عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 931

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه اکوتیپ‌های خرفه در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا ً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1395 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف تنش خشکی و اکوتیب‌های مختلف ‌‌ بذور خرفه بود. برای اعمال تنش خشکی از پلی‌اتیلن گلیکول6000 در 5 سطح ( صفر بعنوان شاهد، 3- ، 6- ، 9- ، 12- بار) استفاده شد. اکوتیب‌های خرفه مورد استفاده از مناطق زنجان، مراغه، یاسو ...

در استان آذربایجان غربی بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این منطقه بعنوان قطب کشاورزی در کشور شناخته شده و در تامین امنیت غذایی کشور نقش بسزائی دارد. به تبع آن ، حوضه آبریز دریاچه ارومیه از حاصلخیز ترین مناطق این استان بوده و فعالیت عمده مردم در این مناطق کشاورزی است . عمده ترین منبع تامین آب بخش کشاورزی ، آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی می باشد. با توجه به بهره برداری های بیش از حد از این منابع و خشکسالی های اخیر میزان افت سالانه سطح آبهای سطحی و زیرزمینی در این منا ...
نمایه ها:

محتوای رطوبتی غلات یکی از مهم‌ترین خصوصیات برای تعیین کیفیت آن‌ها است. در این پژوهش خصوصیات تصویری پنج رقم مختلف گندم که از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل تهیه شد، در پنج سطح رطوبتی ۸ تا ۱۴٪ مورد ارزیابی قرار گرفت تا مدلی برای پیش‌بینی محتوای رطوبتی گندم حاصل شود. برای تصویربرداری، از یک محفظه‌ی گنبدی‌شکل فلزی که نقش پراکنده‌کننده‌ی نور را ایفا می‌کرد و یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی با حسگر CCD استفاده شد. به‌منظور استخراج ویژگی‌های تصویری از نرم‌افزار MATLAB نسخه‌ی ...

به منظور بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد و کود نیتروژنه بر عملکرد و برخی صفات زراعی آفتابگردان رقم مستر، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود نیتروژنه در سه سطح (صفر،80 و 160 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و باکتری محرک رشد در چهار سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذور با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین OF و سودوم ...

بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور ایران به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز کشور و تحقق امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد کشور محسوب می‌‌شوند. بخش کشاورزی ایران به لحاظ توانمندی‌های قابل توجه در منابع تولید از جمله اراضی مستعد کشاورزی و اقلیم های متنوع آب‌ و هوایی و منابع‌ طبیعی تجدید‌شونده، می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری ICT امنیت غذایی کشور را تامین کند. همچنین بخش کشاورزی ایران با 70 درصد اشتغال بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و در شش ماه ...

کشاورزی فعالیتی پر ریسک است. منابع ریسک آن همواره در حال تغییر بوده و مستلزم راهبردهای مدیریتی جدیدی است. هدف این تحقیق، بررسی مقایسه‌ای نگرش، ادراک منابع و راهبردهای مدیریت ریسک مرغداران، پرواربندان گوسفند و گاوداران شهرستان اراک استان مرکزی بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد. نمونه ای متشکل از 70 نفر مرغدار، 70 نفر پرواربند و 50 نفر گاودار انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردید. روایی ابزار تحقیق به کمک متخصصین به دست آمد و برای سنجش پایایی آن ی ...
نمایه ها:

در دهه های اخیر استان کرمان با کمبود آب شدیدی به خصوص در بخش کشاورزی مواجه بوده، بطوری که سالانه شمار زیادی از چاههای این استان خشک و از رده بهره برداری خارج می گردند. در گذشته بدون در نظر گرفتن پتانسیل های منابع آبی، امتیاز حفر چاههای زیادی در این منطقه داده شده است. علی رغم اینکه در سالهای اخیر تا حدودی از ادامه این روند جلوگیری شده، اما سفره های آب زیرزمینی این منطقه جوابگوی تعداد بهره برداری های موجود که بیش از حد و بدون در نظر گرفتن مقوله ی پایداری است، نمی باشند. بدیهی ...

پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae (Burckhaedt and lauterer) (Hemiptera: Psyllidae) ، یکی از آفات کلیدی پسته در استان خراسان جنوبی است. در این تحقیق تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن روی چهار رقم پسته به نام‌های اوحدی، احمدآقایی ، اکبری و کله‌قوچی در سال 1391 در یک باغ آزمایشی واقع در منطقه خراسان جنوبی مطالعه شد. نمونه‌برداری‌ها از اواسط اردیبهشت تا اواسط شهریور به طور هفتگی انجام شد. در هر تاریخ نمونه‌برداری، فراوانی پسیل پسته و دشمنان طبیعی آن ...

تعادل در مقدار جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف از فاکتورهای بسیار مهم در رشد و نمو و تولید عملکرد گیاهان زراعی می‌باشد. کمبود عناصر ریزمغذی بور و روی در خاک‌های آهکی تولید بهینه عملکرد دانه ذرت را محدود می‌کند. بدین منظورآزمایشی در سال زراعی 1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش هیبریدهای ذرت (هیبرید سینگل کراس 704، 647 و 260) و سطوح مختلف کودی شام ...