عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 514

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین ویژگی های مواد، خاصیت مغناطیسی آن هاست که از زمان های نسبتا دور مورد توجه بوده و هم اکنون نیز در طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی قرار گرفته است. هدف از انجام این پایان نامه تحقیق در زمینه آهنرباهای دائمی با پایه آهن و نئودیمیم و ناخالصی منگنز می باشد، که در حال حاضر از اهمیت فراوانی در انواع کاربردهای تجاری و صنعتی دارد. عنصر نئودمیم به عنوان آهنربای دائمی کاربرد در موتور جت، ژنراتوربادی ، سانتریفیوژ غنی سازی و ... دارد. به همین دلیل این پژوهش در نظر دارد تا با اس ...

بررسی ساختارهای فبزیکی جدید در قالب فرمالیسم کوانتومی نسبیتی هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی و طراحی سیستم های جدید الکترونیکی بسیار حائز اهمیت می باشد. دو کاندیدای خوب برای ساختار های ماده ی چگال نسبیتی که در 6-7 سال اخیر به طور جدی مطرح شده اند، گرافن و عایق توپولوژیکی هستنددر این ساختارها بستگی الکترون ها به هسته بطور ذاتی توسط هامیلتونی دیراک دو بعدی با جرم موثر فرمیونی صفر توصیف می شوند. نشان داده شده است که سرعت حامل های بار نسبیتی بوده و طیف انرژی آنها در منطقه ی ب ...

در این پایان نامه روش های عددی جدید بر پایه تقریب سینک برای حل معادلات انتگرالی فردهلم خطی نوع دوم با هسته منفرد ضعیف پیشنهاد شده است . معادلاتی از این نوع اغلب در کاربردهای عملی مانند فیزیکی (طبیعی) و مهندسی ، مسائل الکترو استاتیک ، مسئله دیریکله ، مسئله پتانسیل ، مسئله انتقال حرارت تابشی ، مسائل انتقال ذرات از اختر فیزیک ، مسائل راکتور و بر هم کنش بین عناصر از یک پلیمر زنجیری در محلول ، ظاهر می شوند . این روش ها به وسیله توانایی هایی از تقریب سینک با تبدیل هموارسازی ، توسع ...

ساز و کار ابررسانایی به دنبال انتشار نظریه باردین- کوپر- شریفر در این زمینه آشکار شد که به نظریه معروف است. ساخت اخیر گرافن، تک لایه ای از گرافیت توجه زیادی به خود جلب کرده و منجر به مطالعه خواص الکترونی آن شده است. از جمله اثرات قابل توجه میتوان به اثر هال کوانتومی، تونل زنی کلین، بازتاب خاص آندریف در گرافن اشاره کرد. به عبارت دیگر گرافن یک شبه هادی با گاف انرژی صفر است. عایق های توپولوژیکی، یک حالت جدید از ماده، اخیرا کشف شده اند. به دلیل خواص اساسی مهم شان عایق های توپول ...
نمایه ها:
گرافن | 

امروزه در فناوری نانو الکترونیک و در ساخت رایانه های کوانتومی، ساختارهای دو بعدی و یک بعدی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.گرافن که یک لایه ی دو بعدی از اتم های کربن در ساختار شبکه ای لانه زنبوری است، از جهات بسیاری مورد توجه فیزیکدانان قرار گرفته است.در سال های اخیر رسانندگی همین اتصالات اما با پایه ی گرافن توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرد. طبق نتایج بیناکر در رسانندگی این اتصالات با پایه ی گرافن در کنار پدیده ی انعکاس معمول آندریف، انعکاس آیینه ای آندریف هم اتفاق می افتد ...

\chapter*{چکیده} \thispagestyle{plain} پایه‌های استاندارد جبر استینرود دارای خواص ماکسیمالی نسبت به ترتیب الفبایی چپ روی تک‌جمله‌ای‌های صوری می‌باشد که به وسیله‌ی $\{ \sq ^n \}_{n=1}^\infty$ نشان داده می‌شوند. در این پایان‌نامه به خواص ماکسیمالی و مینیمالی مشابه نسبت به این ترتیب و ترتیب راست الفبایی پرداخته می‌شود. %\section*{کلمات کلیدی} %جبر استینرود، پایه‌های تک‌جمله‌ای ...

در این پایان نامه توسعه فیبرهای مختلف میکرو استخراج و فاز استخراج جامد بر پایه مونومر و پلیمر و دندریمر مایعات یونی ارائه شده است.در کار اول، فیبر میکرو استخراج با فاز جامد ، بر اساس پیوند شیمیایی مایع یونی بر روی فیبر شیشه ای تلفیق شده با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به آشکار ساز آرائه دیودی برای استخراج بیس فنل آ بکار گرفته شد.در کار دوم، فیبر غشای توخالی بار گذاری شده با مایع یونی 1-وینیل-3- هگزیل ایمیدازولیوم هگزافلوروفسفات بعنوان فیبر میکرو استخراج با فاز جامد ...

در طی کر این رساله ابررسانای پایه ایتریوم با فاز ۱۲۳ به وسیله واکنش حالت جامد ساخته شد و تاثیر جانشانی La , Bi با الایش مقدار x=۰/۳ در Ba در خواص ابررسانایی و الکتریکی و مغناطیسی این ابررسانا مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات ساختاری نمونه ها توسط XRDمطالعه گردید نتایج به دست امده از این بررسی ها گویای این امر است که افزودن Laبا مقدار الایش X=۰/۳ به ابررسانا باعث کاهش شدید دمای بحرانی می شود و این نمونه دارای دو تا فاز عایق و ابررسانا است با افزودن Bi با مقدار الایش ۰/۳ به ابرر ...

در نظریه اطلاعات کوانتومی، انتقال اطلاعات و ذخیره اطلاعات کوانتومی خیلی ضروری می باشد. نظریه اطلاعات کوانتومی امکان ارسال اطلاعات با استفاده از سیستم های کوانتومی را فراهم می کند. امروزه روشهای مختلفی برای ایجاد ارتباطات کوانتومی و انتقال اطلاعات کوانتومی وجود دارد. شبکه کوانتومی یکی از روشهای قطعی برای انتقال دادن حالت کوانتومی بین کاواکها می باشد، همچنین درهم تنیدگی این سیستمها در میزان ارسال اطلاعات نقش مهمی ایفا می کند که این درهم تنیدگی ها در ایجاد درگاه های کوانتومی نقش ...