عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 843

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به اهمیت نقش عنصر نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی دانه روغنی بزرک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های‌ کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال 1391 انجام شد. سه اکوتیپ مختلف بزرک ایرانی، فرانسوی و کانادایی به‌عنوان فاکتور اول و پنج نوع مختلف کودی شامل اوره، آزومین، نیتروکسین، سوپرنیتروپلاس و شاهد بعنوان فاکتور دوم در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکوتیپ‌ها و تیمارهای کودی اثر معنی‌دار بر تمامی صفات ...

به منظور بررسی پاسخ تولید و ماندگاری گیاه خرفه به تأمین نیتروژن و فسفر از منابع مختلف کودی آزمایشی، در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد در سال 1393 اجرا شد. تیمارهای مختلف کودی شامل کود مرغی براساس نیاز نیتروژنی (BLn)، کود مرغی براساس نیاز فسفری (BLp)، کود گاوی براساس نیاز نیتروژنی (CMn)، کود گاوی براساس نیاز فسفری + کود اوره (CMp+U)، چهار سطح کود شیمیایی (CF) معادل تیمارهای آلی (BLn، BLp،CMn ، CMp+U) و شاهد (C) بودند. نتایج نشان داد ...

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به عرضه بیشتر غذا برای جمعیت در حال افزایش و تهیه مواد مغذی کافی و مناسب به شدت انرژیبر شده است. توجه به منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژیهای مختلف روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است. در این تحقیق، کارایی محصول هویج با توجه به انرژی مصرفی در تولید هویج در مزارع شهرستانهای ازنا و الیگودرز در استان لرستان با استفاده از تحلیل پوششی دادهها محاسبه شد. هدف از این تحقیق تعیین واحدهای ...

مهمترین وظیفه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت از جنگل ها و مراتع در برابر متخلفان منابع طبیعی است. در سال های اخیر تأخیر در روند بررسی پرونده های تخلف به یک معضل در اداره های منابع طبیعی تبدیل شده است. دراین تحقیق دلایل تأخیردربررسی پرونده‌های تخلف دراداره منابع‌طبیعی وآبخیزداری شهرستان لردگان مورد بررسی قرار گرفت.تحلیل پرونده ها در این تحقیق بر پایه تفکر سیستمی و تعیین روابط علی- معلولی بین شاخص های تأثیرگذار صورت پذیرفته است.نتایج نشان داد مهمترین دلایل کند شدن ...

تامین معیشت پایدار جوامع محلی مرتبط با عرصه‌های جنگلی یکی از عوامل اثر گذار در مدیریت پایدار منابع جنگلی است. برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت معاش و درآمد خانوارهای روستایی به عنوان یک خط مشی مهم و اثرگذار برای تحقق توسعه پایدار تعریف شده است.این تحقیق به بررسی پتانسیل اقتصادی و اجتماعی راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای وضعیت معیشت خانوارهای روستایی در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری می‌پردازد. در این بررسی راهکار‌های جایگزین و ارتقاء‌دهنده درآمد، شام ...

مدیریت منابع طبیعی و به طور خاص مدیریت جنگل، به دلیل نقش مهم جنگل در برقراری تعادل اکولوژیک در کره زمین، جزء مدیریت‌های مهم و تأثیر گذار در دنیا محسوب می‌گردد. امروزه میزان سطح جنگل به عنوان شاخصی از توسعه یافتگی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و مدیریت صحیح برای حفظ و ارتقاء کمیت و کیفیت جنگل‌ها بسیار ضروری است. در لرستان حدود دو میلیون و یکصد هزار هکتار جنگل وجود دارد که این میزان معادل 20 درصد جنگل‌های زاگرس می‌باشد اگرچه این جنگل‌ها از نظر اقتصادی ارزش بالایی ندارند ام ...

کمبود آب در اکثر نقاط ایران، تهدیدی برای پایداری تولید محصولات کشاورزی است. گندم محصول غالب و بزرگ‌ترین کاربر آب آبیاری در ایران است. از این رو، درک روابط عملکرد آب محصول در گندم در سراسر کشور برای تولید پایدار ضروری است. در این مطالعه مدل SWAT توسط جریان خروجی و عملکرد گندم (Y) در سطح حوضه فرعی در حوضه‌های مهم استان چهارمحال و بختیاری کالیبره شد. Y و ET مورد استفاده برای محاسبه بهره‌وری آب محصول (CWP) شبیه‌سازی شدند. سپس مدل برای تجزیه و تحلیل تأثیر چند سناریو مهم برای بهبو ...

آب مهمترین منبع طبیعی در جهان است که حیات و تداوم زندگی بدون وجود آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. آب هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی مورد توجه است. امروزه در اکثر مناطق جهان آب زیرزمینی از اهمیت بالایی جهت تامین آب شیرین برخوردار است. مهمترین مشکلی که آب‌های زیرزمینی را تهدید می‌کند، آلوده شدن آن‌ها است، بطوریکه 80 درصد کل بیماری‌ها در کشورهای درحال توسعه دارای منشأ آب ناسالم‌اند، بنابراین حفظ منابع آبی از خطر آلودگی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف از انجام این پروژه ارزیابی کیفیت م ...

برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب یکی از زمینه‌های مهم مطالعات منابع آب است که به‌منظور دست‌یابی به مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز صورت می‌گیرد. روش جامع مدیریت منابع آب بایستی مبتنی بر نگرش دینامیک سیستم‌ها باشد تا بتواند بازخورد فعالیت‌های انسانی، رشد جمعیت، تغییرات اکوسیستم و عوامل اجتماعی اقتصادی را در نظر گیرد. لازمه داشتن رویکرد دینامیک در نظر گرفتن تعاملات هواشناسی و پسخورهای درون سیستم می‌باشد. پیش‌بینی تغییرات رفتاری در سیستم‌های منابع آب تح ...