عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 800

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه استفاده از سیستم های مکاترونیکی در صنایع و حوزه های مختلف اعم از صنایع نظامی و هوا فضا، اتوماسیون تولید، تجهیزات ماشینکاری با سیستم کنترل عددی، صنایع نفت و گاز، تجهیزات عمرانی و ... رو به پیشرفت است. ترکیب ابزارهای هیدرولیکی و الکترونیکی در یک سیستم کنترل نیازمند یک رابط میان این دو قسمت است که این پل ارتباطی شیرهای سرو الکتروهیدرولیکی می باشد. یک شیر وظیفه جهت دهی و کنترل جریان یا فشار سیال هیدرولیکی را بر عهده دارد. شیرهای الکتروهیدرولیکی که از دو قسمت الکترو ...

مکانیک آسیب یکی از بخش‌های مهندسی مکانیک است که به تعیین عمر قطعات و تعیین محل‌های آسیب پذیر است . این شاخه از علم مکانیک برای مدل‌سازی ریز حفره‌ها در فرآیندهای صنعتی بسیار کارآمد است.مدل‌های متنوعی که تاکنون در زمینه مکانیک آسیب ارائه شده‌اند بیشتر برای مواد نرم و یا مواد ترد بوده است. اما امروزه بررسی آسیب موادی با رفتار دوگانه‌ی نرم و ترد بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. این مواد تحت بارگذاری‌های مختلف در امتدادهای مختلف مقاطع شکست متفاوتی از خود نشان می‌دهند که بیا ...

این رساله به توسعه روش سلول محدود در حل عددی مسایل مکانیک آسیب اختصاص دارد. روش سلول محدود یک روش عددی بر مبنای اجزاء محدود مرتبه بالا است که از شبکه های بسیار ساده برای گسسته سازی میدان حل استفاده می کند و هزینه تولید شبکه را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. مکانیک آسیب برای تحلیل شکست مواد با استفاده از چارچوب مکانیک محیط های پیوسته اختصاص دارد. در این رساله برای تحلیل شکست نرم فلزات از یک فرمول بندی غیر محلی انتگرالی استفاده شده است. روابط غیر محلی مشکل وابستگی حل عددی به ان ...

آسیب مواد فرآیندی است قابل رشد که با کاهش تدریجی مقاومت مکانیکی باعث زوال مواد می شود. مکانیک آسیب شاخه‌ای از مکانیک است که پارامترها و عوامل مکانیکی ناظر بر زوال ماده ی تحت بارگذاریهای مکانیکی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این پایان نامه به پیاده سازی عددی مدل شکست دو مقیاسی در خستگی های پرچرخه می-پردازد. این مدل حاصل تلاشهای لمتر برای بررسی شکست در خستگی های پرچرخه است که توسط دسمورات توسعه یافته است. مدل معرفی شده در گام نخست به یک مدل عددی قابل پیاده سازی به صورت اجزای محدو ...

در این رساله به تحلیل قابلیت‌های دو روش بدون شبکه در تحلیل مسائل مکانیک جامدات با استفاده از روند انتگرال‌گیری صریح زمانی پرداخته می‌شود. در روش اول ابتدا بر مبنای روش ارضای نقطه‌‌ای استفاده از معادلات فرم قوی تعادل دینامیکی، فرمولاسیون جدیدی معرفی شده که امکان افزودن ترم میرایی را به صورت مستقیم در معادلات تعادل دینامیکی فراهم می‌آورد. در این روش، معادلات دینامیکی تعادل دینامیکی در مسائل مکانیک جامدات با در نظر گرفتن ترم میرایی بررسی گردیده و قابلیت‌های آن نشان داده شده است. ...

شاخه مکانیک هندسی مشتمل بر بررسی دینامیک سیستمهای لاگرانژی و هامیلتونی با دیدگاهی مبتنی بر هندسه و تقارن است. با تکیه بر این دیدگاه، روش کاهش دسته وسیعی از سیستمهای مکانیکی با قید غیر انتگرالپذیر در فضای حاصل ضربی گروه های لی توسعه داده میشود. بستر انجام عمل کاهش مرتبه معادلات از روی اصل لاگرانژ-دالامبر صورت می‌گیرد و به معادلات اویلر-پوآنکاره روی فضای کاهش یافته می انجامد. این نظریه بر روی اجسام در حال غلتش بدون لغزش بکار گرفته می شود. مفاهیم متعددی از حوزه مکانیک هندسی ب ...

آسیب فرآیندی است برگشت ناپذیر که با کاهش تدریجی مقاومت مکانیکی، زوال ماده را به دنبال دارد. مکانیک آسیب شاخه‌ای از مکانیک جامدات است که عوامل مکانیکی ناظر بر گسیختگی ماده تحت بارگذاری‌های مختلف را مورد مطالعه قرار می‌دهد. خستگی گونه ای از آسیب بوده که می تواند منجر به شکست ناگهانی قطعات گردد. بارگذاری خستگی در اثر تنش های چرخه ای که کمتر از تنش کششی نهایی یا حتی تنش تسلیم هستند، نتیجه می شود. نام خستگی بر اساس این مفهوم است که یک ماده تحت بارگذاری تکرار شونده خسته شده و در سط ...

روش ذوب گزینشی لیزر یکی از روش‌های ساخت افزودنی است که کاربردهای فراوانی در صنایع خودروسازی، تولید پره توربین، پزشکی و مصارف تزیینی دارد. با توجه به گستردگی حوزه کاربرد روش‌های تولید سریع و به شکل خاص، روش ذوب گزینشی لیزر، بررسی این مواد از نقطه نظر مکانیک آسیب اهمیت می‌یابد. مکانیک آسیب زمینه‌ی تحقیقاتی جدیدی است که رفتار و پاسخ مواد تضعیف شده را بررسی می‌کند. در این پژوهش پیش‌بینی شکست در بارگذاری خستگی کم‌چرخه برای فولاد 316L تولیدشده به‌روش ذوب گزینشی لیزر با استفاده از ...

چکیده: فرآیند برش یکی از مهم‌ترین فرآیندهای شکل‌دهی فلزات است. استفاده از عمل گیوتین برای برش، باعث کاهش نیروی فرآیند و در نتیجه کار مکانیکی مورد نیاز است. مدل‌سازی فرآیندهای برش نیاز به یک مدل پیشرفته ماده هم‌چون مکانیک آسیب و مکانیک شکست دارد. امروزه مکانیک آسیب به عنوان ابزاری کارآ در شبیه سازی شکست نرم بوده و به خوبی رفتار شکست در مواد نرم را ارزیابی می‌کنند. مدل‌های مکانیک آسیب می‌توانند فرآیند جوانه‌زنی، رشد و به هم پیوستن حفره‌ها را با استفاده از معادلات مکانیک محیط‌ه ...