایط سخت ، وجود سطح بالای واریانس در صفات تولیدی مثل رشد و تولیدمثل که منجر به تولید گوشت و تخم‌مرغ می‌گردد، امکان افزایش سطح تو ...
نمایه ها:
حفاظت | 
حیوان | 
طیور | 
ایران | 

چکیده ندارد.

در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی تحلیلی و به روش علمی بر روی 200 نفر از دامداران منطقه نیشابور انجام شده است . اهم فعالیت‌های ترویجی مروجین امور دام به صورت هفت نوآوری اساسی مطرح و متغیرهای مستقل آن در قالب 4 دسته متغیرهای مربوط به مروج روستایی به روستا و نوآوری گروهبندی شده است . برای یافته‌های بیش از 70 درصد فعالیت‌های ترویجی مروجین اختصاصی به تزریقات ، واکسیناسیون، خوراندن داروهای ضدانگلی دام، سمپاشی و کمک به زایمان دارد. اکثر روستائیان تمایل چندانی به تغییر و نوآوری نداشته ...

در جهت افزایش توان تولیدی شترهای مختلف نیاز به شناسایی توان تولیدی، تیپهای مختلف داریم تا بتوان با برنامه‌ریزیهای بعدی از جمله اصلاح نژاد، تغذیه و . . . راندمان تولید را در این حیوان افزایش دهیم. در این پروژه یک گله شتر تیپ گوشتی از گله ایستگاه شتر بافق تهیه و پارامترهای مورد نظر شامل وزن دامهای مولد، وزن بچه شتر در بدو تولد، وزن از شیرگیری، وزن در یک سالگی، دو سالگی و در زمان کشتار نیز وزن بیده تولیدی در پایان هر سال اندازه‌گیری و نتایج حاصله با یک گله مردمی مقایسه خواهند شد ...
نمایه ها:
شتر | 
ایران | 
حیوان | 

حفظ و شناسایی و تعیین قابلیت توده گاوهای بومی کشور، پایه و اساس هر فعالیت تولیدی در ارتباط با این گونه دامها است . در گذشته کارهایی در این ارتباط انجام شد. این پروژه در راستای تکمیل بخشی از آن کارها است ، که می‌تواند در بهره‌برداری صحیح از مخزن ژنتیکی 7 میلیون راس گاو بومی اثر جدی داشته باشد. ...

از مهمترین مشکلات صنعت زنبورداری عدم دسترسی به ملکه‌های مناسب اصلاح شده می‌باشد. که باید این ملکه‌ها از بین توده زنبورعسل منطقه انتخاب شود که در طی میلیونها سال با شرایط نامساعد منطقه سازش یابد. لذا برای انجام این امر مهم در طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل سه منطقه شمال، مرکزی و غرب کشور در نظر گرفته شده است که براساس مطالعات مقدماتی مرفولوژیکی و بیوشیمیایی مشخص شده‌اند. در هر منطقه طرح در چهار فاز اجرا خواهد شد. در فاز اول از بین کلنی‌های موجود در منطقه با تکمیل پرسشنامه توسط ز ...