عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر شدید عواملی نظیر شرایط آب و هوائی، اقلیم، مدیریت تولید و ... روی کیفیت منابع خوراک دام موجب بروز تفاوت و تغییر دامنه‌داری در میزان ترکیبات مغذی خوراکها می‌گردد. بنابراین استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش غذائی منابع خوراک دام یک منطقه و اقلیم خاص برای مناطق دیگر ممکن است سبب بروز نارسائیهای پنهان و نهایتا کاهش تولید و راندمان را بدنبال داشته باشد. عدم شناخت صحیح در زمینه ارزش غذائی منابع خوراک دام هر ساله زیانهای اقتصادی هنگفتی را ببار می‌آورد و توجه به این موضوع از یک س ...

در راستای ارزشیابی مواد خوراکی دام و طیور، تعیین قابلیت هضم هر یک از مواد خوراکی مصرفی دام و طیور ضروری می‌باشد، که در این طرح تحقیقاتی در نظر است قابلیت هضم مواد علوفه‌ای (یونجه و شبدر) و کاه‌ها (کاه گندم و کاه جو) به روشهای Invivo و Invitro اندازه‌گیری میشود، در ابتدا جهت بدست آوردن نمونه‌هایی از هر یک از مواد خوراکی مورد نظر استان را به سه منطقه تقسیم‌بندی گروه و از هر منطقه با توجه به نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده تصادفی از مواد خوراکی نمونه‌برداری بعمل می‌آید سپس نمونه‌های ...
نمایه ها:
کاه | 
غلات | 
علوفه | 

این طرح در ادامه و جهت تکمیل یافته‌های طرح بررسی مقدماتی بز لری در استان لرستان اجرا خواهد شد. طرح به صورت مشارکتی با دامدار نمونه که سیستم نیمه کوچنده داارد به اجرا در خواهد آمد. طبق قرارداد حدود 40 درصد هزینه‌های گله‌داری به عنوان انگیزه همکاری به دامدار پرداخت خواهد شد. تعداد 150 راس بز مولد ماده و 12 راس بز نر لری با پرداخت یارانه جهت تعویض تعدادی از بزهای گله از نقاط استان به صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب و با بزهای دامدار طرف قرارداد معاوضه خواهند شد. هدف اصلی از اجرای این ...

استان فارس با وجود بالغ بر 100000 کلنی زنبورعسل، بواسط سطح وسیع مراتع و تنوع آب و هوایی و گیاهی که دارد که استانهای مهم کشور در این رابطه محسوب می‌گردد و همه ساله پذیرای تعداد بسیار زیادی زنبورداری از استانهای مجاور می‌باشد. متاسفانه به توجه به اهمیت بسیار زیادی که شناخت وضعیت مراتع و آب و هوایی بر کوچ به موقع زنبور دارد. هیچگونه اطلاعات دقیق و علمی بصورت تدوین شده وجود ندارد که بتواند مکانها و زمان مناسب برای کوچ در استان را به موقع به زنبورداران اطلاع دهد با بهره‌برداری بهت ...

در جیره‌های عملی گاوها میزان فسفری که تامین می‌شود غالبا ناکافی است و لذا افزودن منابع طبیعی فسفر به جیره‌های مرسوم، ضروری است . منابع متداول فسفر یا مثل دی‌کلسیم فسفات (DCP) گران قیمت و وارداتی هستند و یا مثل پور استخوان نسبتا گران قیمت بوده و مشکلات بهداشتی نیز دارند و لذا در این تحقیق در نظر است که استفاده از دی‌آمونیوم فسفات ، که نسبتا ارزان قیمت بوده و ساخت صنایع پتروشیمی کشور است ، بجای منابع مرسوم کنونی فسفر مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از طریق آزمون اثر دو جیره که ...

در پی گسترش صید آبزیان در سواحل جنوب کشور ماهیان غیرموکول نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که علیرغم سیاست تبدیل آنها به پودر ماهی بخشی از آن، بدلیل پراکندگی و دوردستی اماکن صید، قابل انتقال به کارگاههای تولید پودر نبوده و تلف می‌گردد. بعضا روستائیان این مواد را به روشهای ابتدایی و کاملا غیربهداشتی خشک نموده و به تغذیه دامهای خود می‌رسانند. به منظور استفاده بهینه از مواد مذکور در تغذیه نشخوارکنندگان روشهای مختلف تهیه سیلو مورد بررسی قرار خواهد گرفت . بدین منظور آزمایش ...

طی این طرح اثرات آب مغناطیسی روی رشد طیور گوشتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت انتظار می‌رود افزایش وزن قابل توجهی در آنها مشاهده گردد. ضمنا آب مورد نظر از نظر میکروبی نیز بررسی می‌شود که انتظار می‌رود عاری از هر گونه آلودگی باشد. ...

حفظ ذخائر ژنتیکی و افزایش پتانسیل تولید مثلی در گاو سیستانی منوط به ارائه راه‌حلهای مناسب در زمینه همزمانی فحلی و تلقیح مصنوعی به موقع در این دام می‌باشد. از آنجائیکه رویش گیاهی منطقه در زمان مشخصی صورت می‌گیرد لذا گرایش فصلی در زایش گاوهای سیستانی بچشم می‌خورد، که با ارائه روش صحیح و کاربردی در زمینه همزمانی فحلی در این سری از دامها می‌توان در زمینه خدمات متراکم جهت تلقیح مصنوعی در مطقه همت گماشت . استفاده از این روش و به کار بردن اسپرم گاو نر سیستانی برتر نه تنها باعث افزای ...

نظر به اینکه معاونت امور وام توده‌های شتران کشور را در سه منطقه 1 و 2 و 3 تقسیم‌بندی نموده و استانهای سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، عرمزگان، بوشهر و اصفهان جزو منطقه 3 بوده و همچنین با توجه به اینکه تیپ و خصوصیات ظاهری و گسترش شتر در هر منطقه تا حدودی بستگی به شرایط آب و هوایی، خاک و گیاهان آن مناطق دارد بدین منظور در یک طرح کتمل تصادفی تعداد 72 نفر شتر شامل شترهای بندری، یزدی، زاهدانی، اصفهانی، کرمانی و بوشهری را به مدت 150 پروار و در انتهای آزمایش تمام دامها کشتار و تجزیه ...