عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور پیش‌بینی اتلاف انرژی غلتشی آمیزه‌های رویه‌ی تایر، مدلی جامع برای رفتار ویسکوالاستیک غیر‌خطی لاستیک‌های پرشده ارائه شد و بر مبنای آن مدل ریاضی متناظر توسعه داده شد. در این مدل، برهمکنش‌های پلیمر-پلیمر در فاز میانی بین پلیمر و پرکننده و/یا محبوس بین خوشه‌های پرکننده، پلیمر-پرکننده در سطح مشترک و پرکننده-پرکننده در شبکه‌ی مستقیم خوشه‌های پرکننده، نقش متفاوتی بر رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی در سامانه‌های مختلف کامپوزیتی دارند. نقش هر یک از این برهمکنش‌ها در لاستیک‌ استایرن ...

د ر پژوهش حاضر ب ه منظو ر بهبو د خواص فیزیکی و مکانیک لاستیک، به ترکیب تشکیل دهنده آن به عنوان ماده پرکننده نانوکلی اضافه گردیدو سپس خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک حاصله مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله نشان از بهبود خواص داشت. به منظور جایگزینی اندازه گیری خواص مکانیکی و فیزیکی توسط امواج اولتراسونیک، سرعت انتشار امواج طولی اولتراسونیک در لاستیک های تولید شده مورد اندازه گیری قرار گرفت تا مشخص گردد کدامیک از خواص مکانیک یا فیزیکی امکان اندازه گیری آن توسط امواج اولتراسونی ...

یکی از مشکلاتی که در بعضی موارد باعث محدود شدن کاربرد بتن می‌گردد، ترد بودن و عدم شکل‌پذیری این ماده می‌باشد. بتن معمولی بعد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود و ترک‌خوردگی متلاشی می‌شود و قابلیت تحمل بار خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل تا کنون محققین با افزودن مواد متنوعی به بتن سعی کرده‌اند تا بر این مشکل غلبه کنند. افزودن الیاف به بتن، این ماده را در مقابل بارهای بعد از ترک خوردگی مقاوم می‌کند و باعث افزایش شکل‌پذیری در بتن می‌گردد. در این تحقیق با توجه به شکل‌پذیری بالای لاست ...

ضایعات پلیمری لاستیکهای فرسوده خودروها یکی از آلوده کننده‌های محیط زیست محسوب می‌شوند. تولید روز افزون این ضایعات سبب شده است تا راههای کاهش اثرهای مضر ناشی از تجمع آنها در محیط زیست نیز پر رنگ‌تر شود. دراین پژوهش اثرات مخلوط ذرات خرد شده لاستیک‌های فرسوده با خاک بر شاخص‌های کیفیت خاک سنجیده شده است. این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان (لورک) با خاک فاین- لومی، میکسد، ترمیک، تیپیک، هاپل، آرجید و در هفت تیمار و سه تکرار در سال 1386 انجام گرفت. تیمارها شامل اختلاط ...

شبیه سازی فرآیند شکل دهی با بالشتک لاستیکی ازنقطه نظر مدلسازی پیچیدگی خاص خود را دارا میباشد. درشبیه سازی فرآیندهای شکل دهی با بالشتک لاستیکی، لاستیک به صورت ماده هایپرالاستیک با تغییر شکل های الاستیکی زیاد مدلسازی می شود. روش های مختلفی برای مدلسازی مواد هایپرالاستیک در نرم فزار ABAQUS وجود دارد که روش Mooney-Rivilin یکی از این روش ها است. درشبیه سازی لاستیک با این روش با دوضریب C01 و C10 مواجه هستیم که محاسبه دقیق این ضرایب از عوامل موثر در افزایش دقت نتایج حاصل از شبیه ساز ...

در حال حاضر به دلیل عدم دسترسی به روغن های استاندارد، در اکثر آزمایشگاه های کنترل کیفیت صنایع لاستیک سازی کشور از روغن های موجود استفاده می نمایند. با توجه به دور بودن مشخصات این روغن ها با نمونه های استاندارد، بدیهی است که نتایج آزمایشات انجام شده اختلاف زیادی با آزمایشات استاندارد دارند. با توجه به عدم امکان واردات روغن های استاندارد، ضروری است تا نسبت به تعیین جایگزین مناسب آنها مطالعات لازم انجام گیرد. در این تحقیق، کلیه نمونه های روغن موجود در بازار مورد بررسی قرار گرفته ...
نمایه ها:
 
پیل سوختی پلیمری از منابع انرژی پاک بوده که می تواند جایگزینی برای موتورهای احتراق داخلی باشد. صفحات دو قطبی یکی از مهمترین قسمت های پیل سوختی پلیمری می باشد که در مجموع تقریبا 80 درصد از وزن پیل سوختی و 50 درصد هزینه های آن را تشکیل می دهند و نقش اساسی در عملکرد مجموعه خواهند داشت. این صفحات باید ویژگی هایی نظیرِ مقاومت الکتریکی پایین، هدایت حرارتی مطلوب، مقاومت به خوردگی بالا و استحکام مناسب را دارا باشند. برای دست یابی به اهداف ذکر شده، محققانی در زمینه ی صفحات گرافیتی، فل ...

کاتالیست (Ind)2ZrCl2 (اول) و کاتالیست (2-PhInd)2ZrCl2 (دوم) با روشهای مستقیم و غیر مستقیم سنتز گردید. از جمله مزایای سنتز کاتالیست با روش غیرمستقیم شرایط آسان ساخت و خالص سازی آسان کاتالیست نهایی می‌باشد. کو پلیمریزاسیون اتیلن-پروپیلن و تر پلیمریزاسیون اتیلن-پروپیلن- دی ان در شرایط مختلف انجام گردید. کاتالیست اول و دوم بترتیب بالاترین فعالیت کوپلیمریزاسیون را در حدود 6000 و kg EPR. mol Zr-1. h-1 4000 نشان دادند. بیشترین فعالیت ترپلیمریزاسیون کاتالیست اول در حدود kg EPDM. ...