عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1849

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
     
رایانش ابری، به عنوان یک تکنولوژی نو ظهور در ارائه خدمات از طریق اینترنت معرفی شده است. با توجه به گسترش سریع این تکنولوژی در جهان، ارائه خدمات فراوان بر اساس این تکنولوژی و آگاهی دولت‌ها از اهمیت رایانش ابری، موضوع این پایان‌نامه، بر محور کاربردهای رایانش ابری در سازمان‌ها و صنایع ایران بوده است. با توجه به این که ایران در مراحل ابتدایی ورود به عرصه رایانش ابری قرار دارد، در این تحقیق تلاش شده تا نیازمندی‌های پیاده‌سازی رایانش ابری به صورت کلی مورد بررسی قرار گیرید. در جهت ...

سیستم های چند عامله ابزاری برای گسترش هوش مصنوعی توزیع شده می باشد و در عرصه های مختلف علمی مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است. یکی از حوزه های کاربردی سیستم های چند عامله سیستم های تولیدی است که با توجه به پیچیدگی این سیستم ها وجود ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیری و حل مسئله همچون سیستم های چند عامله به وضوح احساس می شود. یکی از مسائل بسیار پیچیده مطرح در سیستم های تولیدی، زمانبندی بلادرنگ سیستم های تولیدی پویا است که در این پژوهش با استفاده از راهکار چندعامله به حل این ...

درختان تصمیم رایج ترین ابزار داده کاوی هستند که درک، پیاده سازی و کاربرد آسان داشته و از نظر محاسباتی ارزان می باشند. این ساختار دسته بندی را با پیش بینی یک خروجی قیاسی از دسته ها و یا ورودی های حقیقی انجام می دهد. مسئله ی اورفیت بر روی نمونه های اموزشی مسئله ای مهم در یادگیری درختی است. زیرا که نمونه های اموزشی فقط نمونه ای از تمامی نمونه های ممکن هستند ، ممکن است ما به درخت شاخه هایی را بیفزاییم که کارایی درخت را بر روی نمونه های آموزشی افزایش داده اما کارایی برای نمونه های ...

چکیده ندارد.