عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2554

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) و نقش آن در تبیین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 87-88 مشغول به تحصیل بوده اند صورت گرفته است. بدین منظور 200نفر از دانشجویان که 154نفر دختر و 46نفر پسر بودند بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) هوش هیجانی سیبریا شرینگ و خرده مقیاس سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری بر روی آنها ا ...

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت‌هاي ارتباطي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي شهر تهران پرداخته است. در اين تحقيق، يادگيري مهارت‌هاي رمزگذاري، رمزخواني، گوش دادن، تعقل، ابراز وجود، فرازبان و زبان احساسات به عنوان مهارت‌هاي ارتباطي با استفاده از ميزان و نوع استفاده از اينترنت مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان كارشناس دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. نمونه مور ...

با توجه به اهمیت طراحی آموزش در فرایند آموزش ـ یادگیری و با توجه به وجود نظریه ها و الگوهای مختلف طراحی آموزشی، در این پژوهش به مقایسه ی اثر بخشی دو رویکرد طراحی آموزشی شناخت گرایی و ساختن گرایی پرداخته شد تا مشخص گردد که کدام یک از این دو رویکرد در یادگیری، یادداری مفاهیم و اصول و توانایی حل مسئله در درس علوم تجربی در بین پسران نقش موثرتری را داراست. برای اجرای طرح پژوهشی خود به آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد مراجعه نموده و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، از بین مدارس ...

هدف این پژوهش تعیین وضعیت میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی مصوب مصوب انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی (ای.سی.ار.ال.) است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش 301 نفر از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد سواد اطلاعاتی دانشجویان برای کل پرسشنامه و در هریک از استانداردها بالاتر از حد متوسط 5/2 است. رتبه بندی میان ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی نظرمعلمان فارغ‌ التحصیل در رشته‌های علوم تربیتی شهرسراوان در مورد میزان و نحوه اثرات دروس اصلی تربیتی گذرانده شده دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بر عملکرد آن‌ها صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن عبارتست از کلیه معلمین فارغ التحصیل سه سال اخیردر دوره کارشناسی رشته‌های علوم تربیتی دانشگاه مشغول به خدمت در شهر سراوان. حجم جامعه آماری ۳۰۰نفر می‌باشد که یک سوم از آنها یعنی۱۰۰ نفرو به منظور حذف بیشتر عوامل مداخله‌گر ۵۰ ن ...

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی مولفه های برنامه درسی مبتنی بر مدیریت دانش در دوره کارشناسی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است. سوال های پژوهش بر مبنای تعیین ویژگی های برنامه درسی براساس مولفه های مدل لاوسون(2003) (ایجاد دانش، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش) تدوین و بررسی شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه ...

نقش آموزش در بهسازی و توسعه نیروی انسانی در سازمان ها و ادارات از یک سو دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات و از سوی دیگر می تواند نویدبخش آینده ای پربار در زمینه ی آموزش کارکنان شاغل در سازمان های گوناگون باشد. در این راستا پژوهش حاضر سعی داشته تا به بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در «وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات» و «وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری» و مقایسه آن دو با هم انجام دهد ، از این رهگذر نقاط ضعف و قدرت این نوع آموزش در وزرارتخانه ها مورد بررسی قرار می گیرد. این پژ ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی محتوای کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه براساس مهارت‌های تفکر انتقادی از دیدگاه کارشناسان برنامه ریزی درسی و دبیران علوم اجتماعی آموزش و پرورش منطقه اورامانات در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-کاربردی بوده است. جامعه آماری کلیه دبیران علوم اجتماعی در دوره متوسطه که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تدریس بودند و همچنین کارشناسان برنامه ریزی درسی می‌باشد. روش نمونه گیری در معلمان از نوع سرشماری و در کارشناسان نمونه‌گیری در دسترس ک ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی و محتوایی سوالات کارشناسی گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی در سال های 89 – 87 می باشد. جامعه آماری این تحقیق 36 درس این آزمون ها می باشد. از این دروس نمونه گیری به عمل نیامده و تمام آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هر آزمون به 3 چیدمان مختلف برگزار شده است. پس از یکسان سازی چیدمان ها و تبدیل آنها به فرم الف، از مجموع آزمودنی ها به تناسب افراد هر گروه 2000 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. سوالات بر اساس نظریه کلاسیک اندازه گیری و با ...