عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخورداراست. زیرا سرمایه-گذاری در این بخش، به دلیل افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی می‌تواند رشد تولید و اشتغال در این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم سازد. اما به دلایلی از جمله ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری کافی در این بخش صورت نمی‌پذیرد. بیمه محصولات کشاورزی، یکی از مناسب‌ترین راهکارهایی است که برای رویارویی با ریسک و عدم اطمینان موجود در بخش کشاورزی مورد توجه صاحب‌نظران قرار دارد. ...

ایران با یک بحران جدی کمبود آب مواجه است . حدود ۸۰ تا ۹۲٪ از منابع آب در بخش کشاورزی استفاده می شود . بنابراین موضوع مدیریت آب در کشور باید در بخش کشاورزی تمرکز پیدا کند . بخش کشاورزی با این واقعیت عرضه مواد غذایی بیشتر با مصرف آب کمترمواجه است. استراتژیهای مختلفی برای افزایش بهره وری مصرف آب وجود دارد . از جمله نشاکاری به ویژه در محصولات زراعی مهم تر مانند چغندر قند می باشد . هدف از این پژوهش بررسی اثر اندازه سلول سینی های کاشت, سن نشاء و تاریخ انتقال به زمین بر عملکرد وکار ...

به منظور مقایسه تأثیر کود های بیولوژیک (ازتوباکتر)، آلی و دامی با کودهای شیمیایی بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه ماریتیغال، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 87-1386 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل: 1) تلقیح بذر با ازتوباکتر 2) کمپوست زباله شهری 3) ورمی کمپوست 4) ازتوباکتر+کمپوست 5) کودگاوی 6) کود گوسفندی 7) کود شیمیایی NP و 8) شاهد (بدون کود) بودند. در این تحقیق صفاتی از جمله تعداد ...
نمایه ها:

خانواده Pentatomidae مهم‌ترین و گسترده‌ترین گروه سن‌ها را به خود اختصاص می دهد. این بررسی فونیستیک در سال‌های 1387 تا 1388 انجام شد و نمونه‌برداری‌ها جهت شناسایی فون سن‌های خانواده Pentatomidae به صورت هفتگی در شهرستان مشهد و حومه انجام گرفت. نمونه‌برداری در هفت منطقه شامل احمد آباد، اسماعیل آباد، بندگلستان، رضویه، طرق، گلمکان و مزرعه دانشکده کشاورزی به‌عمل آمد. سن‌ها به صورت تصادفی توسط تور حشره‌گیری جمع‌آوری و با استفاده از کلیدهای شناسایی و مجموعه حشرات گروه گیاه‌پزشکی دان ...

در این مطالعه تلاش شده است تا پروفیل اعتبارات موجود با پروفیل اعتبارات پیشنهادی 164 کشاورز استان خراسان رضوی در سال 1388 مقایسه شود و با استفاده از روش تحلیل چندپاسخه (MCA) و بهره‏گیری از الگوی لاجیت عوامل موثر بر مدیریت هزینه‏کرد اعتبارات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد بین پروفیل اعتبارات موجود و پروفیل اعتبارات پیشنهادی در بعضی از موارد اختلاف زیادی وجود دارد. همچنین متغیرهای نرخ بهره و نظارت کارشناسان بانک تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مدت وام، بازپرداخت ...

بيشتر افراد كنه‌هاي خانواده‌‌‌‌ي اريوفيده از آفات مهم گياهان هستند. از سويي، تعدادي از آنها به دليل تك‌خواري و ساير ويژگي‌هاي زيستي و بوم‌شناختي داراي پتانسيل به‌كارگيري در كنترل زيستي علف‌هاي هرز هستند. به‌منظور شناسايي كنه‌هاي خانواده‌ي اريوفيده فعال روي علف‌هاي هرز بوم‌نظام‌هاي كشاورزي در فصول زراعی سال‌هاي 1389 و 1390 ضمن بازديد از مناطق مختلف استان خراسان رضوي اقدام به‌نمونه‌برداري از گونه‌هاي مختلف علف‌هاي هرز گرديد. نمونه‌ها پس از جداسازي، در لاكتوفنل شفاف‌سازي شدند و ...

انتخاب اندازه مناسب ادوات کشاورزی و سرمایه‌گذاری صحیح در این زمینه از مسائل اصلی مکانیزاسیون کشاورزی است. مطالعه حاضر به منظور بهینه‌سازی اندازه و تعداد ماشین‌های کشاورزی مورد نیاز در بخش زراعت مزرعه نمونه مزرعه آستان قدس رضوی انجام گردیده است. انتخاب تراکتورها و ادواتمورد نیاز در مزارع براساس حجم عملیات، نوع عملیات، میزان زمان در اختیار و هزینه‌های ثابت و متغیر ناشی از هر ماشین انجام می‌گیرد. روش خاص و دقیقی در انتخاب ماشین‌های کشاورزی موجود نیست. روشی که ملاحظات اقتصادی و م ...

به منظور طراحی و اجرای برنامه های به نژادی، آگاهی ازساختار ژنتیکی گیاه مورد بررسی ضروری است و انتخاب والدین مناسب جهت تولید هیبریدهایی باعملکردبالامیتواندازهدررفت وقت وانرژی درمراحل بعدی جلوگیری کند. امروزه تحقیقات زیادی درزمینه اصلاح گوجه فرنگی برای صفات مرتبط باعملکرد، مقاومت به شرایط نامساعد محیطی وآفات انجام میشود. دربررسی گوجهفرنگی ازنظر ژنتیکی واصلاح آن تلاش میگردد تا از لاینهایی باحداکثر اختلاف درخصوصیات مورفولوژیکو زراعی استفاده گردد . بعنوان مثال بروز نماید. تحق ...

با توجه به اهمیت راندمان مصرف انرژی، یافتن راه هایی به منظور صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت انرژی حائز اهمیت است. یکی از راه های صرفه جویی در مصرف انرژی، بازیافت انرژی هدر رفته ناشی از تهویه ساختمان است. این مسئله سال هاست که مورد توجه کشورهای توسعه یافته است به طوری که با استفاده از تهویه های بازیافت انرژی، از خروج حرارت تولید شده در زمستان و نیز از ورود حرارت بیرون به داخل در تابستان، تا حد امکان جلوگیری می کنند. یک نوع از تهویه های بازیافت انرژی، چرخ های آنتالپی است که در ...