عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهداف این پایان نامه عبارتند از: 1- بررسی مقابله ای کاربرد ارجاع صریح و ضمنی در متون علمی و ادبی انگلیسی و فارسی . 2 - یافتن تاثیر میزان صراحت در ارجاع بر درک متون نوشتاری انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم . 3 - بررسی اهمیت بیانگونگی مقابله ای در حیطه های تجزیه وتحلیل متون و درک گفتمان. ...

‏‎Despite the different criticisms on contrastive analysis it has been proved that the results of it(when processed) can be useful in a TEFL environment, specially at the level of phonology.This study is an attempt to compare and contrast the sound systems of Kurdish and English for pedagogical aims.The consonants,vowels,stress and intonation of the two languages are described by the same model-taxonomic phonology-and then compared and contrasted for finding the potential are ...

‏‎To carry out the study,128 pre-intermediate Iranian male EFL students were selected throuth adminstration of Nelson English Language Test (NELT)and employing the Eysenk Personality Questionnaire(EPQ).The participants were assigned into four main group:(1)extroverts who corrected their owen writings;(2)extroverts whose writing were corrected by the teacher;(3)introverts who corrected their own writings;(4)introverts whose writings were corrected by the teacher.The four group ...

با ظهور استعمارگری، ادبیات جهان گونه ادبی جدیدی را با نام ادبیات استعمار به خود دید.ادبیات استعمار ، بویژه از نیمه دوم سده نوزدهم تاکنون، بسیار مورد توجه نویسندگان و منتقدان ادبی قرار گرفته است تا آنجا که نویسندگان مشهوری همچون کیپلینگ ، فارستر و کنراد آثار شناخته شده ای را با موضوع استعمار و زندگی در مستعمرات خلق نمودند. زندگی جوزف کنراد ، چه آن هنگام که کودکی خود را با تجربه اشغال کشورش لهستان توسط روسیه سپری کرد و چه به عنوان تبعه انگلستان ، زمینه را به گونه ای برایش فراهم ...

‏‎‏‎It is evident that a perfect organized thinking which possesses discipline and flexibility will result in a desirable learning.‎‏‏‎Aiming to verify the empirical validity of the assumptions that the teaching models (IPM) from the informatin-processing family: ‎‏‏‎1) thinking inductively 2) attaining conceps, and 3) learning from presentations (advance organizer), will result in improvement of grammar learning of Iranian students, a null hypothesis was formulated, statin ...

در دنیای امروز، اندیشمندان و صاحبان نظریه های گوناگون در پی آنند تا به شیوه های متعدد، اندیشه های مورد نظر خویش را ترویج نمایند. در میان این شیوه ها، هنر و ادبیات، بویژه ادبیات داستانی کارآئی و تاثیر فراوان دارد. نجیب کلانی، ادیب و داستان نویس برجسته اسلامی در دوره معاصر (1995-1931) بر این باور است که دستاوردهای تکنولوژی، هنر و ادبیات باید در جهت اعتلای فرهنگ اسلامی به کار گرفته شود. از همین رو، وی داستان را به عنوان یک شکل ادبی مناسب، جهت ترویج ارزشها و مفاهیم والای اسلامی ب ...

مطالعه و تجزیه و تحلیل ((نوع نثر)) در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از متخصصین قرار گرفته که این موضوع بعلت توانایی ((نوع نثر)) در راستای دسته بندی متون و تعیین نمودن مشخصه های انواع آن می باشد. این مشخصه ها در هر دو ساختار دستوری و کلامی متون وجود دارد. مطالعات اخیر بیشتر خصوصیات کلامی را مورد بررسی قرار می دهد تا مشخصه های دستوری که خیلی بیشتر مطالعه شده اند. ((مقدمه مقالات علمی)) در چارچوب ((تجزیه و تحلیل نوع نثر)) بطور وسیع مورد پژوهش قرار گرفته و در هر دو سطح ساختار دستو ...

‏‎If the present thesis, by its descrimination between the verbs used in relative clauses, i.e.those subcategorized for PPs and those which take NPs and between the strategies applied to the first, i.e. resumptive pronoun, null-preposition, pied-piping, and preposition-stranding could prove that the acquistion of EFL involves developmental stages with an "approximative system" (Menser 1971) at each stage and that the grammar of this "interlanguage" (Selinker 1972) is differen ...

‏‎in this research,the authors conducted a study comparing two groups of male and female English language learners studying in a ELT institute,in terms of their performance on their achievement test including listening comprehension,vocabulary,grammar,and reading comprehension and found no significant difference between the group except in listening comprehension part of the test in which the female group did better than male group.‎‏ ...