عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 109

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده مکان یکی ازعناصر اصلی هویت ساکنان آن است.انسان با شناخت مکان می‌تواند به بخشی‌از هویت خود نایل شود. یکی از علل سرگردانی انسان امروز نپرداختن به مفهوم مکان وبهرمند نشدن از هویت مکانی است. در واقع مکان جایی است که ما ادراکی‌عمیق از هستی‌و بودن‌خود بدست می‌آوریم. این مفهوم ارتباط ناگسستنی با لایه های دیگر وجود انسان دارد. بطوریکه می‌تواند فعالیتهای‌مشترک با دیگر همنوعان، درارتباط باطبیعت‌و یا درکنج محیط مصنوع او تظاهرکند، و بدین صورت انسان با لایه های دیگر وجود خود که به ...

صنعت توریسم در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم، به یک فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل گشته و یکی از پر درآمد و اشتغال‌زا‌ترین صنایع جهانی قلمداد می‌گردد. از مهمترین عناصر صنعت توریسم، واحدهای اقامتی و رفاهی اند و کمپ‌های گردشگری از جمله مکان‌های اقامتی هستند که برای استفاده تمامی اقشار جامعه طراحی و ساخته می‌شوند. مکان‌یابی کمپینگ‌ها اغلب تابعی از تقاضای گردشگری، وجود اراضی مناسب و کافی، دسترسی‌های مناسب به نواحی خدماتی و وجود یک یا چند جاذبه گردشگری در آن منطقه می‌باشد. روستای ابیان ...

افزایش جمعیت شهرنشین و نیازمندی به ایجاد مراکز شهری جدید که بتواند جمعیت مازاد در شهر‌های بزرگ را در خود جای دهد، از عوامل موثر در احداث شهر‌های جدید بوده است. ایجاد چنین شهرهایی در دوران معاصر با نظریه باغ شهر هاوارد در سال 1898 مطرح شد. با توجه به رشد شهر نشینی در قرن حاضر موضوع ایجاد شهر‌های جدید به عنوان یک ضرورت در جهت جذب سرریز جمعیت شهری و به منظور تمرکز زدایی جمعیت و اشتغال در جهان و از جمله در ایران مطرح و اجرا شده است. در این پژوهش به ارزیابی عملکرد شهر جدید بینالود ...

گردشگري به عنوان يکي از مهمترين و در عين حال پاک ترين صنايع عصر حاضر با توجه به مزاياي بيشماري که دارد مورد توجه تمامي دولتها و کشورهاي جهان قرار گرفته است و اهميت آن هر روز بيشتر مي شود.گردشگري فعاليتي است گسترده كه علاوه بر اثرات اقتصادي بويژه در زمينه‌هاي اشتغالزايي و افزايش درآمد، پاسخگوي نياز روزافزون ساكنين شهرها و نواحي روستايي در رابطه با گذران اوقات فراغت و استراحت و تفريح نيز مي‌باشد، همچنين مي‌تواند نقش مؤثر و پايداري در قلمرو فرهنگي و روابط فيمابين ملتها و مسائل س ...

جلگه‌ي گيلان بخشي از سواحل درياي خزر محسوب مي‌شود که در طول کواترنر تحولات متعددي را پشت سر گذاشته است. عواملي چون فعاليت‌هاي تکتونيک، تغييرات استاتيکي خزر و فرايندهاي خشکي از جمله رودخانه‌ي سفيدرود و ساير شعبات آن در تکوين جلگه‌ي گيلان نقش مهمي را ايفا نموده‌اند. به‌عبارتي جلگه‌ي گيلان حاصل عملکرد سيستم-هاي شکلزايي و فرايندهاي دريايي و خشکي است که سبب ايجاد ژئوفرم‌هاي زيادي در منطقه‌ي مورد مطالعه شده‌اند. تاريخ تکامل و تطور مدنيت در نواحي مختلف جلگه‌ي گيلان تحت تاثير عوامل م ...

شناخت وضعيت موجود سطح توسعه يافتگي نواحي مختلف کشور به عنوان نخستين گام در فرايند برنامه‌ريزي توسعه‌ي آتيِ ملي و منطقه‌اي، از اهميت بسزايي برخوردار است. حصول اين شناخت، مستلزم ارزيابي دقيق شاخص‌هاي مختلف توسعه در واحدهاي جغرافياييِ مورد مطالعه مي‌باشد. در اين راستا، به‌کارگيري مدل‌هاي کمّي و به ويژه روش‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه به عنوان رويکردي متداول مورد قبول کارشناسان، برنامه‌ريزان و متخصصان قرار گرفته است. از ميان روش‌هاي متعدد و متنوعي که تاکنون براي ارزيابي گزينه‌ها ارا ...

در این پژوهش به بررسی اثرات نوسانات عناصر اقلیمی بر روی رژیم هیدرولوژی حوضه آبی مادرسو پرداخته شده است و عواملی که سبب به وقوع پیوستن سیلاب‌های بزرگ می‌شوند مورد بازبینی قرار گرفت.سیکل هیدرولوژی نیز از تغییرات اقلیمی دهه‌های اخیر تأثیرات فراوانی پذیرفته است. وقوع سیلاب‌های غیره منتظره و رخ دادن خشکسالی‌های شدید یکی از پیامدهای دگرگونی‌ها و نوسانات اقلیمی می‌باشد. با شناخت رفتارهای هیدرولوژی نسبت به این گونه نوسانات اقلیمی می‌توان رفتار آینده آن را پیش‌بینی کرد. با افزایش جمعی ...

از آنجایی که سازند های دوران چهارم بستر زندگی و تامین نیازهای حیاتی انسان می باشد، همواره توجه محققین و دانشمندان علوم مختلف به خصوص ژئومورفولوگ ها را به خود معطوف کرده است. اقلیم با تغییرات تناوبی خود طی دوره کواترنر، منشا تحولات بسیاری در فرم های اراضی و شکل گیری تمدن های بشری بوده است. لذا در این مطالعه در صدد آن هستیم، که با بهره گیری ازاین ارتباط و شواهد ژئومورفیک ، پی به نوع اقلیم کواترنر پایانی و هلوسن و روند تغییرات آن ببریم. و این روند را در دهه های اخیر به کمک آمار ...

امروزه رشد و توسعه فیزیکی سریع و پرشتاب شهرها در اراضی پیرامون شهری، سیمای حومه و حاشیه شهرها را به شدت تحت تأثیر قرار را داده و تحولات چشمگیری را در کیفیت کالبدی و کارکردی آن‌ها سبب شده است. مبادی و محورهای منتهی به شهرها یکی از کانون‌های اصلی شکل گیری تحولات مذکور بوده که در جهت گیری گسترش فیزیکی- کالبدی شهر و تغییر ساختار فضایی- کالبدی آن به عنوان یک متغیر اثر گذار نقش آفرینی می‌کنند. در حاشیه محورهای ورودی منتهی به شهرها، ساخت و سازها، محیط‌های مسکونی و سکونتگاه‌های متفاو ...