عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2349

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استان چهارمحال و بختیاری دارای 2397305 راس گوسفند و بره می‌باشد که حدود 4/7 درصد از جمعیت گوسفندی کشور را داراست . میزان تولید گوشت استان 0/9 درصد کل کشور است که با توجه به سطح استان (یک درصد سطح ملی) رقم قابل توجهی است که با توجه به اینکه گوسفند لری بختیاری از گوسفندان نژاد گوشتی می‌باشد و گوسفند غالب استان را تشکیل می‌دهد. لزوم بررسی وضعیت پرواربندی این نژاد جهت تولید گوشت امری ضروری است . چرا که پرواربندی تحت تاثیر عوامل متعددی است که این عوامل بر خصوصیات ژنتیکی حیوان، وزن ...

شناسائی دامهای بومی کشور بمنظور تعیین قابلیتهای تولیدی آنان و برنامه‌ریزی در خصوص بهبود سطح کمی و کیفی تولیدات دامی از اهمیت ملی برخوردار است . طبق گزارشات حاصله در حدود 3/4 میلیون راس (1/9 میلیون گوسفند و بره 1/5 میلیون بز و بزغاله) گوسفند و بز در استان سیستان و بلوچستان وجود دارند. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در مورد خصوصیات ظاهری، تولیدی، تولیدمثلی، تغذیه‌ای، شیوه مدیریت ، سیستمهای پرورش ، موقعیت گوسفند و بز در اقتصاد خانوار، نحوه بهره‌برداری از گله‌ها، ییلاق و قشلاق ...

عوامل زیادی بر افزایش وزن و همچنین کیفیت لاشه دامها موثر است ، مدیریت پرواربندی گوسفند به روشهای مختلف تعیین‌کننده بازده اقتصادی آن می‌باشد. لذا یافتن راه حلهای مناسب به منظور افزایش سطح آگاهی پرواربندی جهت سوددهی واحدهای پروااربندی موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کمیت و کیفیت گ .شت تولیدی خواهد شد. در این طرح با توزیع پرسشنامه در بین پرواربندان استان مازندران و اخذ اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن راه‌حلهای کاربردی ارائه می‌گردد. در این طرح 20 درصد گله‌های پرواربند کنترل مستقیم ...

بررسی یک سری اطلاعات عملکردی درباره مرغ و خروس بومی ایران، که در این رحله عملا واکنش‌های رشد بدنی و تکامل جنسی جوجه‌های بومی تا رسیدن به سن تخمگذاری در مرغان تحت دو برنامه نوری در سالن مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از این پژوهش و ادامه آن در طرحهای آینده رهنمودی است برای شناخت برخی وضعیت‌های عملکردی ماکیان بومی و پایه و اساس پژوهشهای اصلاح نژادی در جهت بهبود عملکردهای رشد و تخمگذاری. ...
نمایه ها:
رشد | 
حیوان | 
جوجه | 
واکنش | 
نور | 

تنش حرارتی باعث نازکی شدن پوسته تخم‌مرغ می‌گردد که به علت قلیائی شدن خون در گرمای بالا است در این حال اضافه کردن بیکربنات سدیم و چربی و تغییر در سطح پروتئین جیره می‌تواند کارساز باشد. لذا یک آزمایش با سه سطح پروتئین (13/5، 15 و 16/5 درصد) و دو سطح بیکربنات سدیم (0 و 1 درصد) همراه با دو سطح چربی صابونی شده (0 و 5 درصد) در یک طرح کاملا تصادفی با ترتیب فاکتوریل در نظر گرفته می‌شود. و صفات مورد اندازه‌گیری عبارت خواهد بود از: درصد تولید، ضریب تبدیل غذائی، وزن تخم‌مرغ، وزن پوستهˆو ...

جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف عناصر معدنی پتاسیم، سدیم و کلر بر تولید شیر و ترکیبات شیر و خوراک مصرفی گاوهای هولشتاین در ماههای گرم سال در استان قم، آزمایشی در قالب یک طرح چرخشی متوازن (Change over design) با دو بلوک ، چهار دور آزمایشی و چهار جیره آزمایشی انجام می‌گردد. جیره‌های آزمایشی شامل جیره اول (شاهد) حاوی سدیم، پتاسیم و کلر در سطح توصیه شده NRC، جیره دوم حاوی سدیم، پتاسیم و کلر به مقدار 10 درصد بیشتر از سطوح پیشنهادی NRC جیره سوم حاوی سدیم، پتاسیم و کلر به مقدار 20 درصد ب ...

مشکل کمبود تولید محصولات دامی در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه نه تنها در تعداد دام بلکه در عدم بهره‌وری و کارایی بهینه، عدم رعایت اصول اقتصادی در مدیریت دامداری، نوع نژاد و پایین بودن سطح آگاهیهای فنی و اقتصادی مدیران واحدهای دامداری می‌باشد. جمعیت گاو در ایران 3/1 برابر جمعیت گاو در اتریش است ولی در کشور اتریش 2 برابر ما شیر تولید می‌کند بعبارت دیگر میزان تولید متوسط شیر به ازا هر راس در کشور اتریش 6 برابر ایران می‌باشد. مطالعات اقتصادسنجی فرآیند تولید به هدف مشخص کرد ...

برای پرورش و تکثیر دام ابتدا لازم است معیارهای فیزیولوژیک تولیدمثلی مربوط به آن گونه شناخته شده باشد تا براساس آن بهترین روش تکثیر و بالاترین بازده تولیدمثلی بدست آید. تعداد 6 راس مایدان که از نظر عمومی و دستگاه تولیدمثلی در سلامت کامل می‌باشد در شرایط یکسان جهت انجام طرح در نظر گرفته می‌شود تیزینگ روزانه به طور مرتب در طول مدت طرح انجام می‌گیرد. بدون در نظر گرفتن زمان دوره جنسی روزانه تخمدانهای آنان توسط سونوگراف و توشه رکتال و همزمان با آن تغییرات هورمونی بررسی می‌شود و در ...

مساحت مراتع استان گلستان 833400 هکتار می‌باشد که وسعت مراتع شمال استان به وسعت 747550 هکتار است که تولید آن 101000 تن ماده خشک می‌باشد و بخش اعظم نیاز غذایی دام‌های استان را در یک دوره چرایی 120 روزه تامین می‌کند. این در حالی است که از کمیت و کیفیت مواد مغذی و عناصر معدنی این مراتع اطلاع صحیح و علمی در دسترس نیست لذا بمنظور تعیین ارزش غذایی گیاهان مرتعی بر طبق روش آماری نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده تصادفی از 30 منطقه استان و در هر منزقه مربوطه به 3 دامدار انتخاب و براساس روش صح ...