عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در شرایط آب و هوایی ایران مشکل اصلی در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی، محدودیت منابع آب می‌باشد. روش‌های آبیاری قطره‌ای دارای پتانسیل بالایی در توزیع آب با بازده‌ی بالا می‌باشند. این سامانه‌ها به شرطی که بدرستی انتخاب و بطور اصولی طراحی، اجرا، و مورد بهره‌برداری قرار گیرند، راه‌حلی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آب می‌باشند. لذا در راستای گسترش کمی بایستی کیفیت طرح‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، و با ارزیابی طرح‌های اجرا شده‌ی موجود، عوامل ارزیابی نظیر یکنواختی توزیع، بازده‌ ...

خشکسالی کشاورزی یک پدیده زیان بخش طبیعی است که در اثر کمبود رطوبت خاک، ناشی از بهم خوردن تعادل میان تامین آب و هدر رفت آن از راه‌های مختلف از جمله تبخیر و نیز تعرق گیاهی بوجود می‌آید. در واقع این نوع از خشکسالی زمانی بوجود می‌آید که در فاصله بین دو بارندگی ذخیره رطوبتی منطقه ریشه در خاک برای زنده ماندن محصولات کشاورزی، گیاهان طبیعی و مراتع کفایت نکند. در این پژوهش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص کمبود نسبی آب (RWDI) که مبتنی بر تبخیر- تعرق می‌باشد، بررسی شد. بدین منظور منط ...

فضای سبز یکی از اساسی‌ترین عناصر پایداری حیات طبیعی در شهرنشینی نوین می‌باشد. با توجه به وجود عوامل محدود کننده گسترش فضای سبز در شرایط اقلیمی ایران و اهمیت موجودیت فضای سبز به عنوان جزء جدایی ناپذیر از فضای شهری می‌توان با اتخاذ راهکارهای مناسب در احداث فضاهای سبز این مناطق در حین استفاده بهینه از منابع محدود این مناطق از جمله صرفه‌جویی در مصرف آب، از فضاهای سبز زیبا با کارکردهای مفید نیز بهره برد. یکی از راهکارهای عملی در این خصوص استفاده از انواع خاکپوش در سطح خاک می باشد. ...

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات و موانع ساختاری متعددی روبرو بوده که بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به ساختار نامناسب بازار محصولات کشاورزی و عرضه و تقاضای آن می‌باشد. با وجود تلاش‌های انجام شده توسط دولت در جهت اصلاح این ساختار، بازدهی مناسب و نتایج مورد انتظار در این بخش حاصل نشده است، به گونه‌ای که علی رغم صرف هزینه‌های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف‌کنندگان همواره ...

به منظور ارزیابی تحمل به سرمای دیررس بهاره ی اکوتیپ های سیاهدانه(.Nigella sativa L) در شرایط نسبتا کنترل شده، آزمایشی در سال 91-1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. به این منظور پنج اکوتیپ سیاهدانه (بیرجند، سبزوار، فردوس، گناباد و نیشابور) پس از رشد و خوسرمایی در شرایط طبیعی، در معرض دماهای یخ زدگی (صفر، 1/5-، 3-، 4/5-، 6-، 7/5- و9- درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. جهت تعیین پایداری غشاء، درصد نشت الکترولیت ها اندازه گیری و دمای کشنده 50 درصد نمو ...

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن در مدیریت علف‌های هرز مزارع ذرت، بر روی جوانه‌زنی، رشد، عملکرد و اجزای عملکرد آن آزمایشی در ایستگاه مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان کرمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل مدیریت علف‌های هرز (کنترل کامل علف‌های هرز، عدم کنترل علف‌های هرز) و سطوح نیتروژن (صفر، 80، 160، 240 کیلوگرم در هکتار) بود. نمونه‌برداری از علف‌های هرز مزرعه در زمان برداشت انجام شد.نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش مصرف کود نیترو ...
نمایه ها:

به منظور بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی چهار اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تنش یخ‏زدگی در شرایط کنترل شده، آزمایشی در سال 1391 در دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با چهار تکرار اجرا شد. فاکتور‏های آزمایشی شامل دو تاریخ کاشت (28 شهریور و 30 مهر) و چهار اکوتیپ (بجنورد، تربت حیدریه، نیشابور و خواف) بودند که پس از طی سه ماه (کاشت اول) و چهار ماه (کاشت دوم) رشد و خوسرمایی در شرایط طبیعی، در معرض هشت دمای یخ‏زدگی (دمای صفر ...

پایش، به مشاهدات منظم و طولانی‌مدت، که به تشخیص زودهنگام تغییرات، ارزیابی و پیشگویی آن‌ها کمک می‌کند، اطلاق می‌شود؛ اما ویژگی‌هایی که تاکنون در علوم منابع طبیعی مورد پایش قرار گرفته‌اند غالباً محدود به ترکیب و ساختار پوشش گیاهی بوده‏اند و عملکرد اکوسیستم کمتر مورد توجه بوده‌است. روش تجزیه‏وتحلیل عملکرد چشم‏انداز(LFA) یک روش پایش عملکرد اکوسیستم‌هاست که با استفاده از شاخص‌های ساده به پایش عملکرد چشم‌انداز طی زمان و یا در طول مکان می‌پردازد. تحقیق پیش‏رو به بررسی اثر شدت چرا( چ ...

به منظور بررسی روش های مختلف ازدیاد غیر جنسی ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی، آزمایشاتی شامل قلمه گیری و ریزازدیادی از سال 1386 تا 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در بخش اول قلمه های خشبی و نیمه خشبی در دو آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار 6 قلمه، تیمار نوع قلمه در دو سطح قلمه بن شاخه و سر شاخه و تیمار های هورمونی در سال اول شامل هورمون ایندول بوتریک اسید در 3 سطح 0و2و3 میلی گرم در لیتر و تیمار هورمونی 2 میلی گرم ...
نمایه ها:
گلابی | 
قلمه | 
نطنز |