عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 529

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش ساختارهای مولکولی مصنوعی با اندازه و شکل خاص موضوعی است که دارای اهمیت بنیادی می باشد. کلیپ های گلایکولوریلی با داشتن شکل و هندسه خاص، شرایط اولیه این سیستم ها را دارا می باشند. در این پروژه، طراحی و سنتز کلیپ های مولکولی جدید بر پایه گلایکولوریل مورد پژوهش قرار گرفت. کلیپ مولکولی دی برمو (1) می تواند پیش ماده مناسبی برای سنتز طیف وسیعی از کلیپ های مولکولی جدید بر پایه گلایکولوریل باشد. در بخش اول این پروژه تحقیقاتی به منظور دستیابی به ساختارهایی به نام متالوکلیپ که در ...

چکیده در این پژوهش رسانش وابسته به اسپین در سیستمی بر پایه نانورشته های گرافنی در چهارچوب فرمول بندی لانداورو با استفاده از هامیلتونی هابارد در تقریب میدان متوسط و رهیافت تابع گرین بررسی شده است. قسمت مرکزی در این سیستم یک نانوصفحه گرافنی لبه زیگزاگی است که به دو نانورشته گرافنی دسته صندلی به عنوان الکترودهای چپ و راست متصل می شود. این سیستم در غیاب میدان های خارجی به عنوان یک فیلتر کننده اسپین عمل نموده و رسانایی وابسته به اسپین ایجاد می نماید به طوری که قطبش اسپینی می ...

در بخش تجربی این پروژه با رویکرد مهندسی کریستال نسبت به سنتز و شناسایی ساختار لیگاند کربوکسامیدی L (N- (2-پیرازین)- تیوفن-2-کربوکسامید) و کمپلکس های سری هالید جیوه (II) این لیگاند اقدام گردید. بررسی ساختارهای ابرمولکولی این ترکیب ها نشان می دهد که تشکیل پیوند های هیدروژنی کلاسیک N-H...N و برهم کنش های غیرکووالانسی ضعیف π...π (در مورد لیگاند آزاد L) و C-H...π (در کمپلکس های 2 و 3) بین حلقه های آروماتیک، نقش مهمی را در شکل گیری اسکلت ساختاری و فرایند خود تجمعی ساختارهای کریستال ...

جنس .Ephedra L متعلق به تیره افدرا (Ephedraceae)، حد واسط بازدانگان و نهاندانگان است. حدود 60 گونه از این جنس در جهان گزارش شده است که از این میان 8 گونه متعلق به فلور ایران می باشد. بر اساس گزارش های فلور ایران، پنج گونه E. major، E. intermedia، E. sarcocarpa، E. foliata وE. strobilacea در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی پراکنده شده اند. این جنس بیشتر دوپایه است و شناسایی گونه های پایه نر آن دشوار می باشد. برای حل این مشکل، مطالعات ریخت شناسی، تشریحی، گرده شناسی و فیتوش ...

در این پروژه تحقیقاتی، یک الکترود پوشانیده شده گرافیتی، که نسبت به یون کبالت (II) حساس می باشد، بر پایه 1و 13- بیس( 8-کوئینولیل)- 1و4و7و10و13- پنتا اکسا تری دکان (کریپتوفیکس 5) ساخته شد. جهت نشاندن غشاء پلیمری، بر روی میله گرافیتی،.از روش فرو بردن و خشک کردن مورد استفاده قرار گرفت. اثر ترکیب اجزاء تشکیل دهنده غشاء، بر روی پاسخ دهی الکترود بررسی شد و جهت بهبود خواص موثر الکترود، بهینه گردید. بهترین عملکرد برای غشاء با ترکیب 8% کریپتوفیکس 5 : 2/27% PVC : 8/61 % O-NPOE : 3% Na ...

چکیده بخش 1: نانوذرات دوفلزی پالادیم- نقره‌ی پایدار شده از پلی وینیل پیرولیدون با روش کاهش همزمان نمک‌های یونی نقره نیترات و پالادیم نیترات دو آبه در حضور و غیاب امواج فراصوت به ترتیب با میانگین اندازه‌ی 9 و 6 نانومتر تهیه شدند. نانوذرات تهیه شده با شش روش شامل پراش اشعه‌ی ایکس، میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک بالا، طیف‌بینی ماوراء بنفش، میکروسکوپ تونل‌زنی پویشی و آنالیز تفرق انرژی اشعه‌ی ایکس مشخصه‌یابی شدند. خواص رئولوژی نانوذرات دوفلزی ...

(1) از آنجا که هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی ترکیباتی غیر قطبی می‌باشند آنالیز مستقیم این ترکیبات به روش DESI امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این بررسی به منظور شناسایی هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی از محلول یون نقره در متانول استفاده شده است. با اسپری نمودن یون نقره به سطح نمونه امکان واکنش یون نقره با هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی امکان‌پذیر می‌گردد که سبب تشکیل گونه‌های مونومر +[Ag (PAHs)]،دیمر [Ag(PAHs)2]+،یون ملکول مونومر و گروه ([OH+Ag+PAH]+) OHو یون ملکول اصلی[PAHs]+ می‌گردد.با ...

فن‌آوری‌ها در زمینه شناسائی و اندازه‌گیری داروها با سرعتی زیادی رو به افزایش می‌باشند‎.‎‏ بنابراین، ‏تعیین داروها در مایعات بیولوژیکی و فرآیند کنترل کیفیت فرآورده‌های مختلف از اهمیت فوق‌العاده‌ای ‏برخوردار می‌باشند.‏ دوپامین (‏DA‏) یکی از انتقال‌دهنده‌های عصبی اصلی می‌باشد که نقش مهمی را در سیستم عصبی ‏مرکزی ایجاد می‌کند. پاراستامول (‏PA‏) یک تب‌بر و مسکن موثر در دنیا می‌باشد‎ ‎و به طور گسترده ‏برای کاهش درد استفاده می‌گردد. بنابراین، توسعه یک روش تجزیه‌ای ساده، سریع و حساس ...

جزیه طیفی ابزاری قدرتمند برای تحلیل داده های لرزه ای است. تجزیه طیفی داده های لرزه ای فرآیندی است که در آن دامنه های لرزه ای بصورت تابعی از فضا و زمان به دامنه های طیفی بصورت تابعی از فرکانس، فضا و زمان تبدیل می شوند. روش های زمان- فرکانس متعدد هستند و از میان آنها می توان به روش های تبدیل فوریه زمان کوتاه، تبدیل موجک پیوسته، توزیع ویگنر - ویل، تبدیل S وروش تجزیه با تعقیب تطابق اشاره کرد. روش تبدیل S روش مورد بررسی در این مطالعه می باشد. تبدیلS یک تبدیل زمان - فرکانس برگشت ...