عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در زمان حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی است، به طوری که چنین ساختاری امکان تقسیم کارکردی، اقتصادی- اجتماعی متعادلی را در سلسله مراتب شهری و منطقه ای فراهم آورد. بر اساس تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی به ویژه در نیم قرن اخیر منجر به بروز نابرابری های شهری و منطقه ای و مسائلی مانند مهاجرت های فزاینده در فضای ملی ممالک در حال توسعه شده و در نتیجه باعث از بین رفتن نظام های سنتی، کارکردهای سنتی شهرهای کوچک و منطقه ...

ایجاد توسعه ایی همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت‌ها می‌باشد، در این راستا صنعت گردشگری که اقتصاد دانان آن را سومین پدیده اقتصاد پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودرو سازی می‌دانند به عنوان یک نیاز اساسی کشور مطرح می‌شود. اما با توجه به مسایل فرهنگی و مذهبی کشور، ایران یکی از بهترین گزینه‌ها جهت کسب درآمدهای توریستی و مبحث اکوتوریسم می‌باشد، از این رو مطالعه و شناخت مناطق مستعد جهت ایجاد این ...

چکیده پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش تحلیل مسکن مهر شهر زابل از دیدگاه ساکنان به ‌منظور ارائه الگوی مسکن مناسب (نمونه موردی:سایت شماره4)می باشد. روش این پژوهش «توصیفی- تحلیلی» و ابزار جمع آورری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی و از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان می باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر شهر زابل و حجم نمونه براساس ف ...

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آن‌ها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهی‌های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی آن انکارناپذیر است؛ تا آنجا که کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه‌ی آن یکی از مباحث اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری تلقی می‌شود. شهر داراب و نواحی پنج‌گانه آن که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، طبق یافته‌های تحقیق دارای 703538 مترمربع فضای سبز عمومی می‌باشد که با توجه به جمعیت 60610 نفری در سال 1391 دارای سرانه‌ای برابر ...

امروزه در بسیاری از شهرهای بندری مهم جهان مناطق آزاد تجاری جهت جذب سرمایه‌های خارجی و حذف ضوابط دست و پاگیر و بازدارنده داخلی ایجاد شده است. در بعضی نقاط این مناطق بادید همه‌جانبه که موردسنجش قرارگرفته‌اند بسیار مثمر ثمر نبوده‌اند و در کنار خدمات و پیشرفت‌های اقتصادی منطقه عوامل منفی مرتبط با آن‌ها قابل‌مشاهده است؛ که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها حاشیه‌نشینی و تراکم جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی در این مناطق می‌باشد. منطقه آزاد چابهار در جنوب شرق ایران اگرچه در جهت توسعه اقتصادی و ا ...

توریسم و شاخه‌های مختلف آن به ویژه اکوتوریسم در دهکده جهانی نقش متنوعی در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و به خصوص بخش اقتصادی ایفا می‌کنند. اکوتوریسم سفر مسئولانه به مناطق طبیعی به منظور حفظ محیط زیست و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع محلی است. شهرستان‌های استهبان و نی ریز با توجه به داشتن جاذبه‌های طبیعی متعدد و متنوعی چون دریاچه، آبشار، کوه، دشت، مناطق حفاظت شده و .. شرایط مناسبی را برای توسعه اکوتوریسم فراهم نموده‌اند؛ بنابراین ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریسمی منطقه و شناسایی ...

درحال حاضر اقتصاد گردشگري به يكي از اركان اصلي تجاري در جهان تبديل شده است. هم چنین در سال-های اخیر(2010-2000)‌‌ملاحظات اکولوژیکی و زیست محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به عنوان سازگارترین نوع توریسم بیش از سایر اشکال توریسم مورد توجه قرار گیرد. در واقع این نوع توریسم جهت ارتقای پیشرفت اقتصادی هر کشور، مردم بومی منطقه و حفظ ارزش های طبیعی و فرهنگی مناطق توریسم مناسب تشخیص داده شده است. این در حالی است که شهرستان فیروزآباد به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، دارای پتانسیل های فراوان ا ...

امروزه کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه برای ارزآوری، اشتغال‌زایی، رشد و رفاه اقتصادی به بخش گردشگری روی می‌آورند. در ایران نیز نظر به ضرورت عدم وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و جایگاه صادرات غیر‌نفتی در برنامه توسعه اقتصادی، ضرورت برنامه ریزی جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر از توسعه گردشگری کاملا محسوس می‌باشد. در عین حال لازمه برنامه‌ریزی موفق گردشگری، بازاریابی است. بنابراین، طراحی و تدوین سیاست‌های کلان و استراتژیهای راهبردی توسعه‌ی گردش ...

امروزه ساكنان نواحي شهري براي فرار ازانواع آلودگي هاي زيست محيطي كه آنهارا تهديدمي كند، مي كوشندتاپاره اي ازوقت خودرادرنواحي آرام وبكرودست نخوردة طبيعي سپري كنند، بنابراين گردشگري درشكل خانه هاي دوم روستايي ازپديده هايي است كه نواحي روستايي وبه ويژه روستاهاي بخش سامان شهرشهرکردرا تحت تأثيرقرارداده است. هدف ازاين تحقيق نقش گردشگری خانه های دوم درارتقاء وپایداری شاخص های توسعه اجتماعی- اقتصادی، زیست محیطی وکالبدی نواحی روستایی (بخش سامان درشهرستان شهرکرد) می باشد. روش شناسی این ...