عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 310

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده حقوق شهروندی مجموعه‌ی امتیازاتی است که به شهروندان یک کشور اعطاء می‌شود. مبنای این حقوق، دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض است و هدف آن فراهم ساختن زمینه‌ها‌ی رشد شخصیت فردی و اجتماعی است. حقوق شهروندی را می-توان از نقطه نظر حقوق مدنی، سیاسی و قضایی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تقسیم و تحلیل کرد. طبق مبانی حقوق شهروندی (اصل کرامت و منع تبعیض) باید ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با نقض حقوق شهروندی، با اقدامات ناقض این حقوق برخورد قضایی شود. در این راستا اصل 17 ...

طبقه‌ی متوسط جدید در ایران، پس از انقلاب اسلامی به طور روز افزونی گسترش یافته، تا جایی که امروز می‌توان گفت این طبقه‌ی اجتماعی به عنوان طبقه‌ای مهم در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی ایران شناخته می‌شود. از این‌رو شناخت رفتار و خواسته‌های این طبقه‌ی اجتماعی از اهمیت خاصی برای درک تحولات سیاسی ایران معاصر محسوب می‌شود. نظریه‌های سیاسی بسیاری بر اهمیت طبقه‌ی متوسط جدید و نقش آن در توسعه‌ی سیاسی کشورها تأکید داشته و افزایش طبقه‌ی متوسط جدید را از اجزای مهم رشد و توسعه‌ی سیاسی در یک کشور ...

در بحث قراردادها به نظر می رسد ، صرف تخلف از مفاد قرارداد تقصیر تلقی می شود و لازم نیست که زیاندیده تقصیر متعهد را جز در مورد تعهد به وسیله اثبات سازد که این خود به دلیل ماهیت ویژه تعهد به وسیله است نه اینکه در اینگونه تعهدات اثبات تقصیر دیگری لازم است . از طرفی به منظور رفع اختلاف نظرات و ابهامات در خصوص نقش تقصیر در مسئولیت قرادادی قانونگذار بایستی با وضع ماده ای که دلالت صریح بر این موضوع کند به این ابهامات و اختلافات نظرات پایان دهد . هم چنین ماده 515 قانون آیین داد ...

علی رغم بروز جنبش های مختلف در راستای متنوع شدن ضمانت اجرا های کیفری، مجازات سالب آزادی همچنان از رایج ترین مجازات ها در حقوق کیفری داخلی و بین المللی می باشد. به همین جهت است که شیوه ی اداره زندان و نحوه برخورد با زندانیان و کیفیت حقوق آن ها همچنان بیشترین میزان اهمیت و قوانین را در مطالعات کیفر شناسی به خود اختصاص داده است. البته این میزان از توجه و مداقه همچنان منتهی به دستیابی به نظامی هماهنگ و استاندارد که متضمن و حافظ حقوق انسانی و حداقلی زندانیان باشد؛ نگردیده است. اصو ...

قتل یکی از مهم ترین مصادیق جرایم علیه اشخاص می باشد. در خصوص ادله اثبات قتل، قانون مجازات اسلامی تابع سیتم ادله قانونی است. طرق عادی اثبات قتل عبارت است از اقرار، بینه و علم قاضی. اما قانونگذار شیوه خاص و استثنائی به عنوان دلیل خاص اثبات قتل تعیین می کند که از آن به قسامه یاد می شود. قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن در حقوق جزای اسلام است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی ...
نمایه ها:
قسامه | 
لوث | 
قسامه | 
قتل | 
جرم | 
ایران | 

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخته می‎شود. ایجاد دادگاه قانون اساسی دارای آثار مطلوبی از جمله حذف قواعد حقوقی مغایر ...

در دنیای امروزکشورهای مختلف در سیاست خارجی خود با بهره گیری از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و انرژی ملی و در چارچوب دیپلماسی انرژی، راهبرد نوین رشد و توسعه اقتصادی و تامین منافع و امنیت ملی را در پیش گرفته اند.اما جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی منحصر به فرد در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس و با وجود برخورداری از منابع غنی هیروکربنی ، موقعیت‌ها و نقاط قوت مناسب در عرصهی بهره‌گیری از ابزار انرژی در جهت حضور موثر در معادلات بین‌الملل انرژی، هنوز به ...

در این پژوهش با طرح جهانی‌شدن به مثابه‌ی دگرگونی در سازمان فضایی و روابط فرهنگی و اقتصادی، سعی بر این است که به بررسی تأثیرات این فرایند بر وضعیت سیاسی اجتماعی قومیت‌ها در خاورمیانه پرداخته شود، و با مطالعه موردی تأثیرات آن در کشورهای ترکیه، عراق و سوریه ابتدا به این پرسش پاسخ داده می‌شود که؛ چگونه جهانی‌شدن موجب گسترش خاص‏گرایی قومی در خاورمیانه)کشورهای ترکیه، عراق و سوریه ) می‏شود؟ برای پاسخ به این پرسش، مفروضه‌ی اصلی ما در سه موضع پی‌گیری شده است: 1. تضعیف حاکمیت‌های ملی ...

از جمله تئوری هایی که در خصوص توسعه در کشورهای جهان سوم ارائه شده است، تئوری دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک است که توسط گیلرمو اودانل و در توصیف وضعیت توسعه در آمریکای لاتین ارائه شده است. در این نظریه عنوان می شود که جوامع توسعه نیافته جهت گذار از وضعیت سنتی و دست یابی به مدرنیسم نیاز به یک دولت مقتدر مرکزی و بوروکرات دارند. براساس تئوری اودانل مشخصات دولت اقتدارگرای بوروکراتیک عبارت است از: کاربرد موثر زور در تمامی عرصه ها، موفقیت نظام در کاهش مشارکت مردم در تصمیم گیری ...