عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 689

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش، تبیین ویژگی‌های ولایت مداری و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن می‌باشد. این پژوهش از جمله طرح‌های تحقیق کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است. با این باور که آموزه‌ی ولایت ائمه(ع) برنامه‌ای جامع و کامل برای تشکیل مدینه‌ی فاضله و آرمانی بشری و دست‌یابی به حیات متعالی انسانی است و می‌تواند در همه‌ی شئون زندگی معاصر تحول‌آفرین و راهگشا باشد. ولایت ائمه و مکتب ولایی به عنوان یک نظام تربیتی مطرح گردیده و به استخراج دلالت‌های تربیتی از این آموزه‌ی الهی پرداخته ...

اختلال افسرده خوئی یکی از اختلالات شایع روانی است که هزینه های هنگفتی را به طور مستقیم و غیر مستقیم بر خانواده و جامعه تحمیل می کند. از جمله درمان های رایج آن، درمان های دارویی و شناختی رفتاری است. با توجه به مزمن بودن اختلال، اخیراً گرایش روزافزونی به ادغام سازی روان درمانی با معنویت به وجود آمده است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی معنوی اسلامی بر علائم افسرده خوئی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به افسرده خوئی بود. طرح پژوهش مطالعه ی شبه تجربی تصادفی با استفاده از گ ...

هدف این پژوهش، بازشناسی و تبیین انتظار منجی موعود، در تفکر شیعی و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن می‌باشد. این پژوهش، از جمله طرح‌های تحقیق کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است. با این باور که آموزه‌ی مهدویت، برنامه‌ای جامع و کامل برای تشکیل مدینه‌ی فاضله و آرمانی بشری و دست‌یابی به حیات متعالی انسانی است و می‌تواند در همه‌ی شئون زندگی معاصر، تحول‌آفرین و راهگشا باشد، مهدویت و انتظار به عنوان یک نظام تربیتی مطرح گردیده و به استخراج دلالت‌های تربیتی از این آموزه‌ی الهی ...

هدف این پژوهش تدوین و استانداردسازی بسته آموزشی مهارت های ارتباط با خانواده همسر بر مبنای آسیب شناسی تعاملی در خانواده های شهر اصفهان بود . این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی به شناسایی آسیب های تعاملی زوجین و خانواده همسر پرداخت . در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با زوجین و خانواده همسران که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند ، انجام شد . در بخش کمی دو پرسشنامه های آسیب شناسی تعاملی تهیه شد . پرسشنامه آسیب شناسی تعاملی زوجین و خانواده همسر بر روی نمونه ای با حجم 16 ...

هدف پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر تولید دانش در رشته های علوم تربیتی، روانشناسی ،کتابداری و مشاوره در پنج دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه‌های اصفهان، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس طی سالهای 85-1382 می باشد. در این راستا، هفت سوال پژوهشی مطرح گردید. در پژوهش حاضر، برای تسهیل در تجزیه و تحلیل داده ها، عوامل موثر بر تولید دانش به شش حیطه آموزشی، پژوهشی، سازمانی اداری، اجتماعی فرهنگی، فردی و مادی رفاهی تقسیم شده است. روش تحقیق مورد استفاده کمی و کیفی(در هم ...

تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می‌باشد. چنین رویدادی میسر نیست مگر توسط افرادی که بتوانند با ایجاد تحول در سازمان‌ها یا تأسیس شرکت‌های نو این امر را محقق سازند که از این افراد به عنوان کارآفرین یاد می‌کنند. هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌ها و مانع‌های فراروی دانشجویان دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی در زمینه‌ی کارآفرینی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش دو گروه می‌باشد: یک؛ کارآفرینانی که ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل دیدگاه تربیتی کل نگر و بررسی میزان تحقق مولفه های این دیدگاه در آموزش و پرورش دوره ابتدایی می باشد . این پژوهش از نوع کاربردی است و برای انجام آن از روش های کیفی و کمی استفاده شده است.در این پژوهش ابتدا منابع اصلی دیدگاه تربیتی کل نگر به شیوه تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت و مولفه های اصلی این دیدگاه استخراج گردید. سپس اسناد و آیین نامه های دوره ابتدایی به شیوه تحلیل محتوا(کمی و کیفی) بررسی گردید و میزان توجه آنها به مولفه های دیدگاه ترب ...

چکیده قرآن کریم سخن خداوند و وحی آفریدگاراست که هدایت انسان دراصول اعتقادی ودستورهای اخلاقی واحکام عملی درزندگی فردی واجتماعی رادربردارد، و راه رستگاری رابه بشر نشان می‌دهد ، در این راستا یکی از شیوه‌ها‌ی تربیتی این کتاب هدایت قصه گویی است که بهره گیری از این شیوه در حوزه تعلیم و تربیت می‌تواند راهگشای مربیان باشد در این راستا این پایان‌نامه سعی برآن دارد که اهداف و مبانی و اصول و روشهای تربیتی را از قصص قرآن کریم که خودمنبع عظیم معرفت بوده ودراوج لطافت به بیان مسائل پرداخ ...

حکمت متعالیه که بنای رفیع آن توسط ملاصدرا بنا نهاده شده به عنوان قله فلسفه و حکمت اسلامی از جایگاه و منزلت رفیعی برخوردار است. ولیکن برخلاف این رفعت، همچنان شکست و گسستی میان مبانی آن با دیگر رشته‌های علوم انسانی، بالاخص رشته‌هایی که بخشی از بن مایه‌های معرفتیشان را وامدار فلسفه می‌باشند، وجود دارد. لذا ما در این پایان نامه که مبتنی بر طرح‌ تحقیق کیفی است و تبیین و استنتاج دلالتهای تربیتی را هدف خود قرار داده است با استفاده از شیوه‌ی تحلیلی- استنتاجی، سعی در آن داریم که با تب ...