عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1015

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
طی سال های اخیر رشد سریع جمعیت، خشکسالی و بحران کمبود آب و عوامل دیگر موثر، نیاز به سرمایه گذاری های عظیم در صنعت آب را باعث شده است، لذا هر ساله بخش قابل توجهی از درآمدهای ملی کشور جهت انجام پروژه های زیربنایی آبی هزینه می شود. این در حالیست که آمارها نشان دهنده فقدان نظام ارزیابی و بهره برداری مناسب و کارا و در نتیجه تحمیل زیان هنگفت سالانه می باشد. لذا با توجه به ارقام ردیف های عمرانی بودجه های سالانه می توان بستر بسیار مناسبی جهت اعمال مهندسی ارزش را شناسایی کرد. اما متأس ...

در مسائل مربوط به مهندسی عمران با پارامترها و متغیرهایی مواجه می‌شویم که دارای مقادیر ثابت و معین نبوده و ماهیت تصادفی دارند، بنابراینارزیابی این مسائل با نوعی عدم قطعیت مواجه می‌گردد. در این‌گونه مسائل با تعریف تابعی از متغیرهای تصادفی به عنوان تابع شرایط حدی که مرز بین سلامت و خرابی را مشخص می‌کند، ارزیابی احتمال خرابی و یا مکمل آن یعنی قابلیت اعتماد سازه امکان‌پذیر می‌گردد. اعمال این عدم قطعیت‌ها و محاسبه احتمال خرابی در عمل به دلیل حجم محاسبات بالا بسیار وقت‌گیر می‌باشد. ...

این پایان نامه رویکردی ساده به سوی مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد(PBEE) و محدود شده به طراحی بر مبنای عملکرد(PBD) و ارزیابی بر مبنای عملکرد(PBA) را پیشنهاد می دهد. روش ساده PBD در بر گیرنده ی سه حوزه خطر و سیستم سازه ای و خسارت می باشد. روش ساده PBD به مهندسین کمک می کند تا از روی پارامترهای کلی سازه ای و انتخاب سیستم سازه ای موثر و مصالح بر مبنای اهداف عملکردی گوناگون تعریف شده، تصمیم گیری نمایند. هدف این روند این است که چطور بخش های خاصی از تخمین عملکردی لرزه ای که بمنظور فرا ...

تغییر نگرش از طراحی براساس نیرو به‌سمت طراحی برمبنای رفتار و عملکرد سازه، روش جدیدی را در زمینه طراحی در آیین‌نامه‌های لرزه‌ای به‌وجود آورده است که اصطلاحاً طراحی براساس عملکرد نامیده می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد که مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد (PBEE) محدودیت هایی را دارا می باشد که منجر به توسعه‌ی بیشتر این روش گردیده است، این محدودیت‌ها عبارتند از: نخست این‌که در این نوع طراحی از سطوح عملکردی کیفی جهت توصیف رفتار ساختمان استفاده می‌کنند که این سطوح عملکردی بر مبنای قضاوت مهن ...

اهمیت طرح بهینه تجهیز کارگاه امروزه بر کسی پوشیده نیست. نحوه انتخاب و استقرار اجزا و تسهیلات به قدری مهم است که می‌تواند سرنوشت پروژه را تغییر دهد. این مساله در پروژه‌های بزرگی نظیر ساخت سد بسیار مشهود می‌باشد. به این معنی که انتخاب ناصحیح هر کدام از تسهیلات زیر مجموعه پروژه مذکور باعث تحمیل هزینه‌ها و خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. در این پایان‌نامه سعی بر آن بوده است که بهینه‌سازی چیدمان اجزای کارگاه‌های ساختمانی مورد بررسی و توجه قرار گیرد لذا پس از عنوان کلیت طرح تجهیز و ...