عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی توصیفی و تحلیلی مقاله‌های تالیف، ترجمه و نقد‌ها‌ در مجله‌ی پژوهشنامه‌ ادبیات کودک و نوجوان می‌پردازد. پژوهشگر در بخش توصیفی ضمن معرفی مقاله‌های پژوهشنامه، چکیده‌ای از مقاله‌ها و کلید واژه‌ها‌ی آن‌ها ارائه می‌دهد. در بخش انتقادی – ارزشیابی کیفیت اجزا و بخش‌های هر مقاله مانند هماهنگی عنوان با محتوا، مقدمه، بدنه، نظم عنوان‌ها، انسجام مطالب، دست‌یابی به هدف، ارائه‌ی شواهد و نتیجه‌گیری و شیوه‌ی نگارش را بررسی می‌کند. نتایج بررسی عنوان‌ مقاله‌ها نشان داد که عنو ...
نمایه ها:
مقاله | 
 
چکیده ندارد.
   
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.