عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 276

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی هیدروشیمیایی آب زیرزمینی به عنوان یک متغیر ناحیه ای، به دلیل محدودیت های اقتصادی و عملی، فرایند نمونه برداری معمولابه صورت نقطه ای صورت می گیرد که این امر ارزیابی واقعی از تغییرات کیفی آب در سطح منطقه را ارائه نمی دهد. علم زمین آمار با استفاده از همبستگی فضایی بین نقاط نمونه برداری قادر است مقدار متغیر در نقاط فاقد نمونه برداری را تخمین بزند. در این تحقیق به منظور برآوردی بهینه از چگونگی توزیع مکانی غلظت نیترات، فسفات و یون های اصلی و همچنین برخی از شاخص های آبیاری ...

چکیده رشد لجام گسیخته و بی برنامه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کشور (ناشی از رشد طبیعی جمعیت شهری، افزایش مهاجرت ها و...) که به دنبال خود باعث افزایش تخریب محیط زیست و افزایش روزافزون انواع آلودگی ها شده است. دراین میان روند ساخت وساز بی رویه و تقلیل فضای لازم برای توسعه فضای سبز به عنوان ریه های تنفسی در شهرها به تغییرات شدیدی در میکرو اقلیم شهرها خصوصاً در شهرهای بزرگ انجامیده است. به فراخور افزایش کاربری های شهری و تبدیل سطوح طبیعی به سطوح ساخته شده ضرورت بررسی میزان تأثیر ه ...

شهرستان ایذه به دلیل دارا بودن بسیاری از عوامل ذکرشده، پتانسیل بالایی برای ایجاد طیف وسیعی از زمین‌لغزش‌ها دارا هست. ازآنجاکه پیش‌بینی زمان و مکان رخداد زمین‌لغزش از توان دانش فعلی بشر خارج است لذا برای بیان حساسیت دامنه‌ها، تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش تعیین موثرترین عامل در وقوع زمین‌لغزش و تهیه نقشه طبقات خطر وقوع زمین‌لغزش در شهرستان ایذه بود. در این پژوهش برای تعیین موثرترین عامل از تحلیل سلسله مراتبی FAHP و برای تهیه نقشه طبقات خط ...
نمایه ها:
gis | 
FAHP | 
ایذه | 

استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران به دلیل آمار بالای مبتلایان به سنگ‌های ادراری، نیازمند انجام مطالعات گسترده در زمینه‌ی بررسی تأثیر عوامل مختلف بر تشکیل این سنگ‌ها است. لذا در پژوهش کنونی سعی شده که علاوه بر مطالعه‌ی پراکندگی سنگ‌های ادراری در بخش‌های مختلف استان خوزستان، با بررسی تأثیر عواملی نظیر نژاد، دما و میزان سختی آب‌های آشامیدنی بر تنوع سنگ‌های ادراری، مقایسه‌ای نیز میان نقش عوامل زیستی (نژاد)، اقلیمی (دما) و زمین شناسی (آب‌های سخت) بر تنوع سنگ‌های ادراری، انجام ...

معدن بیتومین مله‌پنجاب، واقع در زاگرس چین‌خورده ساده به خط مستقیم در فاصله 30 کیلومتری از جنوب شرقی شهر ایلام و در یال شمال شرقی زاگرس چین‌خورده ساده قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی زمین‌شناسی و زایش معدن مذکور می‌باشد. به همین منظور تعداد 10 نمونه از عمق 1 متری از دو لیتولوژی عمده‌ی شیلی و مارنی سازند پابده مورد آنالیز راک- ایول قرار گرفت و سپس از بین آن‌ها 2 نمونه‌ی شیلی که دارای مقدار TOC بالاتری بودند و هم‌چنین یک نمونه‌ی بیتومین برای مطالعات پیرولیز- کروما ...

طراحی اولیه‌ی مسیر یا مطالعات فاز صفر یکی از مهم‌ترین مراحل راهسازی است که در طی آن بایستی محل عبور راه پیش از اقدام به ساخت از جنبه‌های مختلف بررسی شود تا ایمن‌ترین و اقتصادی‌ترین راه شناسایی شود. عدم توجه به پیامدهای زمین‌شناسی زیست‌محیطی و ایمنی طرح‌های توسعه، باعث به هدر رفتن منابع سرزمین و ایجاد فاجعه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی می‌شود که مغایر با نگرش توسعه‌ی پایدار می‌باشد. لذا به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر اقتصادی و زیست‌محیطی، انجام مطالعه و داشتن اط ...

توده های آتشفشانی سراب گنجعلی- کاسیان در 70 کیلومتری شمال خاوری شهرستان خرم‌آباد و در7 کیلومتری روستای کاسیان، در استان لرستان واقع شده است. ولکانیک‌های مورد مطالعه در منطقه خرد شده که در واقع محل برخورد دو ایالت زمین‌ساختی سنندج- سیرجان و زاگرس رورانده است قرار دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی زمین‌شناسی، ژئوشیمی وکانه-زایی این توده ها می باشد. پیچیدگی های خاص پترولوژیکی مانند وجود توده‌های پراکنده آتشفشانی از مهم ترین پدیده های موجود در منطقه می باشد. وجود توده های کال ...

پژوهش حاضر با هدف نگاهی سیستمی به مخاطرات طبیعی از جمله زمین لغزش به دنبال ترسیم برنامه‌ای علمی و دقیق برای برنامه‌های آمادگی و برنامه ریزی پیش ازبحران زمین لغزش بر مبنای به کارگیری سیستم اطلاعات مکانی ومدل های تصمیم گیری چند معیاره در راستای پهنه بندی خطرپذیری زمین لغزش و تعیین جهت توسعه سکونتگاهی قابل پیش بینی می باشد. فرآیند پژوهش حاضر در دو بخش به انجام رسید. نخست با مطالعه مبانی نظری موضوع، 15 معیار (شیب،جهت شیب،ارتفاع، اقلیم، موقعیت گسل، سازندهای زمین شناسی، گروه های بز ...

پهنه گسلی بالارود در غرب کمربند چین خورده ـ رانده زاگرس و در مرز دو زیرپهنه ساختاری لرستان و فروافتادگی دزفول قرار دارد. با توجه به اهمیت پهنه گسلی بالارود در چارچوب ساختاری زاگرس و وقوع زمین لرزه‌های اخیر در محدوده این پهنه، پژوهش حاضر، این منطقه را از لحاظ زمین ساخت فعال مورد بررسی قرار داده است.در پژوهش حاضر تغییرات روند ساختارهای اصلی و توسعه ساختارهای فرعی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، برداشت‌های ساختاری پهنه گسلی بالارود نشان می‌دهد که این پهنه به صورت ...