عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 444

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشور، میزان حضور و مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه، به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌های مشارکت زنان در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محدود شده است. این پژوهش تأثیر عواملی مانند آموزش، وضعیت زناشویی، سن زن و سرپرست خانوار بودن زن را بر احتمال مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار بررسی می‌کند. بدین منظور از ریزداده‏های طرح هزینه- درآمد خانوار شهری در سال 1390 و از مدل پروبیت داده‌های تابلویی و روش برآورد اثرا ...

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، به طور متوسط، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی نسبت به همتایان خود که از چنین منابعی بی‏بهره‏اند ناکام مانده‏اند، که این امر عمدتاً به علت اثرات جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم‏ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی نظیر: (1) روندهای بلندمدت در قیمت‏های جهانی، (2) نوسانات قیمت، (3) کوچک شدن دائمی بخش صنعت، (4) نهادهای استبدادی و جرگه‏سالار (الیگارشی)، (5) فقدان ...

در پژوهش حاضر اثر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. آنچه که تا کنون در ادبیات اقتصادی در این زمینه معمولا مورد پژوهش واقع شده ‌است، رابطه‌ی رشد اقتصادی و محیط‌زیست بوده است. به عبارت دیگر اکثر پژوهش‌های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مسئله بوده‌اند که به گونه‌ای، ارتباط بین محیط زیست و رشد اقتصادی را مورد مطالعه قرار‌دهند. در این پژوهش به صورت جزئی‌تر، اثر ارزش افزود ...

یکی از عوامل تعیین کننده‌ی سطح اختلاف درآمد سرانه‌ی کشورهای مختلف، ساختار نهادی آن کشورها می‌باشد. پایداری و ثبات نهادی نیز یکی از عوامل تضمین کننده‌ی رشد، توسعه و رفاه اقتصادی در یک جامعه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی اهمیت نقش نهادها در فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی است. در پژوهش حاضر از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت در کنار سایر متغیرهای تأثیرگذار بر رشد مانند اندازه‌ی دولت، درجه‌ی باز بودن تجاری، سرمایه گذاری و بدهی دولت، استفاده شده است. همچنین شاخص نهادی د ...

اقتصاد نهادی به عنوان مهم‌ترین مکتب دگراندیش در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. به عقیده نهادگرایان، ضعف، فقدان یا فساد نهادها ریشه‌های توسعه نیافتگی هستند و دست‌یابی به توسعه پایدار منوط به تغییر و اصلاح نهادهاست. مسئله اساسی در این میان، این است که محدودیت‌های اجتماعی عمده در کشورهای در حال توسعه مانع از اصلاحات نهادی و ظهور نهادهای کارآمد در این جوامع می‌شود. همین امر ضرورت توجه به ترتیبات اجتماعی و کیفیت نهادی را در تببین توسعه اقتصادی جوامع ...

سلامت به عنوان شکلی از سرمایه‌گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی‌کار تلقی می‌شود. سلامت و بهداشت مناسب توان نیروی‌کار را افزایش می‌دهد؛ که متعاقبا منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌گردد. سلامت به‌صورت مستقیم با افزایش ذخیره‌ی سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه‌ی ادامه تحصیل و یادگیری مهارت‌های بهتر، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از این رو، در این تحقیق، اثر سلامت بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدل‌های رشد درون‌زا و با ال ...

مسئولیت اجتماعی را می‌توان پاسخگویی و تامین نیازهای اطلاعاتی گروه‌های مختلف ذی‌نفع داخل و خارج از سازمان و به‌طور کلی جامعه دانست. یکی از اهداف مسئولیت اجتماعی این است که علاوه بر توجه به ذی‌نفعان درون سازمان، گسترش پاسخگویی سازمان در سطح جامعه در دستور کار قرار گیرد. اجرای چنین سیاستی می‌تواند از طریق تاثیر بر سرمایه اجتماعی و پایداری شرکت بر عملکرد شرکت‌ها موثر باشد. بر این اساس برای تعیین سطح مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها در نمونه‌ی مورد پژوهش پرسشنامه‌ای با توجه به پنج حو ...

این پایان نامه درپی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد استان‌های ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استان‌ها است. در این پایان نامه بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب‌های منطقه‌ای استان‌ها که مرکز آمار ایران در سال 1391 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل در استان‌های ایران و مقایسه وضعیت بین استان‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه اثر مزیت نسبی حمل و نقل بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در حمل و نقل جاده‌ای به ت ...

پیش‌بینی و افشای مدیریت از سود، یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی ذینفعان ‌می‌باشد. در سال‌های اخیر، مدیران به دلایل مختلفی از جمله کسب مشروعیت سازمان و فشار گروه‌های ذینفع به افشای اطلاعات اجتماعی سازمان اقدام می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم می‌باشد. شرکت های مورد بررسی از صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که برای دو دوره‌ی مالی1390 و 1391 مورد ب ...