عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الکتروریسی یک روش جدید و عمومی می باشد که قابلیت تولید الیاف در مقیاس نانو را دارد. کیتین که اصولات یک ساختار پلی ساکاریدی دارد و از جانوران دریایی استخراج می شود فراوانترین پلی ساکارید بعد از سلولز می باشد. اخیرا بیشتر تلاشها به پروسه ی الکتروریس و تولید الیاف نانو بویژه برای کاربردهای پزشکی پرداخته شده است. در این پروژه کیتین با وزن مولکولی 1118/6KDa و درصد دی استیله ی 5? را در LiCl5%/DMAc حل کرده و با تکنیک الکتروریسی ریسندگی کردیم، اما کیتین بصورت نانو الیاف ریسندگی نمی ...