عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با گسترش نقش علم، فناوری و نوآوری در جوامع امروزی، پارادایم ها و نظریه های مختلفی مطرح شده اند که بر نحوه تبدیل علم به ثروت و توسعه اقتصادی تاکید داشته اند. از اوایل دهه 1990، مفاهیمی همچون اقتصاد دانش بنیان به عنوان اقتصادی که به طور مستقیم مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات باشد، مطرح شده است. از طرف دیگر، یکی از رویکردهای موجود بیان می کند به جای صحبت از ظهور اقتصاد دانش بنیان باید واژه اقتصاد یادگیرنده استفاده کنیم، زیرا واژه اقتصاد یادگیرنده برای شرایط پوی ...

اقتصاد دانایی محور سکویی را جهت دستیا‌‌‌بی به نرخ سریع رشد اقتصادی و افزایش رقابت بین المللی پایدار جهت دستیابی به اهداف رشد و توسعه فراهم می‌کند و همچنین قابلیت کشور را جهت تقویت و نوآوری، تطبیق و ایجاد تکنولوژی داخلی طراحی و توسعه محصولات و بازارهای جدید افزایش می‌دهد. هدف این مطالعه برآورد رابطه بلند مدت بین شاخص اقتصاد دانایی محور و ابعاد مختلف دانش در چهارچوب اقتصاد دانایی و رشد اقتصادی استان‌های ایران طی دوره 1379-1386 است؛ به این منظور روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلو ...

اغلب شرکتهای پیشرو در سراسر جهان به این حقیقت کاملا واقف هستند که مهمترین عاملی که باعث تفوق و برتری آنها در بازار رقابت جهانی می گردد، داشتن قابلیت استمرار در طراحی و عرضه محصول جدید به بازار، سریع تر و موثرتر از سایر رقبا می باشد. بسیاری از محققان توسعه محصول جدید را به عنوان یک فرایند متمرکز بر دانش معرفی کرده اند که با رشد فزاینده پیچیدگی محصولات و فناوری ها، فرایند توسعه محصول جدید به دانش ضمنی و عینی موثر و مدیریت این دانش ها احتیاج مبرم دارد.تا کنون مطالعات زیادی بر رو ...

تورم یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی در اکثر کشورها می‌باشد. اما در این میان اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار آن در دوره‌های آتی و به اصلاح نااطمینانی تورمی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (MRSH) در قالب یک مدل فضا-حالت به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران پرداخته‌ایم. دوره مورد مطالعه فصل اول سال 1367 تا فصل سوم سال 1389 می‌باشد. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به ا ...

مدیریت دانش در عصر جدید تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است . با توجه به اینکه مدیریت دانش فقط به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند ، بسیاری از سازمانها و شرکتهای جهان با تکیه بر دانش آشکار و ضمنی خود در صدد ارتقای جایگاه رقابتی خود و افزایش اثربخشی و بهره وری خود هستند .مدیریت دانش از 4 فرایند اصلی تشکیل شده است که عبارتند از کسب ، سازماندهی ، تسهیم و کاربرد دانش که همگی در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی به کار گرفته می شوند .مدیریت دانش بر سه ستون اصلی استوار ...

فناوری‌اطلاعات ارزش حیاتی برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند و سازمان‌ها به دلایل مختلفی در زمینه فناوری‌اطلاعات سرمایه‌گذاری می‌نمایند. نیاز به داشتن مدل سیستماتیک ارزیابی فناوری اطلاعات به شدت احساس می‌شود تا سازمانها بتوانند مزایا و منافع حاصل از بکارگیری فناوری-اطلاعات را بدرستی درک نموده و از ارزیابی های غیر دقیق و ذهنی و جهت گیری‌های سیاسی جلوگیری گردد. این موضوع که در رابطه با فناوری اطلاعات چه معیارهایی را و چگونه می‌باید اندازه‌گیری نمود، برای بسیاری از سازمان‌ها مبهم است. ...

باتوجه به ‌شدت رقابت و حاشیه سود بسیار پایین در صنعت جمل و نقل هوایی، اتخاذ سیاستهای مدیریت درآمد بر مبنای قیمتگذاری پویا، در این صنعت امری ضروری است. لذا پایش و کنترل مستمر بازار و میزان تقاضا جهت تعیین نرخ بلیت هوایی بر اساس شرایط بازار از وظایف کارکرد‌های اصلی در شرکتهای هواپیمایی است و نقش قابل توجهی در سودآوری این سازمانها دارد. در چنین شرایطی اهمیت موضوع مدیریت درآمدها و تعیین نرخ مناسب که به نوعی مدیریت قیمت برمبنای تقاضا و یا توازن قیمت و تقاضا می‌باشد، بیش از گذشته ...

سازمان های پیشرو و پویا می توانند با شناخت و بررسی همه جانبه شرایط داخلی و محیطی ، دانش سازمانی خود را ارتقا بخشیده و در جهت بهره وری عوامل درون و برون سازمانی موثر روی مدیریت دانش گام بردارند . لذا در این پژوهش تلاش شده است تا مولفه های بهره وری مدیریت دانش در سازمان تدوین شوند . پژوهشی که در این پایان نامه انجام شده ازنقطه نظر اجرا ، تحلیلی موردی و از نقطه نظر هدف ، کاربردی می باشد . لذا در راستای تحقق هدف پژوهش ، پرسشنامه نظرسنجی در میان جامعه آماری متشکل از خبرگان و کارش ...

در این پایان نامه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 ، اثر نقدی شدن یارانه حامل های انرژی روی تورم در ایران از طریق اعمال سناریو های مختلف در بسته نرم افزاری GAMS الگو سازی گردیده است . نتایج این تحقیق نمایان می سازد که با پرداخت نقدی یارانه حامل های انرژی به همراه کنترل قیمتی روی قیمت آن در کل اقتصاد شاهد تورم خواهیم بود . در این راستا شوک های تدریجی مناسب تر از شوک های یکباره می باشد . در حالت شوک یکباره و زیاد بیشتر از ...