عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2554

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی رابطه بین خلاقیت و رقابت جویی در دانشجویان رشته های علوم انسانی و فنی-مهندسی دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1388-89 و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ، طی 2 مرحله انتخاب تصادفی، نمونه ای 60 نفره از دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انتخاب گردید. نمونه پژوهش متشکل از 2 گروه 30 نفره بود که در یک گروه دانشجویان رشته های فنی – مهندسی و در گروه دیگر دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی ار رشته های علوم انسانی قرار گرفتند. خلاقیت و رقابت جویی آزمودنی ها به ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر عزت نفس دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی شهر شیراز در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل با پیش آزمون و پس آزمون صورت پذیرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس آلیس پوپ می باشد که ضریب پایایی آن 87% است. جامعه آماری این تحقیق عبارتند از:کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه 4 شهر شیراز که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل می باش ...

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت‌هاي ارتباطي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي شهر تهران پرداخته است. در اين تحقيق، يادگيري مهارت‌هاي رمزگذاري، رمزخواني، گوش دادن، تعقل، ابراز وجود، فرازبان و زبان احساسات به عنوان مهارت‌هاي ارتباطي با استفاده از ميزان و نوع استفاده از اينترنت مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان كارشناس دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. نمونه مور ...

با توجه به اهمیت طراحی آموزش در فرایند آموزش ـ یادگیری و با توجه به وجود نظریه ها و الگوهای مختلف طراحی آموزشی، در این پژوهش به مقایسه ی اثر بخشی دو رویکرد طراحی آموزشی شناخت گرایی و ساختن گرایی پرداخته شد تا مشخص گردد که کدام یک از این دو رویکرد در یادگیری، یادداری مفاهیم و اصول و توانایی حل مسئله در درس علوم تجربی در بین پسران نقش موثرتری را داراست. برای اجرای طرح پژوهشی خود به آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد مراجعه نموده و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، از بین مدارس ...

هدف این پژوهش تعیین وضعیت میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی مصوب مصوب انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی (ای.سی.ار.ال.) است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش 301 نفر از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد سواد اطلاعاتی دانشجویان برای کل پرسشنامه و در هریک از استانداردها بالاتر از حد متوسط 5/2 است. رتبه بندی میان ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو شیوه ارائه مطالب (دیداری و شنیداری) بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. هدف این بود که کدام یک از دو روش ارائه مطلب(دیداری یا شنیداری) سبب عملکرد بهتر حافظه بلند مدت می شود. جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.طرح تحقیق شبه آزمایشی بود. حجم نمونه این ت ...

با اختراع رایانه ودیگر تجهیزات الکترونیک، به عصری وارد شده ایم که عصر الکترونیک نام گرفته است، امکانات و تجهیزات الکترونیک در همه سطوح زندگی تأثیر گذاشته و موجب تغییر و تحولات عمده ای در زندگی بشر شده است. با گسترش دانشگاه های مجازی و یادگیری الکترونیک و هم چنین دسترسی دانشجویان به رایانه و اینترنت این صنعت رفته رفته به حوزه کتابهای درسی وارد شده است تا آن جا که کتاب های درسی الکترونیک را می توان مکمل یا جانشین مؤسسات آموزشی تلقی کرد. کتاب الکترونیک یک منبع دیجیتال اطلاعاتی ...

در دهه‌های اخیر رویکرد سنتی تدریس و یادگیری با ظهور فناوری‌های نوین دچار تغییر و تحول اساسی شده است. امروزه بسیاری از دانشگاه‌ها و آموزشکده‏ها در حال سرمایه‌گذاری‌های کلان در طراحی نظام‏های آموزش الکترونیکی می‏باشند. فهم اینکه کدام عامل‏ها یا مؤلفه‌ها در اثربخشی این نظام‏ها از دیدگاه کاربران و یادگیرندگان می‏تواند مهم تلقی شود، به این‌گونه مؤسسات کمک خواهد کرد تا خط‌مشی مناسبی را برای سرمایه‏گذاری روی عامل‏های اثربخش و طراحی مجدد عوامل غیر اثربخش به‌کارگیرند. هدف از این پژوهش ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی نظرمعلمان فارغ‌ التحصیل در رشته‌های علوم تربیتی شهرسراوان در مورد میزان و نحوه اثرات دروس اصلی تربیتی گذرانده شده دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بر عملکرد آن‌ها صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن عبارتست از کلیه معلمین فارغ التحصیل سه سال اخیردر دوره کارشناسی رشته‌های علوم تربیتی دانشگاه مشغول به خدمت در شهر سراوان. حجم جامعه آماری ۳۰۰نفر می‌باشد که یک سوم از آنها یعنی۱۰۰ نفرو به منظور حذف بیشتر عوامل مداخله‌گر ۵۰ ن ...