عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 903

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
   
در این تحقیق سعی شده است مسائل مربوط به شناخت صنعت، شناخت محصول، نوع وموقعیت بازار جهانی اتوبوس، شناخت مشتریان، هزینه‌های تولید، قیمت و سیاستهای توسعه صادرات مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این تحقیق را به دوبخش میتوان تقسیم کرد. یکی بررسی بازار اتوبوس و دیگری بررسی علل کاهش صادرات و امکانات ورود به بازار جهانی اتوبوس با استفاده از قیمت و شرایط فروش کالا. ...

قرص ها و کپسول ها جزو متداولترین اشکال دارویی جامد بوده که به طور وسیعی در درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. کپسول آپرپیتانت که جدیداً برای پیشگیری و درمان علائم تهوع به دنبال شیمی درمانی به بازار عرضه شده و کارایی بالایی برای آن گزارش شده است، به شکل نانو سوسپانسیون فرموله شده است. علت فرمولاسیون این دارو به این شکل، هیدروفوب بودن ماده موثره و نتیجتاً حلالیت بسیار پائین آن است. در این پژوهش در وهله اول تلاشما در جهت ساخت و فرمولاسیون این محصول به شکل نانو سو ...

بازیافت روسازیهای آسفالتی با استفاده از روشهای سرد و گرم یکی از موثرترین روشهای ترمیم بهسازی و یا بازسازی روسازی محسوب می شود. فرآیند بازیافت عبارتست از استفاده مجدد از مصالح روسازی موجود که با پایان عمر بهره برداری و یا عمر طراحی قابلیت خدمت دهی آن به اتمام رسیده است. در دو ده اخیر توجه بیشتر به محیط زیست، کاهش معادن مصالح سنگی مرغوب افزایش حجم ترافیک دشواری شیوه های سنتی ترمیم و بهسازی و در مواردی غیر موثر بودن آنها متولیان راهداری و راهسازی را به استفاده از پتانسیل مصالح ر ...