عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده مهمترین و با ارزشترین دارایی سازمانها و اصلی ترین عامل تمایز بین آنها , نیروی انسانی می باشد و اگر سازمانی دارای تمام ویژگیهای مطلوب یک سازمان مانند ساختارهای سازمانی , طراحی شغل و استراتژیهای مناسب و رسالتی روشن باشد ولی نیروی انسانی کارآمد نداشته باشد نمی تواند به اهداف خود برسد و عملکرد مناسب داشته باشد. مدیران برجسته ترین و تاثیر گذار ترین نیروی انسانی می باشند زیرا تمام منابع سازمان در اختیار آنهاست و هدایت , رهبری, تصمیم گیری و برنامه ریزی از نقشهای کلیدی آنها می ...

چکیده پایان نامه : یک تصمیم نتیجه فرآیند انتخاب یک گزینه بهتر از بین گزینه های متفاوت است و در این خصوص ، فنون تحقیق در عملیات، تصمیم گیرندگان را یاری می بخشد. استفاده از مدلهای چند هدفه برای تصمیم گیری، خصوصاً در مواردی که اهداف و شاخصها با یکدیگر در تعارض می باشند، کاربردهای مناسبی دارد و برنامه ریزی آرمانی یکی از مهمترین این روشهاست. می دانیم بسیاری از سازمانها ناگزیرند که سالانه مبالغ هنگفتی را برای خرید مایحتاج خود بپردازند و این رقم چیزی در حدود 60-40 درصد ارزش فروش مح ...

این پژوهش بدنبال شناسایی عوامل موثر در طولانی شدن زمان اجرای قرارداد پروژه های نصب بویلر صنعتی بوده که در این ارتباط ابتدا پنج عامل که بنظر محقق می توانسته مهم و موثر باشد شناسایی گردیده و در قالب فرضیه های تحقیق بیان گردیده ، ولی از آنجائیکه شناسایی دیگر عوامل برای شرکت مهم می باشد، پژوهشگر اقدام به نظرخواهی از خبرگان و افراد صاحب نظر شرکت در این ارتباط نمود. نتایج نشان می دهد که 1-عدم تحویل بموقع مواد و قطعات از سوی کارفرما.2-استفاده از پرسنل کم تجربه.3-عدم پیش بینی کنترل پ ...
نمایه ها:
نصب | 
مدت | 
طرح | 

چکیده: شناسایی و وزن دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی بخش دولتی به علت اهمیت وظیفه و همچنین تشابه فعالیت هایی که این مدیران درسازمانها دارند به عنوان موضوع این پایان نامه انتخاب شده است. لذا ضمن بررسی ادبیات مربوط به وظایف مدیران (فایول)، مهارت های مدیران( کتز، کونتز، گریفین و ...)، نقش های مدیران(مینتزبرگ، آدیزس و یوگی)، شایستگی های مدیران( بویاتزیس، شرودر، اسپنسر واسپنسر و ...) و مفهوم مدیران اثربخش ( لوتانز) مدل منتخب بر اساس ترکیبی از مدل های دکتر عاصمی پو ...

چکیده در سازمانهای آموزشی, دانشجویان علاوه براینکه بخشی از مشتریان سازمان هستند, اصلیترین ورودی سیستم نیز محسوب می شوند. با توجه به اهمیت ورودی های یک سیستم در کسب اهداف آن, چگونگی گزینش دانشجویان از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس دانشگاه ها در پی آن هستند که با توجه به اهداف و سیاستهای خود, نظام گزینش دانشجویان را به گونه ای مستقر نمایند که همه داوطلبان بر مبنای معیارهای روشن, فارغ از سلیقه های شخصی و بصورت عادلانه مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت رتبه ...

در دنیای کنونی صنعت از یک طرف به علت تغییر مداوم در نیازهای مشتریان، صنایع بایستی سیاست تولید بر اساس نیاز مشتری را دنبال کنند و از طرف دیگر رقابت شدید باید به دنبال موقعیت رقابتی قابل اتکا باشند تا بتوانند حیات خود را تضمین کنند. برای رسیدن به اهداف فوق تنها اطمینان از سلامت درونی سازمان کافی نیست بلکه سازمانهای پایین دستی و تمامی موسسات بالا دستی نقش به سزایی در موقعیت سازمان در رسیدن به اهداف خو دارند بنابراین توجه مدیریت صنایع به زنجیره عرضه و مدیریت آن از اهمیت خاصی برخو ...

مفهوم ارزش افزوده اقتصادی برای اولین بار در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به منظور اندازه گیری خالص عایدات شرکت ها به کار گرفته شد. در اقتصاد، ارزش افزوده عبارت است از خالص ما به تفاوت قیمت کالاها و خدمات واگذار شده به واحد تجاری نسبت به قیمتی که از سرمایه گذاری آنها حاصل میگردد. تحلیل ارزش افزوده مدیریت را قادر میسازد تا کارایی واحد اقتصادی را ارزیابی کند و درباره مسائل مربوط به بازاریابی، کاهش هزینه ها و میزان سرمایه گذاری مجدد تصمیم گیری نماید. اهمیت موضوع گزارشگری ارزش افزو ...

در محیط در حال تغییر امروز، شرکتها بایستی خود را با این تغییرات به منظور بقا تطبیق دهند. بهترین راه در این راستا همانا برنامه‌ریزی استراتژیک برای شرکت می باشد. برنامه ریزی استراتژی بازاریابی، فرایندی مدیریتی است که به ایجاد و حفظ تعادلی منطقی مابین اهداف، منابع و موقعیتهای در حال تغیر بازار محصول پرداخته و هدف آن ایجاد یا تغییر کار یا محصول شرکت به منظور دستیابی به سود و رشد رضایتبخش می باشد. منحنی عمر محصول تلاشی است به منظور شناخت این موضوع که مراحل جداگانه‌ای در تاریخچه فر ...

این پروژه با طراحی مدل ریاضی کسری در صدد پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق این پایان نامه می باشد. در ابتدا به بیان موضوع تحقیق اهمیت و لزوم تحقیق، سوالات و فرضیات و فنون انجام کار و روش تحقیق پرداخته شده است. سپس در فصل ادبیات تحقیق به تعریف برنامه ریزی تولید، مزایا، مراحل، استراتژیها و تکنیکهای برنامه ریزی تولید، تعریف بهره وری انواع بهره وری و ارائه مدلهای بهره وری پرداخته است. در فصل سوم با عنوان آشنایی با صنعت نساجی (ریسندگی) و مدلسازی ریاضی از صنعت ریسندگی، مواد اولیه مصرف ...