عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تولید سالیانه حدود 15 میلیون تن کاه غلات در کشور و ارزش کم تغذیه‌ای آن و همچنین وجود منابع محدود تامین خوراک دام، بررسی روشهای عمل‌آوری کاه غلات می‌تواند جهت رفع کمبود نیاز دامهای کشور راه‌گشا باشد. از آنجا که روش عمل‌آوری کاه با اوره و سیلو کردن آن به علت زمان‌بر بودن از نظر ترویج مشکلات زیادی دارد. لذا با اجرای این طرح امکان افزایش قابلیت هضم و کاهش مدت عمل‌آوری کاه غلات بررسی خواهد شد. در این طرح تعداد 36 راس گوساله نر به وزن میانگین 150-170 کیلو با سن حدود یکسا ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.

در ارتباط با اهداف برنامه توسعه ملی در کشور، سالهایی که دارای زمستانهای سرد و طولانی است احتمال کمبود مواد غذایی در کندو، مخصوصا مواد پروتئینی و ویتامینی و مواد معدنی بزرگترین خطر برای ضعیف شدن یا انهدام کلنی‌ها محسوب می‌شود. بنابراین تامین مواد مورد نیاز برای کلنی‌ها بطور مصنوعی می‌تواند تضمین‌کننده بقا کلنی تا باز شدن اولین شکوفه‌هایی بهاری تلقی گردد. شکی نیست که برای حصول به موارد فوق تامین بموقع مواد مورد نیاز کلنی‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع گردد و سبب تخم‌گذاری بیشتر مل ...

در یک طرح کرتهای کاملا تصادفی با استفاده از 60 قطعه جوجه یک روزه گوشتی تجاری لهمان سطوح، 5، 10 و 15 درصد کنجاله کنجد فشاری از طریق تغذیه جوجه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت . سطوح مختلف کنجاله کنجد در فاصله 1-3 هفتگی و 3-6 هفتگی و در کل دوره آزمایش (1-6 هفتگی) از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در مقدار غذایی مصرفی نداشته (P>0/05) ولی بیشترین مقدار غذای مصرف شده مربوط به جوجه‌هایی بوده که از جیره حاوی 10 درصد کنجاله تغذیه شده بودند. اضافه وزن روزانه جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی ...

انتخاب میش‌های حذفی گله‌های داشتی بلوچی به تعداد 100 راس و آمیزش آنها با قوچهای مغانی و شال و بلوچی خالص ، محاسبه درصد زایش به اندازه‌گیری ثبت مشخصات (جنسیت ، تاریخ و تیپ تولد) و اندازه‌گیری وزن تولید و شیرگیری بره‌های حاصله، میش‌های تلاقی داده شده با قوچهای شال و مغانی و میش‌های بلوچی، محاسبه و مقایسه افزایش وزن روزانه بره‌ها تا زمان شیرگیری و وزن بره‌ها، کشتار تمامی بره‌های دو رگ در پایان طرح، مقایسه تولید بره در سه گروه فوق، خالص بلوچی، بلوچیxمغانی و بلوچیxشال بمنظور معرفی ...

این مطالعه به منظور بهبود صفات تولیدی و قدرت ماندگاری در کرم ابریشم از طریق تلاقی‌های مناسب و انتخاب هدفمند بین سه لاین چینی تجاری موجود در ایران و معرفی لاین با لاین‌های جدید می‌باشد. به همین منظور دو لاین 104 و 32 به عنوان لاین‌های پر تولید و لاین 110 به عنوان لاین مقاوم مورد استفاده قرار گرفته و ترکیبات 104x110 و 110x32 و 32x110 و 110x104 به عنوان تخم نوغان پایه بکار گرفته شدند. تحقیق طی حداکثر 9 نسل دنبال شده و در هر سال 2 مرحله پرورش شامل پرورش بهاره و پائیزه انجام می‌گی ...

با توجه به کمبود خوراکدام و طیور و یا محدودیتهای استفده از آنها و از طرف دیگر تولید میزان قابل تئجهی سبوس گندم (معمولا بیش از یک میلیون تن در سال) در کشور، به منظور استفاده از مواد اولیه متنوع خوراکی و تهیه جیرهای اقتصادی طیور، طرح حاضر با هدف تعیین حداکثر میزان استفاده اقتصادی از سبوس گندم در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی پیشنهاد گردیده است . ب علت وجود پلی‌ساکریدهای غیرنشاسته‌ای در این ماده خوراکی که عنوان ضد تغذیه‌ای و ضرورت از بنی بردن آنها فرآیند آنزیمی انجام گردیده و میزان ...

امروزه تاثیر الیاف غیرعلوفه‌ای فرآورده فرعی آن به عنوان فیبر موثر در تامین فیزیولوژی شبکه و اثر این موضوع بر روی عملکرد حیوان مورد شک و تردید قرار گرفته است بطوری که می‌توان آن را به عنوان الیاف موثر در جیره در نظر گرفت و از طرف دیگر به علت کینتیک متفاوت در جیره‌های متفاوت در تعیین انرژی حیوانات تفاوتهای قابل توجهی را نشان می‌دهد و نیازمند مطالعه بیشتر جهت توسعه سطح معرف آن در نسبت خاصی از الیاف در جیره می‌باشد در این مطالعه سبوس گندم در سطوح درجه‌بندی شده با نسبتهای متفاوت ع ...
نمایه ها:
گندم | 

شناسایی مولکولی دامهای برتر از نظر اقتصادی با دقت و سرعت بالا توسط: -1 شناسائی نوع اللهای پروتئین‌های شیر و پیدا کردن ارتباط آن با صفات اقتصادی -2 شناسائی و بررسی میکروساتلایت‌ها و ارتباط آن با صفات اقتصادی، استفاده از این اطلاعات در آنالیز آماری و انتخاب دام برتر در برنامه‌های اصلاح نژاد، از اهداف عمده این طرح بشمار می‌آیند. ...