عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1254

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسب‌ترین ساعات گوش کردن رادیو و تماشای تلویزیون، اقدام به نظرخواهی از 400 نفر از مردم شهر آبادان کرده است . در بین چهار بخش (24 تا 6 (بخش اول)، 6 تا 12 (بخش دوم)، 12 تا 18 (بخش سوم) و 18 تا 24 (بخش چهارم) اکثر پاسخگویان ساعتی را در روزهای عادی و تعطیل مناسب گوش‌کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در بخش اول ندانسته‌اند. در بین سایر بخش‌ها، مناسب‌ترین ساعت گوش کردن برنامه‌های رادیو ...

امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسب‌ترین ساعات گوش‌کردن رادیو و تماشای تلویزیون، اقدام به نظرخواهی از 600 نفر از مردم شهر اصفهان کرده است . در بین چهار بخش ، (24 تا 6 (بخش اول)، 6 تا 12 (بخش دوم)، 12 تا 18 (بخش سوم) و 18 تا 24 (بخش چهارم)) اکثر پاسخگویان ساعتی را در روزهای عادی و تعطیل مناسب گوش‌کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در بخش اول ندانسته‌اند. در بین سایر بخش‌ها، مناسب‌ترین ساعت گوش کردن برنامه‌های را ...

امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسب‌ترین ساعات گوش کردن رادیو و تماشای تلویزیون، اقدام به نظرخواهی از 400 نفر از مردم شهرساری کرده است . در بین چهار بخش ، (24 تا 6 (بخش اول)، 6 تا 12 (بخش دوم)، 12 تا 18 (بخش سوم) و 18 تا 24 (بخش چهارم) اکثر پاسخگویان ساعتی را در روزهای عادی و تعطیل مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در بخش اول ندانسته‌اند. در بین سایر بخشها، مناسب‌ترین زمان گوش کردن برنامه‌های رادیو د ...

امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسب‌ترین ساعات گوش‌کردن رادیو و تماشای تلویزیون اقدام به نظرخواهی از 400 نفر از مردم شهر یزد کرده است . در بین چهار بخش ، (24 تا 6 (بخش اول)، 6 تا 12 (بخش دوم)، 12 تا 18 (بخش سوم) و 18 تا 24 (بخش چهارم)) اکثر پاسخگویان ساعتی را در روزهای عادی و تعطیل مناسب گوش‌کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در بخش اول ندانسته‌اند. در بین سایر بخش‌ها، مناسب‌ترین ساعت گوش‌کردن برنامه‌های رادیو ...

نظر بینندگان در مورد آزمایشهایی که در این برنامه انجام می‌شود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود، گروهی این آزمایشات را خوب و مورد توجه و موجب افزایش اطلاعات خود توصیف کرده‌اند و در مقابل گروهی این آزمایشات را به دلیل عدم آشنایی دانش‌آموزان با کار آزمایشگاهی در مدارس نامفهوم دانسته و سودمندی آنرا مورد تردید قرار داده‌اند. در رابطه با فیلمهایی که در برنامه پخش می‌شود بیشترین نظر حاکی از آن است که این فیلمها مفید، خوب ، آموزنده و گویا می‌باشند و در عین حال عده دیگری از بینن ...

مقوله‌های فرم گزارش هفتگی عبارتند از: مجری، فیلم گزارشی و اسلاید و کپشن. نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان می‌دهد که در طول سال 1363 در برنامه گزارش هفتگی سهم "فیلم‌های" پخش شده بیش از دو برابر "مجری" بوده است و 9 درصد فیلمها داخلی و 61 درصد فیلمها خارجی بوده‌اند. سهم دیگر فرمهای برنامه مثل کپشن و اسلاید بسیار ناچیز بود، و فقط 2 درصد از زمان برنامه را در برمی‌گیرد. سهم زمانی مقوله‌های محتوا بدین ترتیب تشکیل شده است که: در مجموع 44 درصد برنامه را موضوعات سیاسی، 9 درصد را ...

زمان کودک ، به خودی خود، بلکه همراه با رشد کودک شکل می‌گیرد. نقش اساسی و عمده زبان، پیام‌رسانی است و طی انتقال پیام هرچه از عوامل فراهم کاسته شود، پیام روشنتر به گیرنده منتقل می‌شود و در روند انتقال پیام به کودکان: "پیام باید واضح، کوتاه، ساده و در خور فهم کود باشد، باید از تراکم اطلاعات در یک جمله اجتناب کرد، تکرار کلمات فهم جمله را مشکل می‌کند، جملات باید خالی از ابهام باشد" کودکان معمولا در تعریف خود از مفاهیم، از تعاریف عینی استفاده می‌کنند، یعنی بجای اینکه مفهو ...
نمایه ها:
زبان | 
کودک | 

در ارزشیابی هر برنامه آن چیزی که حائز اهمیت است ، تعداد مخاطبان است . روش‌های متداول در تحقیقات بر روی مخاطبان تلویزیون معمولا مبنایی کمی داشته و بجای اندازه‌گیری میزان توجه مخاطبان، بیشتر با استفاده از نرخها و میانگین‌ها، میزان خصوصیت فیزیکی آنها را در مقابل تلویزیون می‌سنجد. در صورتیکه روشها جنبه‌های مثبت و منفی دارد که باید به آن توجه شود. از جمله مسائلی که در این روش به آن پرداخته نمی‌شود، میزان توجه و عکس‌العمل مخاطبان نسبت به برنامه‌ها و تبلیغات است . در این روش ...

اهم پیشنهادهای کارشناسی، جهت بهبود برنامه "خبر سما" عبارتند از: -1 آرم خبر: آرم خبری به برنامه اعتبار خاصی می‌دهد و زمان بهینه آن بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه است . -2 مدت خبر: مدت خبر می‌تواند 30 تا 40 دقیقه و حداکثر 45 دقیقه باشد. -3 خلاصه خبر: که باید شامل خبرهای بسیار مهم باشد و بسیار فشرده عنوان شود. -4 مشروح خبر: که تا حد امکان باید فشرده‌تر پخش شود. -5 یک کاسه‌کردن خبرهای مشابه. -6 پخش اخبار مهم از تلویزیون و خبرهای تکراری. -7 تعقیب خبرها با توجه به درجه اهمیت آنها. ...