عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: این مطالعه به منظور بررسی فراوانی ناهنجاری های مغزی – نخاعی در بیماران دچار اسکولیوز ایدیوپاتیک اطفال و نوجوانان انجام شده است.روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی - تحلیلی مقطعی انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل 232 کودک مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران طی سال های 86 تا 88 بود که به صورت سرشماری انتخاب گردیده بودند.یافته ها: در کل 25 کودک (77/10 درصد) دچار ناهنجاری های مغزی – نخاعی بودند که از میان آنها ...

هدف: انجام پروسه های پزشکی تشخیصی و درمانی در کودکان معمولا همراه با عدم همکاری صحیح آنها به دلیل ترس از درد و آسیب هایی همراه است و همین امر موجب کاهش کارایی این پروسه ها در اطفال می شود. لذا در بسیاری از موارد سعی می شود با کاهش هوشیاری در کودک با مقداری sedation از یکسو عوارضی برای کودک نداشته باشد و از سوی دیگر نتایج پروسه های تشخیصی همزمان را دستخوش تغییر قرار ندهد که باید در انتخاب داروی مذکور مدنظر قرار گیرد. عوارضی مانند هیپوتانسیون و کاهش درصد اشباع اکسیژن خون همگی ...

هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی تکالیف منتخب توجهی بر کارکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال نقص توجه بیش فعالی صورت گرفت. جامعه: کودکان 9 تا 14 سال دچار اختلال بیش فعالی کم توجهی شهر تهران نمونه: 32 کودک 9-14 ساله دچار اختلال بیش فعالی کم توجهی که به دو گروه مورد و گواه هم‌تا شدند. روش: 16 کودک دچار اختلال نقص توجه بیش فعالی از مطب های روان پزشکی و مراکز کاردرمانی شهر تهران انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد 10 جلسه یک ساعته برنامه تقوی ...

یکی از پیامد های ماشینی شدن زندگی و پیشرفت تکنولوژی در قرن حاضر ، فقر حرکتی و کاهش فعالیت فیزیکی مناسب در بین افراد بوده است که این از دیدگاه سلامتی یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروزی می باشد. با وجود لزوم انجام فعالیت فیزیکی از زمان کودکی تا سالمندی ، آموزش و پرورش ابتدایی نقطه ورود یک حرکت طولانی و مهم در زندگی کودکان است که سنگ بنای شخصیت آنان و نهایتا سازندگی اجتماعی ، در همین سالهای اولیه گذاشته می شود. این دوره از نظر کمی و کیفی از اهمیت خاصی برخوردار است . براساس ن ...

یکی از فرم‌های پرمخاطب رسانه‌ای برای کودکان پویانمایی است؛ فرمی که می‌تواند به‌عنوان جزئی از فرآیند رشد کودک و وسیله انتقال‌دهنده انواع مفاهیم اجتماعی و فرهنگی موردنیاز وی در طول زمان رشد به‌حساب آید. از این رو مفاهیم منتقله و روش‌های انتقال صحیح مفاهیم، برای استفاده از این ابزار در فرایند رشد کودک، اهمیت خواهد داشت. به‌منظور پژوهش پیرامون روش‌های بهینه انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی به کودکان از طریق پویانمایی؛ با متخصصین رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی، ارتباطات و رسانه، ...

چکیده حقوق خانواده از دشوارترین حوزه های فعالیت حقوقی است زیرا سرنوشت انسان در میان است با وجود چالشها یی در قانون سابق و تلاش برای رفع آن در قانون جدید به چگونگی و حدود آثار ناشی از فرزندخواندگی که در تمامی روابط ناشی از ابوت و بنوت یعنی توارث،محرمیت،ولایت و حضانت پرداخته وبا اشاره به مواردی از قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 و شماری از شرایطی که برای سرپرستی این کودکان آمده است مانند سرپرستی کلیه اتباع ایرانی، سرپرستی زنان و دختران مجرد فاقد فرزند که ...
نمایه ها:
کودک |