عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

‌شکل‌گیری مفهوم سازمان ارزش‌بنیان، ناشی از توجه همزمان به تامین انتظارات کلیه ذینفعان اعم از درونی یا بیرونی بود؛ امری که از طریق جاری‌سازی انتظارات، در قالب ارزش و از مجرای سبک خاصی از رهبری سازمانی تحقق می‌یابد. رویکرد ارزش‌بنیان به ویژه در بخش دولتی که با بحران، کمبود بودجه، نیاز مستمر به کوچک‌سازی و مسایلی از این قبیل روبه‌رو است،‌ از اهمیت بیشتری برخوردار است. باتوجه به هدف این پژوهش "طراحی سازمان ارزش‌بنیان در توانیر" جستجوی عمیقی در منابع صورت گرفت و متغیرهای تعیین‌کنن ...

بیان مسئله چالش‌های ساختاری و مدیریتی دانشگاه پیام نور که انعکاس آن در توسعه همکاری‌های بین‌المللی و چالش ارتباط دانشگاه با صنعت بروز می یابد، تحلیل ابعاد ساختاری و محتوایی دانشگاه پیام نور در جایگاه یک سازمان استراتژی محور بر مبنای نوع جهت گیری در قبال بازار، سبک و شیوه مدیریت و استراتژی-های رقابتی بکار رفته را به عنوان یکی از موضوعات مطرح در عرصه مباحث مدیریت راهبردی دانشگاه منظور نظر قرار داده است. توسعه رقابت‌های بین سازمانی از یک سو و تحولات روز افزون حوزه فناوری به همرا ...

اخلاقیات از جمله مباحث مورد توجه بشر در طول اعصار متمادی بوده و شواهد حاکی از آن است که این موضوع حتی از زمان خلقت انسان، مورد توجه قرار گرفته است. امروزه و با گذر زمان تحقق اخلاق در سطح فردی و سازمانی به عنوان یکی از اصلی ترین آرمان های سازمان مورد توجه قرار دارد، تا آنجا که نظریه پردازان حوزه مدیریت استراتژیک، تحقق اخلاق کسب و کار را به عنوان یکی از مهمترین مزایای رقابتی سازمان در فرآیند تدوین استراتژی معرفی می‌نماید. در این میان مدیریت اخلاق مدار به عنوان یکی از مهمترین ح ...

یکی از مهمترین اهداف بشر دستیابی به کمال و تعالی است و در جوامع مختلف انسانی به روشها و سبک و سیاق های مختلف در این جهت تلاشهایی صورت می گیرد. به گونه ای که حتی اندیشمندان و پژوهشگران مختلف سعی کرده اند تا در این زمینه مدلهایی را طراحی و تبیین نمایند. یکی از مهمترین جنبه هایی که مطمح نظر نظریه پردازان قرار گرفته است تعالی سازمانی است و در این زمینه شاهد مدلهای مختلفی در مناطق مختلف جهان می باشیم. مدل هایی چون: جایزه دمینگ در ژاپن، طرح جایزه کیفیت و سرآمدی کانادا، مدل کسب و کا ...

مدیریت نیروی انسانی از مهمترین مسائل هر سازمان است که موضوعات متنوع، جذاب و در عین حال پیچیده‌ای را شامل می‌شود. امروزه با توجه به تحولات شگرف در حوزه مدیریت و گرایش مدیران به شایسته سالاری ، برنامه ریزی منابع انسانی مبتنی بر شایستگی جایگاه ویژه‌ای پیدا نموده است. در راستای مدل اسلامی و ایرانی پیشرفت جهت تولید علوم انسانی اسلامی و بومی سازی علوم غربی با توجه به فرهنگ ارزشی و دینی حاکم بر سازمانهای ایران اسلامی؛ بنظر می‌رسد، استفاده از مدل‌های دینی، خصوصا مستخرج از نهج البلاغه ...

فاصله زیاد کشور ما با کشور های پیشرفته در زمینه تولید تکنولوژی باعث شده تا ما به عنوان وارد کننده تکنولوژی، عمل کرده و به کرات شاهد ورود تکنولوژی های جدید ( که در برخی موارد هزینه های سنگینی را نیز به همراه دارد ) باشیم. اما با این وجود، در بسیاری از موارد شاهد هستیم که این تکنولوژی ها به طور مناسب مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا پس از مدتی به علت عدم بهره گیری مناسب، به طور کلی کنار نهاده می شوند.تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM نیز از جمله این موارد می باشد. مدیریت ا ...

در محیط متلاطم و متغیر امروزی، شرکتها برای بقا و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا دارای مزیت رقابتی باشند. محصولات جدید، فناوری‌های پیشرفته، ترکیب‌های سازمانی جدید و غیره در صورتی موفقیت شرکتها را فراهم می‌کند که در خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار موثر می‌باشند. مسئله تحقیق حاضر این است تا بررسی نماید که ((طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد و بازارگرایی و نقش آن در مزیت پایدار)) چه تأثیری بر حفظ و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنایع لبنی استان تهران به جای می‌گذارد. ...

هدف این پژوهش، طراحی و آزمون مدل برند کارکنان بر مبنای ارزشهای فردی و سازمانی در افزایش سهم بازار است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی و از نوع همبستگی است. پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است: طراحی و آزمون مدل. در مرحله طراحی ابتدا به مطالعه پیشینه متون پرداخته و سپس برای سنجش اعتبار مدل، پرسشنامه خبرگی طراحی گردید و در اختیار مدیران و سرپرستان ارشد بانکها (25نفر) و اساتید مدیریت (30نفر) قرار گرفت. در مرحله آزمون، از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری ...

مديريت در عصر دانش با چالش هاي متفاوت و نويني مواجه است، چالش هايي هم چون مقررات زدايي که منجر به نوعي آشوب و بي نظمي شده، عواملي چون تسطيح سازماني، حذف لايه هاي واسطه اي، و برون سپاري که موجب کاهش کنترل بر سرنوشت سازماني گرديده، فعاليت هاي الکترونيک که موجب افزايش قدرت چانه زني مشتريان شده، و از همه مهمتر کوتاه شدن چرخه عمر استراتژي که به دليل تشديد تغييرات محيطي منجر به نوعي عدم ثبات در فعاليت هاي سازماني شده است. بازار و اقتصاد سنتي نيز به شدت در حال گذار به يک بازار نوآور ...