عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهشی که در پیش رو دارید یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی نیاز آموزشی کودکان دبستانهای دولتی شهر تهران، در رابطه با پیشگیری از حوادث انجام گرفته است . اهداف ویژه پژوهش شامل تعیین مشخصات فردی کودکان دبستانهای دولتی شهر تهران، نحوه عملکرد آنان حین عبور از خیابان، اتومبیل سواری، دوچرخه سواری، استفاده از وسایل آتش‌زا، بازی با اسباب بازیهای خطرآفرین، بازی در مکانهای ناامن، آب تنی و تعیین ارتباط بین مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش با نحوه عملکرد آنان در رابطه با ...

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که جهت تعیین میزان آگاهی مادران از نیازهای جسمی و روانی کودکان در سنین نوپائی در مراکز بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران انجام گرفته است . این تحقیق بر روی 160 مادر که حداقل دارای یک کودک نوپا بود، و در طول مدت پژوهش به مراکز بهداشتی درمانی چهار منطقه شمال، جنوب ، شرق و غرب تهران جهت دریافت خدمات بهداشت مادر و کودک مراجعه می‌کردند انجام گرفته است . به منظور بررسی اهداف این تحقیق تعداد 28 سئوال سه گزینه ...
نمایه ها:
کودک | 
آگاهی | 

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی مشکلات روانی - اجتماعی مادران کودکان مبتلا به لوسمی در بخشها و درمانگاههای بیمارستانهای علوم پزشکی شهر تهران انجام پذیرفته است . در این پژوهش شصت نفر از مادران به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است که در سه قسمت تنظیم گردید. قسمت اول مربوط به مشخصات فردی و خانوادگی واحدها شامل 19 سئوال، قسمت دوم 31 سئوال در مورد مشکلات روانی و قسمت سوم شامل 19 سئوال که در مو ...
نمایه ها:
مشکل | 
مادر | 
کودک | 

این پژوهش مطالعه‌ای زمینه‌ای است که به منظور "بررسی رشد و تکامل کودکان 15 ماهه‌ای که تداوم تغذیه با شیر مادر داشته‌اند در مراجعین به مراکز بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1373-1374" انجام گرفته است (50 دختر و 50 پسر). در این پژوهش 100 کودک 15 ماهه‌ای که تداوم تغذیه با شیر مادر داشته‌اند و همراه مادرانشان به یکی از درمانگاههای مستقر در 4 بیمارستان علوم پزشکی ایران جهت معاینات دوره‌ای واکسیناسیون مراجعه می‌کردند، شرکت داشته‌اند. ابزار گردآوری د ...
نمایه ها:
کودک | 
1373-1374 | 

در ادوار مختلف بشر، کاربری وسائل و بویژه نوشت‌افزار را توسط خویش می‌نگریسته و این سئوال با عناوین، کیفیات و موضوعات مختلف برای او مطرح بوده که چرا یک نیمه قرینه بدن همیشه در کنشگری‌ها فعال‌تر بوده، قدرت و توانش آن با قرینه دیگر متفاوت است ، بشر در مورد اینکه چرا اکثر افراد هم نوع او گرایش به اندام‌های سمت راست دارند دارای خودمشغولیهائی شده است . فصول گوناگون این تحقیق به بررسی، توضیح، علت‌شناسی، شیوع‌سنجی و آراء مشهود در این مورد اختصاص یافته و پژوهشگر تلاش کرده ...

در این تحقیق، مهارتهای حرکتی کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر مورد بررسی قرار گرفت و با مهارتهای حرکتی کودکان عادی با سن عقلی مشابه مقایسه شد. برای این مقصود محقق جهت یکسان کردن سن عقلی از آزمون هوشی گودیناف (آدمک) استفاده کرد و برای اطمینان بیشتر آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون رنگی اجرا شد و برای همگون شدن امتیازات کسب شده این آزمون مورد نظر قرار گرفت و سپس آزمون توانایی مهارتهای حرکتی لینکن - اوزرتسکی را به منظور مقایسه مهارتهای حرکتی دانش‌آزمون عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پ ...

پژوهش حاضر که تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادرانی که دارای فرزند مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی هستند. درباره بیماری او و مراقبتهایی که باید در منزل از وی به عمل آورند، و به یکی از درمانگاههای قلب اطفال موجود در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران مراجعه مینمایند، میباشد، پژوهشی نیمه تجربی است . در این پژوهش تاثیر متغیر مستقل آموزش روی متغیر وابسته آگاهی مورد بررسی قرار گرفته است (هدف کلی پژوهش). در این پژوهش که در د ...
نمایه ها:
مادر | 
کودک | 
آموزش | 
آگاهی | 

این پژوهش یک مطالعه مقایسه‌ای است که به منظور بررسی و مقایسه شاخص‌های رشد جسمی کودکان نوپای ساکن شهر و روستاهای خرم‌آباد انجام شده است . در این پژوهش 647 کودک نوپای شهری و 290 کودک نوپای روستایی با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. و پژوهشگر با مراجعه به منازل واحدهای مورد پژوهش در شهر و روستاهای خرم‌آباد کودکان نوپایی را که کلیه شرایط پذیرش واحدهای مورد پژوهش را داشتند انتخاب کرده و از نظر شاخص‌های قد، وزن و دور سر مورد بررسی قرار می‌داد. ابزار گردآوری داد ...

این مطالعه به بررسی یک روش جدید درمان لکنت می‌پردازد. در ادبیات تحقیقی لکنت ، این روش کمتر بصورت جداگانه و مستقل بکار رفته است . معمولا در درمان کودکان، تمامی درمانگران به نوعی از این روش استفاده می‌کنند. این روش ، کیفیت ارتباط والدین - کودک و بهداشت روانی خانواده را بهبود می‌بخشد و در جنبه‌های دیگر رشد کودک موثر است . چنانچه والدین به نقش خودشان در رشد و بهبود لکنت پی ببرند و شناخت تازه‌ای از لکنت بدست آورند، انگیزه تازه و نیرومندی جهت رفع لکنت در آنها ایجا ...
نمایه ها:
درمان | 
کودک | 
بابل |