عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 400

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرهنگ و ادبیات عامه، گستره ای وسیع از آداب،آیین ها و...است که عناصر مختلفی در پیوند با آن قرار دارند،خرما یکی از محصولات بسیار مهم مناطق گرمسیری،میوه ی طبیعی،پرارزش ونخل درختی مقاوم در مقابل ناملایمات طبیعت می باشد. ا ز تقدس و پیوند معنوی بسیار بالایی نزد مردمان هرمزگان برخوردار است. نخل و خرما در بسیاری از آداب و رسوم مردم هرمزگان تنیده شده است و با زندگی وباورها ی آنهاپیوندی عمیق دارد. در این نوشتار پیشینه نخل و اجزای آن،صنایع دستی،فواید،خواص دارویی و ارزش غذایی خرما، باو ...

شخصیت‌های داستانی با نیازهای ویژه (معلول) در برخی داستان‌های تألیفی ادبیات کودک و نوجوان ایران حضور دارند. این اشخاص یا کودک و نوجوان بوده، یا بزرگسالی معلول، که به نوعی با کودک و نوجوان در ارتباط است. پژوهش حاضر می‌کوشد که نوع، نحوه و زمان معلولیت، عوامل تأثیر‌گذار و چگونگی مواجهه‌ی شخصیت‌های کودک و نوجوان را با معلولیت خود و بزرگسال بررسی نماید. جامعه‌ی مورد بررسی در این پژوهش داستان‌های کودک و نوجوان ایران است. جهت این کار، موارد یاد شده در این داستان‌ها به صورت توصیفی اس ...

گزارش های مفصل سازمان ملل در خصوص اهمیت همکاری و توسعه و تقویت تعاونی ها برای از بین بردن فقر، توسعه همکاری های اجتماعی، افزایش رفاه و به دنبال آن توسعه آموزش و توانمندسازی افراد ساکن در مناطق محرومتر موید قاطعی در اهمیت تعاونی ها در توسعه انسانی است. ماهیت و کارکرد تعاونی ها به عنوان اجتماعی ترین نهاد اقتصادی که مورد تأیید سازمان ملل متحد نیز هست نشان دهنده اهمیت آن در توسعه انسانی است که گواه بزرگ آن برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد است که در تمامی گزارش های آن تعاونی ها ...

بررسی نظریه‎ها و نقدهای منتشر شده در نشریات نظری و تخصصی ادبیات کودک، می‌تواند نقش مهمی در روشن شدن مسیر حرکت ادبیات کودک و تبیین نقاط قوت و ضعف جریان نقد و نظریه‌پردازی آن داشته باشد. در این پایان‌نامه‌ کوشش شده تا با بررسی مقاله‌ها و نقدهای منتشر شده در ماهنامه‌ی کتاب ماه کودک و نوجوان از سال 1376 تا 1380 به نمایی کلی از وضعیت و جایگاه ادبیات کودک و نظریه‌پردازی و نقد آن دست یافت. روش کار مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه‌ی توصیف و تحلیل محتواست. این پژوهش در پنج فصل زیر تنظیم ...

سازمان‌ها باید پاسخگوی تاثیرات مخرب اجتماعی و زیست محیطی فعالیت هایشان باشند و در به حداقل رساندن این تاثیرات تلاش کنند. در این خصوص این انتظار وجود دارد که مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی شرایط لازم را برای سلامتی و ایمنی کارکنان فراهم آورند و هم چنین مواردی از قبیل احترام به منافع ذینفعان ، حمایت از مصرف کننده و اعمال استانداردهای زیست محیطی را صرف نظر از محیطی که در آن مشغول به فعالیت هستند مورد توجه قرار دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر مسئولیت پ ...

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه 50 سوالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و ب) پرسش نامه 24 سوالی برای بررسی اهداف پنج‏گانه بانک رفاه می‎باشد. از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از پژوهش بهره گرفته شد در رویکرد اول، اهداف براساس طیف سه درجه‎ای(1تا 1/67 نا ...

بسیاری از مشاهیر کیفیت اثربخشی سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی را به چالش کشیده‌اند. زیرا این سیستم‌ها دلایل سیستمی را که به تغییر عملکرد منجر می‌شوند، نادیده می‌گیرند. با وجود این، بسیاری از محققان سازمانی بر روی این نکته تأکید دارند که ارزیابی عملکرد را بایستی یک عنصر ضروری و مفید در سیستم‌های مدیریت در نظر گرفت و TQM نیز از این قاعده مستثنی نیست. یافته‌های تحقیق مشاهیر و محققان کیفیت قویاً بیان می‌کنند که سازمان‌های کیفیت‌محور نیاز به یک مجموعه معیارهای عملکرد سازگار با محیط ...

ارزیابی عملکرد سازمان آموزش وپرورش استثنایی در دو حوزه برنامه ریزی نیروی انسانی و کلاسها طی سالهای 1390-1380 مورد بحث وبررسی قرار گرفت.در طی این سالها با استفاده از سیستم جغرافیایی ْGIS به تفکیک هر سال در تک تک استانها مورد ارزیابی قرار گرفت وبا استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل وبا استفاده از آزمونTتک مورد نقد واقع گردید. ...

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل 45 سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و عملکرد کارکنان تنظیم گردید و پس از سنجش روایی و پایایی آن، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ( قرعه کشی) در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. ...