عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 191

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف تحلیل قانون برنامه پنجم توسعه کشور در ارزیابی جایگاه قانونی و نهادی منابع‌طبیعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه و نرم افزارهای Visone و NetDraw انجام شده است. جمع بندی یافته‌ها نشان داد توزیع قدرت میان سازمان‌های درگیر در حوزه‌ی منابع‌طبیعی به درستی صورت نگرفته، دولت همواره قدرت بلامنازع در قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده است. در بررسی شبکه موضوعات منابع‌طبیعی مشخص شد آب، وزن و جایگاه بالاتری نسبت به سایر موضوعات دارد که به دلیل نقش حیاتی آب در عرصه‌های مخت ...

یکی از عوامل موثر در موفقیت اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری؛همکاری مردم و نهادهای مردمی در تمامی مراحل اجراء این پروژه هاست به طوری که میتوان گفت ضامن موفقیت آنها می باشد. در این میان به نظر میرسد به علت مسأله کمبود آب و خشکسالی های اخیر همکاری نهادهای مردمی در پروژه های آبخیزداری بیش از منابع طبیعی باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف ارتقاء میزان همکاری نهادهای مردمی در مدیریت و اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت مطالعه موردی در دو دهستان فاریاب و برنطین شهرستا ...

اراضی گسترده‌ای در مناطق خشک و نیمه‌خشک و کم باران جهان تحت تأثیر پیامد‌های تخریب اراضی ناشی از عوامل طبیعی و فعالیت‌های کشاورزی و بهره‌برداری بی‌رویه از زمین قرارگرفته و به سرزمین‌های بی‌حاصل و بیابانی تبدیل‌شده‌اند. در ایران نیز به دلیل قرارگیری بخش‌های گسترده‌ای از آن در منطقه خشک و نیمه‌خشک، مدیریت منابع آب و فعالیت‌های کشاورزی ازجمله روش‌های نادرست آبیاری و مدیریت اراضی می‌تواند به‌طور گسترده‌ای تخریب سرزمین و بیابان‌زایی را باعث شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط مدیری ...

کارست به عنوان یک سیمای پیچیده زمین شناسی به پهنه هائی با خصوصیات هیدرولوژیکی بسیار ویژه اطلاق می شود. به عبارت دیگر در اصطلاح فنی به پدیده خوردگی و انحلال توده سنگ‏های کربناته (آهک و دولومیت) کارست گفته می شود. با توجه به رشد جمعیت و به تبع آن کمبود منابع آب شرب اهمیت مطالعه بر روی آبخوان های کارستی دوچندان می‌شود. بنابراین شناخت اشکال و هیدروژئولوژی کارست می‎تواند نقش شایانی در توسعه منابع آب زیرزمینی ایفا کند. روش مورد مطالعه به صورت مطالعات صحرایی شامل شناسایی سازند ها و ...

از آنجایی‌که بخش وسیعی از ایران جز مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد و در بسیاری از این مناطق، تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف تنها از طریق منابع آب زیرزمینی امکان‌پذیر است. این منابع از عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شوند. از طرفی امروزه افزایش جمعیت و نیاز به تولید بیش تر از یک طرف و بروز خشکسالی از طرف دیگر، فشار بر آب های زیرزمینی را چند برابر کرده است، لذا مطالعات امکان‌سنجی منابع آب نقش بسیار ارزنده‌ای در اعمال مديريتي صحيح و دقيق در امر توسعه، ...

در این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر تغذیه آب‌زیرزمینی در مناطق کارستی و پتانسیل‌یابی منابع‌آب در توده‌های آهکی آژوان- بیستون و دالاهو در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته‌است. در مجموع ده عامل سنگ‌شناسی، زمین‌ساخت، بارش، دما، خاک، پوشش‌گیاهی، ارتفاع، شیب و جهت‌شیب و اقلیم حال و گذشته که در فرایند کارست‌زایی و توسعه آن در توده‌های آهکی آژوان- بیستون و دالاهو دخیل می‌باشند، مشخص و مورد بررسی قرارگرفت. توزیع فضایی فروچاله‌ها و پولیه‌ها در هر یک از توده‌های مورد بررسی با استفاد ...

دشت سیرمند با وسعت حوزه آبخیز آبخیز 173 کیلومتر مربع در فاصله 130 کیلومتر شمال شرقی بندرعباس واقع بوده وهمانند اکثر دشتهای کشور با مشکل کم آبی روبرو میباشد.برداشت بی رویه از آبخوان ،افت سطح آب زیر زمینی و افزایش میزان شوری آب مخزن از جمله مسائلی هستند که این بحران را رقم زده اند.به منظور مدیریت آبخوان وجبران اضافه برداشت ها وجلوگیری از خشک شدن تدریجی آن ،استفاده از کلیه شرایط وامکانات جهت هدایت آبهای سطحی به آبخوان دشت مذکور ،مطالعات امکان سنجی تغذیه مصنوعی آن ضروری به نظر ...

حوزه آبخیز دریاچه بختگان جزء مناطق نیمه خشک و فاقد منابع آب سطحی مطلوب است. مسائل مربوط به منابع آب به واسطه احداث سدهای بالادست و مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی علاوه بر پایین‌دست ورودی آب دریاچه را کاهش داده و باعث خشکی دریاچه و از بین رفتن زیستگاههای گیاهی و جانوری شده وکاهش کیفیت سطح زندگی نرخ مهاجرت را افزایش داده است. مسائل اقتصادی-اجتماعی تأمین معیشت ساکنان آبخیز به دلیل عدم کارایی زمین‌های کشاورزی ثابت می‌کند مدیریت جامع این حوزه وضعیت مناسبی ندارد. در ادامه نگاه سیستمیک ...

یکی از عوامل موثر در اقتصاد هر کشور منابع طبیعی موجود در آن کشور است. حفاظت، اصلاح و احیای آبخیز های بالادست برای دستیابی کامل به اهداف توسعه اهمیت حیاتی دارد. در خصوص اهمیت فرسایش خندقی این گونه بیان می دارند که: فرسایش خندقی از دو نظر در بین انواع فرسایش های آبی اهمیت دارد ، اول اینکه تحقیقات کمی درباره ی آن صورت گرفته و کمبود اطلاعات درباره ی آن احساس می شود، دوم اینکه فرسایش خندقی چندین برابر فرسایش سطحی تولید رسوب دارد که برای مخازن سد های احداث شده، هدر رفت خاک و رسوبگ ...