عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 946

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

در این پایان نامه با عنوان : بررسی بیولوژیک آفات بذر خوار بلوط در استان کردستان، سعی شده است چرخه زندگی ، میزان و نحوه خسارت و تاحد ممکن عوامل طبیعی کنترل کننده این آفات شناسایی گردند. بدیهی است برای مبارزه با آفات مراحی لازم است از جمله : شناسایی آفات ، پیش بینی میران و نحوه خسارت ایجادی توسط این افات ، پیشگیری، مبارزه ( در صورت نیاز) در مراحل ذکر شده شناسایی اول و اساسی ترین مرحله به شمار می آید و بعد از شناسایی آفات قادر به انجام مراحل بعدی خواهیم بود. ...